Powrót do szkoły 2018 – najczęstsze pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na typowe pytania dotyczące powrotu do szkoły w 2018 roku.

Nowe funkcje

Co się zmienia wraz z powrotem do szkoły w 2018 roku?

Nowa strona Zadania – zadania możesz teraz grupować w jednostki i moduły zgodnie z programem nauczania oraz zmieniać ich kolejność. Więcej informacji

Nowe narzędzie do oceniania – pozwala zaoszczędzić czas na ocenianiu i dodawaniu komentarzy. Narzędzie do oceniania zawiera wbudowany bank komentarzy, w którym możesz zapisywać często używane komentarze. Podczas oceniania możesz też łatwo przechodzić między pracami poszczególnych uczniów. Więcej informacji

Kopiowanie i ponowne wykorzystywanie zadań – podczas konfigurowania lub ponownego używania zajęć możesz teraz kopiować wszystkie tematy i projekty między zajęciami. Wszystkie zadania są kopiowane w postaci wersji roboczych, co umożliwia wprowadzenie zmian przed ich opublikowaniem. Więcej informacji

Ulepszone strony Osoby i Ustawienia – na stronie Osoby możesz wyświetlać informacje na temat innych nauczycieli, uczniów i opiekunów oraz zarządzać nimi. Dodaliśmy też stronę Ustawienia, która zawiera wszystkie ustawienia zajęć. Dzięki temu możesz aktualizować opisy zajęć, wyświetlać i resetować kody zajęć, określać sposób publikowania treści na stronie Strumień przez uczniów w jednej wygodnej lokalizacji. Więcej informacji

Wyłączanie powiadomień dotyczących zajęć – możesz wyłączyć dowolne powiadomienia dotyczące określonych zajęć. Więcej informacji

Materiały na stronie Zadania – możesz dodawać materiały do zajęć na stronie Zadania. To ułatwi udostępnianie i porządkowanie zasobów, takich jak teksty do przeczytania czy materiały referencyjne. Więcej informacji

Jakich jeszcze zmian można się spodziewać?

Wkrótce dodamy następującą funkcję:

Tworzenie testów w trybie blokady – tryb blokady ułatwia uczniom koncentrowanie się podczas rozwiązywania testów w Formularzach Google na zarządzanych Chromebookach. Dodamy możliwość tworzenia testów w Formularzach Google z poziomu Classroom, co ułatwi i przyspieszy tworzenie projektów. 

Czy mogę używać strony Zadania na istniejących zajęciach?

Tak. Możesz dodać stronę Zadania do istniejących zajęć. Więcej informacji zawiera artykuł Dodawanie i usuwanie strony Zadania.

Czy mogę zrezygnować z używania strony Zadania?

Tak. Możesz zrezygnować z używania strony Zadania. W takim przypadku zmienią się następujące funkcje:

 • Strona Zadania zostanie usunięta.
 • Wpisy, których kolejność została zmieniona, wrócą do pierwotnej kolejności.
 • Projekty i pytania będą widoczne na stronie Strumień.
 • Materiały opublikowane na stronie Zadania zostaną usunięte.

 

Rezygnowanie z używania strony Zadania

Komputer

 1. Otwórz zajęcia ze stroną Zadania.
 2. W lewym dolnym rogu kliknij Pomoc Pomoc.
 3. Kliknij Usuń stronę Zadania.
 4. Aby potwierdzić, kliknij Usuń stronę Zadania.

Urządzenie mobilne

 1. Otwórz zajęcia ze stroną Zadania i kliknij Zadania.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej.
 3. Kliknij Usuń stronę Zadania.
 4. Aby potwierdzić, kliknij Usuń stronę Zadania.

Jeśli chcesz ponownie zacząć korzystać ze strony Zadania, zobacz Dodawanie strony Zadania do zajęć.

Strona Informacje

Co się stało ze stroną Informacje?

Usunęliśmy stronę Informacje i przenieśliśmy większość jej zawartości na inne strony.

 • Aby wyświetlić opis zajęć, otwórz stronę Strumień.
 • Aby edytować temat, opis, salę i ustawienia zajęć, otwórz stronę Ustawienia. Więcej informacji
 • Aby wyświetlić, dodać lub usunąć nauczycieli współprowadzących, przejdź na stronę Osoby. Na stronie Osoby zebrano informacje dotyczące wszystkich osób powiązanych z zajęciami: nauczycieli, uczniów i opiekunów. Więcej informacji
 • Aby wyświetlić Kalendarz Google i folder zajęć na Dysku, otwórz stronę Zadania. Więcej informacji
Gdzie znajdują się materiały do zajęć przesłane na stronę Informacje?

Materiały do zajęć przesłane na stronę Informacje znajdują się na Dysku Google w folderze odpowiednich zajęć. Możesz dodać te materiały na stronie Zadania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie materiałów do strony Zadania.

Dlaczego nie mogę dodać materiałów do zajęć na stronie Informacje?

Usunęliśmy stronę Informacje, ale teraz możesz dodawać materiały do strony Zadania. Możesz grupować materiały według tematów i zmieniać ich kolejność, podobnie jak inne elementy na stronie Zadania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie materiałów do strony Zadania.

Inne strony

W jaki sposób zmieniły się tematy?

Na stronie Zadania możesz grupować projekty i pytania według tematu oraz zmieniać ich kolejność. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat porządkowania strony Zadania.

Ogłoszenia na stronie Strumień nie mają już tematów i nie można ich filtrować według tematu.
 

Kliknij Przenieś w górę

 

Gdzie jest przycisk plusa na stronie Strumień?

Usunęliśmy przycisk plusa ze strony Strumień, ale dodaliśmy pole tekstowe u góry strony.

 • Aby opublikować ogłoszenie, kliknij Udostępnij coś swojej klasie i zacznij pisać.
 • Aby ponownie użyć istniejącego wpisu, w polu Udostępnij coś swojej klasie kliknij Użyj wpisu ponownie Użyj wpisu ponownie.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ponowne używanie wpisów.

Udostępnij coś swojej klasie

 

Co to jest strona Osoby?

Osoby to nowa strona, na której zgromadzone są informacje o nauczycielach, uczniach i opiekunach. Umożliwia wyświetlanie, dodawanie i usuwanie osób związanych z zajęciami oraz wysyłanie do nich e-maili. Uczniowie mogą tutaj zobaczyć informacje o swoim nauczycielu i pozostałych uczniach oraz wysyłać do nich e-maile.

Strona Osoby

Czy mogę zrezygnować z używania strony Osoby?

Nie. Wszystkie zajęcia zawierają stronę Osoby.

Czy mogę zrezygnować z używania strony Ustawienia?

Nie. Wszystkie zajęcia zawierają stronę Ustawienia.

Opinie i prośby o dodanie funkcji

Jak mogę przesłać opinię lub prośbę o dodanie funkcji?

Jeśli chcesz przesłać opinię, wykonaj poniższe czynności.

Komputer

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. W lewym dolnym rogu kliknij Pomoc Pomoc a potem Prześlij opinię.
 3. Napisz opinię.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz dołączyć do opinii zrzut ekranu:
  • Aby dołączyć zrzut całego ekranu, zaznacz pole Dołącz zrzut ekranu.
  • Aby wyróżnić lub ukryć część zrzutu ekranu:
   1. Wybierz Kliknij, by zaznaczyć lub ukryć informacje.
   2. Zaznacz lub ukryj odpowiednie obszary zrzutu ekranu, a następnie kliknij Gotowe.
 5. Kliknij Wyślij.

Urządzenie z Androidem

 1. Kliknij Classroom Classroom
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Wyślij opinię do Google.
 3. Napisz opinię.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz dołączyć do opinii zrzut ekranu:
  • Aby dołączyć zrzut ekranu i dzienniki systemowe, zaznacz pole Dołącz zrzut ekranu i dzienniki.
  • Aby wyróżnić lub ukryć część zrzutu ekranu:
   1. Kliknij Zaznacz lub ukryj treści.
   2. Zaznacz lub ukryj odpowiednie obszary zrzutu ekranu, a następnie kliknij Gotowe Gotowe.
 5. Kliknij Wyślij Wyślij.

iPhone i iPad

 1. Kliknij Classroom Classroom
 2. W lewym górnym rogu ekranu kliknij Menu a potem Wyślij opinię do Google.
 3. Napisz opinię.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz dołączyć do opinii zrzut ekranu:
  • Aby dołączyć zrzut całego ekranu, zaznacz pole Zrzut ekranu.
  • Aby wyróżnić lub ukryć część zrzutu ekranu:
   1. Kliknij Wyróżnij lub ukryj informacje.
   2. Zaznacz lub ukryj odpowiednie obszary zrzutu ekranu, a następnie kliknij Gotowe Gotowe.
  • Aby dołączyć dzienniki systemowe, zaznacz pole Dzienniki systemowe.
 5. Kliknij Wyślij Wyślij.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?