ส่งอีเมลถึงนักเรียนที่มีสถานะงานเดียวกัน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณเลือกส่งอีเมลถึงนักเรียนทุกคนที่มีสถานะงานเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการส่งอีเมลเตือนไปให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน โดยเลือกดูและจัดเรียงนักเรียนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ส่งแล้ว - นักเรียนที่ส่งงานแล้ว หรือเป็นเจ้าของงานที่คุณให้คะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งคืน
 • มอบหมายแล้ว - นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน หรือเป็นเจ้าของงานที่คุณส่งคืนโดยไม่ได้ให้คะแนน
 • ให้คะแนนแล้ว - นักเรียนที่คุณให้คะแนนและส่งงานคืนแล้ว
 • ส่งคืนแล้ว - นักเรียนที่คุณส่งงานคืนแล้ว (สำหรับงานที่ไม่มีการให้คะแนนเท่านั้น)

สำหรับงานชิ้นหนึ่งๆ คุณอาจเลือกนักเรียนและกลุ่มต่างๆ ผสมกันแบบใดก็ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานหรือคำถาม
  ในรายการดังกล่าว คุณจะเห็นสถานะงานที่จัดเรียงตามจำนวนนักเรียน
 3. คลิกที่สถานะงาน
 4. ทางด้านซ้าย ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนที่ส่งงานหรือเป็นเจ้าของงานที่คุณให้คะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งคืน ให้เลือกช่องส่งแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานหรือเป็นเจ้าของงานที่คุณไม่ได้ให้คะแนน แต่ส่งคืนแล้ว ให้เลือกช่องมอบหมายแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนที่คุณให้คะแนนและส่งงานคืนแล้ว ให้เลือกช่องให้คะแนนแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนที่คุณส่งงานคืนแล้ว (งานที่ไม่มีการให้คะแนนเท่านั้น) ให้เลือกช่องส่งคืนแล้ว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการยกเลิกการเลือกนักเรียนหรือกลุ่ม ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้
 6. คลิกอีเมล "" ที่มุมซ้ายบน
 7. เขียนข้อความ แล้วคลิกส่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร