ทำงานกับเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

เมื่อคุณเปิดงานหรือคำถามใน Classroom อาจมีเอกสารแนบมาพร้อมระบุชื่อของคุณ เอกสารฉบับนี้คือสำเนาส่วนบุคคล ซึ่งคุณจะใช้ทำงานให้เสร็จ จากนั้นก็ส่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายได้

หากต้องการเริ่มทำงานใหม่ คุณอาจนำเอกสารฉบับนั้นออกจากงานที่ส่ง สร้างสำเนาใหม่เพื่อใช้ทำงาน จากนั้นก็ส่งอีกครั้งใหม่

เมื่อคุณส่งงาน ครูจะเห็นเอกสารที่มีชื่อของคุณกำกับอยู่

ทำงานในเอกสารส่วนบุคคล

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน งาน
 3. ในการ์ดงานของคุณ ให้แตะขยายขยาย จากนั้น เอกสาร
  เปิดงานของคุณ
 4. แตะแก้ไข จากนั้น ป้อนข้อมูลของคุณ
 5. หากต้องการบันทึกงาน ให้แตะเพิ่มเติม "" จากนั้น บันทึก

โปรดดูวิธีการทำสิ่งต่างๆ เช่น วิธีเพิ่มไฟล์อื่นๆ ได้ที่หัวข้อส่งงานหรือตอบคำถาม

นำเอกสารส่วนบุคคลออกแล้วสร้างสำเนาเอกสารใหม่

หากต้องการทำงานในสำเนาใหม่ของเอกสารส่วนบุคคล โปรดนำสำเนาฉบับเก่าออกและสร้างฉบับใหม่ หากส่งงานแล้ว ให้ยกเลิกการส่งงานก่อน แล้วส่งอีกครั้งก่อนวันที่ครบกำหนด

วิธีนำเอกสารส่วนบุคคลออกจากงานที่ส่ง ให้ทำดังนี้

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งาน
 3. แตะงานของคุณ
 4. แตะยกเลิกการส่ง แล้วยืนยัน
  หมายเหตุ: หลังจากยกเลิกการส่งแล้ว คุณอาจทำงานในสำเนาเอกสารฉบับก่อนหน้าต่อไปได้ แต่หากต้องการเริ่มทำงานในสำเนาฉบับใหม่ ให้นำฉบับเก่าออก
 5. ข้างชื่อเอกสาร ให้แตะนำออก "" จากนั้น นำออก

  ระบบจะนำเอกสารของคุณออกจากงานที่ส่ง

หากต้องการสร้างสำเนาเอกสารส่วนบุคคลฉบับใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. แตะทำสำเนา
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงาน ให้แตะส่งงาน จากนั้น ส่งอีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร