Werken in een document dat aan jou is toegewezen

Dit artikel is bedoeld voor leerlingen

Als je een opdracht of vraag opent in Classroom, zit er soms een bijlage bij met je naam in de titel. Dit is je persoonlijke exemplaar van het document. Je kunt eraan werken en het vervolgens inleveren bij de opdracht.

Als je opnieuw wilt beginnen, kun je het document verwijderen uit de ingeleverde opdracht, een nieuw exemplaar maken om in te werken en het opnieuw inleveren.

Als je de opdracht inlevert, ziet je docent het document met jouw naam in de titel.

Werken in je persoonlijke document

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep en kies een optie:
  • Klik op de opdracht of vraag.
  • Klik op Alles weergeven en vervolgens klik bij de opdracht of vraag op Details weergeven.
 3. Als je het document wilt openen, klik je onder Jouw werk op de miniatuur.
 4. Werk in je document.
 5. (Optioneel) Als je het werk wilt inleveren, klik je op Inleveren en bevestig je dit.
  Klik op Inleveren

Zie Een opdracht inleveren voor meer instructies.

Je persoonlijke document verwijderen en een nieuw exemplaar maken

Als je aan een nieuw exemplaar van je persoonlijke document wilt werken, kun je het oude exemplaar verwijderen en een nieuw exemplaar maken. Als je het werk al hebt ingeleverd, moet je dit eerst ongedaan maken. Zorg dat je het werk vóór de inleverdatum opnieuw inlevert.

Ga als volgt te werk om je persoonlijke document te verwijderen uit de ingeleverde opdracht:

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep en kies een optie:
  • Klik op de opdracht of vraag.
  • Klik op Alles weergeven en vervolgens klik bij de opdracht of vraag op Details weergeven.
 3. Klik onder Jouw werk op Inleveren ongedaan maken en bevestig dit.
  Klik op
  Opmerking: Als je het inleveren ongedaan hebt gemaakt, kun je blijven werken in het oude exemplaar van het document. Als je een nieuw exemplaar wilt maken, ga je door met het verwijderen van het oude exemplaar.
 4. Klik naast de naam van het document op Verwijderen Verwijderen.

  Het document wordt verwijderd uit de ingeleverde opdracht.

Ga als volgt te werk om een nieuw exemplaar te maken van je persoonlijke document:

 1. Klik op Een kopie maken.
 2. (Optioneel) Als je het werk wilt inleveren, klik je op Inleveren en bevestig je dit.

Je kunt andere bestanden aan het werk toevoegen voordat je het inlevert. Zie Een opdracht inleveren voor instructies.

Gerelateerde artikelen

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?