Praca z dokumentem przypisanym do Ciebie

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów

Do projektu lub pytania w Classroom może być dołączony dokument z Twoim nazwiskiem. To jest Twoja osobista kopia tego dokumentu. Możesz na niej pracować, a po zakończeniu przesłać do projektu.

Jeśli chcesz zacząć od początku, możesz usunąć przesłany plik, utworzyć nową kopię roboczą, a po zakończeniu pracy przesłać plik ponownie.

Gdy oddasz projekt, nauczyciel otrzyma plik oznaczony Twoim nazwiskiem.

Praca nad własnym dokumentem

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i wybierz jedną z możliwości:
  • Kliknij projekt lub pytanie.
  • Kliknij Wyświetl wszystkie a potem obok projektu lub pytania kliknij Wyświetl szczegóły.
 3. Aby otworzyć dokument, w sekcji Twoje zadania kliknij miniaturę.
 4. Wprowadź zmiany w dokumencie.
 5. (Opcjonalnie) Aby oddać zadanie, kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.
  Kliknij Oddaj

Więcej instrukcji znajdziesz w artykule Oddawanie projektu.

Usuwanie swojego dokumentu i tworzenie nowej kopii

Jeśli chcesz pracować na nowej kopii swojego dokumentu, możesz usunąć wcześniejszą kopię i utworzyć nową. Jeśli zadanie jest już oddane, musisz je wycofać. Pamiętaj, by przesłać pracę ponownie przed terminem.

Aby cofnąć przesłanie swojego dokumentu:

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.com. Więcej informacji

 2. Kliknij zajęcia i wybierz jedną z możliwości:
  • Kliknij projekt lub pytanie.
  • Kliknij Wyświetl wszystkie a potem obok projektu lub pytania kliknij Wyświetl szczegóły.
 3. W sekcji Twoje zadania kliknij Wycofaj zadanie i potwierdź tę czynność.
  Kliknij Wycofaj zadanie
  Uwaga: po wycofaniu dokumentu możesz nadal pracować na jego poprzedniej kopii. Jeśli chcesz pracować na nowej kopii, usuń wcześniejszą zgodnie z tą instrukcją.
 4. Obok nazwy dokumentu kliknij Usuń .

  Przesłanie dokumentu zostanie cofnięte.

Aby utworzyć nową kopię swojego dokumentu:

 1. Kliknij Utwórz kopię.
 2. (Opcjonalnie) Aby oddać zadanie, kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.

Przed oddaniem zadania możesz do niego dołączyć inne pliki.Więcej instrukcji znajdziesz w artykule Oddawanie projektu.

Powiązane artykuły

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?