ทำงานกับเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

หากครูมอบหมายเอกสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานให้กับคุณ คุณจะเปิดเอกสารดังกล่าวใน Classroom เพื่อทํางาน แล้วส่งให้ครูได้ เมื่อคุณส่งงาน ครูจะเห็นเอกสารที่มีชื่อของคุณกำกับอยู่ หากต้องการเริ่มทํางานใหม่ คุณอาจนําเอกสารออกจากงานที่ส่ง สร้างสําเนาใหม่ และส่งอีกครั้งเมื่อทำเสร็จแล้ว 

ทำงานในเอกสารส่วนบุคคล

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นงาน
 3. ในการ์ดงานของคุณ ให้แตะขยาย "" 
 4. แตะเอกสารเพื่อเปิด
 5. ที่ด้านบน ให้แตะแก้ไข ""จากนั้นป้อนข้อมูล
 6. หากต้องการบันทึกงาน ให้แตะเพิ่มเติม ""จากนั้นบันทึก

โปรดดูวิธีการทำสิ่งต่างๆ เช่น วิธีเพิ่มไฟล์อื่นๆ ได้ที่หัวข้อส่งงานหรือตอบคำถาม

นำเอกสารส่วนบุคคลออกแล้วสร้างสำเนาเอกสารใหม่

หากต้องการทำงานในสำเนาใหม่ของเอกสารส่วนบุคคล โปรดนำสำเนาฉบับเก่าออกและสร้างฉบับใหม่ หากส่งงานแล้ว ให้ยกเลิกการส่งงานก่อน แล้วส่งอีกครั้งก่อนวันที่ครบกำหนด

นําเอกสารออกจากงานที่ส่ง

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะงานของคุณ
 4. แตะยกเลิกการส่ง แล้วยืนยัน
  หมายเหตุ: หลังจากยกเลิกการส่งแล้ว คุณอาจทำงานในสำเนาเอกสารฉบับก่อนหน้าต่อไปได้ แต่หากต้องการเริ่มทำงานในสำเนาฉบับใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 5. ข้างชื่อเอกสาร ให้แตะนำออก "" จากนั้น นำออก

  ระบบจะนำเอกสารของคุณออกจากงานที่ส่ง

ทําสําเนาเอกสารส่วนบุคคล

 1. แตะทำสำเนา
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงาน ให้แตะส่งงานจากนั้นส่งอีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
false
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
false
false