ทำงานกับเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

บทความนี้มีไว้สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

หากครูมอบหมายเอกสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานให้กับคุณ คุณจะเปิดเอกสารดังกล่าวใน Classroom เพื่อทํางาน แล้วส่งให้ครูได้ เมื่อคุณส่งงาน ครูจะเห็นเอกสารที่มีชื่อของคุณกำกับอยู่ หากต้องการเริ่มทํางานใหม่ คุณอาจนําเอกสารออกจากงานที่ส่ง สร้างสําเนาใหม่ และส่งอีกครั้งเมื่อทำเสร็จแล้ว 

ทำงานกับเอกสารส่วนบุคคล

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกงานหรือคำถาม
  • คลิกดูทั้งหมดจากนั้นคลิกดูรายละเอียดในงานหรือคำถาม
 3. หากต้องการเปิดเอกสาร ให้คลิกภาพขนาดย่อในส่วนงานของคุณ
 4. ทำงานในเอกสารของคุณ
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงาน ให้คลิกส่งงานแล้วยืนยัน

โปรดดูวิธีการเพิ่มเติมที่หัวข้อส่งงาน

นำเอกสารส่วนบุคคลออกแล้วสร้างสำเนาเอกสารใหม่

หากต้องการทำงานในสำเนาใหม่ของเอกสารส่วนบุคคล โปรดนำสำเนาฉบับเก่าออกและสร้างฉบับใหม่ หากส่งงานแล้ว ให้ยกเลิกการส่งงานก่อน แล้วส่งอีกครั้งก่อนวันที่ครบกำหนด

นําเอกสารออกจากงานที่ส่ง

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกงานหรือคำถาม
  • คลิกดูทั้งหมดจากนั้นคลิกดูรายละเอียดในงานหรือคำถาม
 3. ในส่วนงานของคุณ ให้คลิกยกเลิกการส่งและยืนยัน

  หมายเหตุ: หลังจากยกเลิกการส่งแล้ว คุณอาจทำงานในสำเนาเอกสารฉบับก่อนหน้าต่อไปได้ แต่หากต้องการเริ่มทำงานในสำเนาฉบับใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 4. คลิกนำออก ข้างชื่อของเอกสาร

  ระบบจะนำเอกสารของคุณออกจากงานที่ส่ง

ทําสําเนาเอกสารส่วนบุคคล

 1. คลิกทำสำเนา
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงาน ให้คลิกส่งและยืนยัน

คุณจะแนบไฟล์อื่นๆ ไปยังงานของคุณได้ก่อนที่จะส่ง โปรดดูวิธีการในหัวข้อส่งงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก