ทำงานกับเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

หน้านี้สำหรับนักเรียน

 

เมื่อคุณเปิดงานหรือคำถามใน Classroom อาจมีเอกสารที่มีชื่อของคุณแนบไปกับงาน ซึ่งนั่นคือสำเนาเอกสารส่วนบุคคลของคุณ คุณจะแก้ไขและส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งงานได้ หากคุณลบเอกสารนี้ออกจากงานที่ส่ง ให้คุณทำสำเนาเอกสาร แก้ไขสำเนานั้นอีกครั้ง แล้วส่งไปพร้อมกับงาน

เมื่อคุณส่งงาน ครูจะเห็นเอกสารที่มีชื่อของคุณกำกับอยู่

ชั้นเรียนของฉันที่มีหน้างานของคุณ

แก้ไขเอกสารส่วนบุคคล

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกงานที่ต้องการ
  • คลิกงานของคุณ จากนั้นคลิกดูรายละเอียดในงาน
 3. คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูเอกสาร
 4. แก้ไขเอกสารตามต้องการ

  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่งงานและตอบคำถาม

 5. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

นำเอกสารส่วนบุคคลออกแล้วสร้างสำเนาเอกสารใหม่

วิธีนำเอกสารส่วนบุคคลออกจากงานที่ส่ง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกงานที่ต้องการ
  • คลิกงานของคุณ จากนั้นคลิกดูรายละเอียดในงาน
 3. คลิกยกเลิกการส่ง แล้วยืนยัน
 4. คลิกนำออก นำออก ข้างชื่อของเอกสาร

  เอกสารของคุณจะถูกนำออกจากงานที่ส่ง

วิธีทำสำเนาเอกสารส่วนบุคคล

 1. คลิกทำสำเนาเพื่อแก้ไขเอกสารของคุณอีกครั้ง
 2. (ไม่บังคับ) ส่งงานโดยคลิกส่ง แล้วยืนยัน

ชั้นเรียนของฉันที่ไม่มีหน้างานของคุณ

แก้ไขเอกสารส่วนบุคคล

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกภาพขนาดย่อเพื่อเปิดดูเอกสาร
 4. แก้ไขเอกสารตามต้องการ

  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่งงานและตอบคำถาม

 5. คลิกส่ง แล้วยืนยัน

นำเอกสารส่วนบุคคลออกแล้วสร้างสำเนาเอกสารใหม่

วิธีนำเอกสารส่วนบุคคลออกจากงานที่ส่ง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกงาน
 3. คลิกยกเลิกการส่ง แล้วยืนยัน
 4. คลิกนำออก นำออก ข้างชื่อของเอกสาร

  เอกสารของคุณจะถูกนำออกจากงานที่ส่ง

วิธีทำสำเนาเอกสารส่วนบุคคล

 1. คลิกทำสำเนาเพื่อแก้ไขเอกสารของคุณอีกครั้ง
 2. (ไม่บังคับ) ส่งงานโดยคลิกส่ง แล้วยืนยัน

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร