ทำงานกับเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน

เมื่อคุณเปิดงานหรือคำถามใน Classroom อาจมีเอกสารแนบมาพร้อมระบุชื่อของคุณ เอกสารฉบับนี้คือสำเนาส่วนบุคคล ซึ่งคุณจะใช้ทำงานให้เสร็จ จากนั้นก็ส่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายได้

หากต้องการเริ่มทำงานใหม่ คุณอาจนำเอกสารฉบับนั้นออกจากงานที่ส่ง สร้างสำเนาใหม่เพื่อใช้ทำงาน จากนั้นก็ส่งอีกครั้งใหม่

เมื่อคุณส่งงาน ครูจะเห็นเอกสารที่มีชื่อของคุณกำกับอยู่

ทำงานกับเอกสารส่วนบุคคล

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกงานหรือคำถาม
  • คลิกดูทั้งหมด จากนั้น คลิกดูรายละเอียดในงานหรือคำถาม
 3. หากต้องการเปิดเอกสาร ให้คลิกภาพขนาดย่อในส่วนงานของคุณ
 4. ทำงานในเอกสารของคุณ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงาน ให้คลิกส่งงานแล้วยืนยัน
  คลิก "ส่ง"

โปรดดูวิธีการเพิ่มเติมที่หัวข้อส่งงาน

นำเอกสารส่วนบุคคลออกแล้วสร้างสำเนาเอกสารใหม่

หากต้องการทำงานในสำเนาใหม่ของเอกสารส่วนบุคคล โปรดนำสำเนาฉบับเก่าออกและสร้างฉบับใหม่ หากส่งงานแล้ว ให้ยกเลิกการส่งงานก่อน แล้วส่งอีกครั้งก่อนวันที่ครบกำหนด

วิธีนำเอกสารส่วนบุคคลออกจากงานที่ส่ง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกงานหรือคำถาม
  • คลิกดูทั้งหมด จากนั้น คลิกดูรายละเอียดในงานหรือคำถาม
 3. ในส่วนงานของคุณ ให้คลิกยกเลิกการส่งและยืนยัน
  คลิก "ยกเลิกการส่ง"
  หมายเหตุ: หลังจากยกเลิกการส่งแล้ว คุณอาจทำงานในสำเนาเอกสารฉบับก่อนหน้าต่อไปได้ แต่หากต้องการเริ่มทำงานในสำเนาฉบับใหม่ ให้นำฉบับเก่าออก
 4. คลิกนำออก ข้างชื่อของเอกสาร

  เอกสารของคุณจะถูกนำออกจากงานที่ส่ง

หากต้องการสร้างสำเนาเอกสารส่วนบุคคลฉบับใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกทำสำเนา
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงาน ให้คลิกส่งและยืนยัน

คุณจะแนบไฟล์อื่นๆ ไปยังงานของคุณได้ก่อนที่จะส่ง โปรดดูวิธีการในหัวข้อส่งงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร