ส่งอีเมลถึงนักเรียนที่มีสถานะงานเดียวกัน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณเลือกส่งอีเมลถึงนักเรียนทุกคนที่มีสถานะงานเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการส่งอีเมลเตือนไปให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน โดยเลือกดูและจัดเรียงนักเรียนได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ส่งแล้ว - นักเรียนที่ส่งงานแล้ว หรือเป็นเจ้าของงานที่คุณให้คะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งคืน
 • มอบหมายแล้ว - นักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงาน หรือเป็นเจ้าของงานที่คุณส่งคืนโดยไม่ได้ให้คะแนน
 • ให้คะแนนแล้ว - นักเรียนที่คุณให้คะแนนและส่งงานคืนแล้ว
 • ส่งคืนแล้ว - นักเรียนที่คุณส่งงานคืนแล้ว (สำหรับงานที่ไม่มีการให้คะแนนเท่านั้น)

สำหรับงานชิ้นหนึ่งๆ คุณอาจเลือกนักเรียนและกลุ่มต่างๆ ผสมกันแบบใดก็ได้

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น งานหรือคำถาม
 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนที่ส่งงานหรือเป็นเจ้าของงานที่คุณให้คะแนนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งคืน ให้แตะช่องส่งแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนที่ไม่ได้ส่งงานหรือเป็นเจ้าของงานที่คุณไม่ได้ให้คะแนน แต่ส่งคืนแล้ว ให้แตะช่องมอบหมายแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนที่คุณให้คะแนนและส่งงานคืนแล้ว ให้แตะช่องให้คะแนนแล้ว
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงนักเรียนที่คุณส่งงานคืนแล้ว (งานที่ไม่มีการให้คะแนนเท่านั้น) ให้แตะช่องส่งคืนแล้ว
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการยกเลิกการเลือกนักเรียนหรือกลุ่ม ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้
 5. แตะอีเมล "" ที่ด้านบน
 6. พิมพ์ข้อความ แล้วแตะส่ง ""

  เคล็ดลับ: หากเพิ่มไฟล์แนบจากองค์กร Google Workspace อื่น คุณอาจเห็นตัวเลือกส่งเลยหรือยกเลิก หากต้องการส่งอีเมลโดยไม่มีไฟล์แนบ ให้แตะยกเลิกจากนั้นส่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร