ส่งอีเมลถึงนักเรียนทุกคนทั้งที่ส่งและไม่ส่งงาน

คุณส่งอีเมลถึงนักเรียนทุกคนได้ทั้งคนที่ทำงานหรือตอบคำถามเสร็จและไม่เสร็จ โดยจะจัดเรียงนักเรียนได้ 3 แบบ

 • ส่งงานแล้ว นักเรียนที่ส่งงานเรียบร้อยแล้ว
 • ได้รับมอบหมายงาน นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน
 • ให้คะแนนแล้ว หรือ ส่งคืน นักเรียนที่คุณได้ให้คะแนนงานแล้วหรือส่งงานคืนโดยไม่ได้ให้คะแนน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน แล้วแตะงานหรือคำถาม
 3. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนทุกคนที่ส่งงาน ให้แตะส่งแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนทุกคนที่ยังไม่ได้ส่งงาน ให้แตะมอบหมายแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนทุกคนที่คุณให้คะแนน ให้แตะให้คะแนนแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนทุกคนที่คุณส่งงานกลับ ให้แตะส่งคืนแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงกลุ่มนักเรียนบางกลุ่มหรือนักเรียนทุกคน ให้แตะหลายส่วนหรือทุกส่วน (ส่งแล้ว มอบหมายแล้ว ให้คะแนนแล้ว และส่งคืนแล้ว)
  • (ไม่บังคับ) หากต้องการยกเลิกการเลือกตัวเลือก ให้แตะตัวเลือกนั้นอีกครั้ง
 4. แตะอีเมล อีเมล และป้อนข้อความ
 5. แตะโพสต์ โพสต์

  หมายเหตุ: หากแชร์ไฟล์แนบกับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรของ G Suite ที่เป็นเจ้าของไฟล์แนบนี้ ให้แตะส่งเลยหรือยกเลิก
  หากเลือก "ยกเลิก" คุณจะส่งอีเมลได้โดยไม่ต้องแชร์ไฟล์แนบโดยการแตะส่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร