เคล็ดลับในการใช้แบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์มใน Classroom

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

คุณแนบแบบทดสอบที่สร้างจาก Google ฟอร์มไว้ในงานได้ทุกรายการ คุณโพสต์แบบทดสอบสำหรับชั้นเรียนหรือนักเรียน 1 ชั้นเรียน/คนขึ้นไป เช่นเดียวกับงานอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังนำแบบทดสอบและงานมาใช้ซ้ำได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบจากฟอร์ม โปรดไปที่หัวข้อสร้างและให้คะแนนแบบทดสอบด้วย Google ฟอร์ม

คุณต้องมีบัญชี G Suite เพื่อใช้ Google ฟอร์มใน Classroom หากไม่ทราบบัญชี G Suite ของตนเอง โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบ

กำหนดแบบทดสอบเอง

เลือกข้อความยืนยันสำหรับแบบทดสอบ

นักเรียนจะได้รับข้อความยืนยันเมื่อส่งแบบทดสอบมาในแบบฟอร์ม คุณปรับแต่งข้อความนี้เพื่อแบบทดสอบใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแจ้งวันที่ที่จะให้คะแนนและตอบคำถามแก่นักเรียน วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแบบทดสอบในแบบฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น งานนำเสนอ
 3. ป้อนข้อความของคุณและคลิกบันทึกที่ใต้ข้อความยืนยัน
เปลี่ยนคะแนนเต็มให้เหมาะกับแบบทดสอบ

ระบบจะกำหนดคะแนนเต็มสำหรับแบบทดสอบเป็น 0 ไว้ตามค่าเริ่มต้น หากมีคะแนนเต็มที่มักจะใช้กับแบบทดสอบส่วนใหญ่ คุณก็เปลี่ยนค่าเริ่มต้นได้

 1. เปิดแบบทดสอบในแบบฟอร์ม
 2. คลิกเพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนดที่มุมบนของหน้า
 3. ป้อนค่าและคลิกบันทึกถัดจากคะแนนเต็มเริ่มต้นของแบบทดสอบ
 4. หากยังมีแบบทดสอบที่ใช้งานอยู่ขณะเปลี่ยนคะแนนเริ่มต้น คุณต้องอัปเดตค่าเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

  คลิกเฉลยคำตอบแล้วป้อนค่าเริ่มต้นใหม่ในแบบฟอร์มสำหรับการทดสอบ

อนุญาตให้นักเรียนอัปโหลดไฟล์ในแบบทดสอบ

คุณจะอนุญาตให้นักเรียนตอบแบบทดสอบผ่านการอัปโหลดไฟล์หรือแนบไฟล์ไปในคำตอบก็ได้ หากคุณสร้างแบบฟอร์มในไดรฟ์ที่แชร์ นักเรียนจะอัปโหลดไฟล์ไม่ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อไดรฟ์ที่แชร์คืออะไร

ระบบจะบันทึกไฟล์ที่นักเรียนอัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์ของผู้สร้างแบบฟอร์ม ดูวิธีล้างพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล คุณจะระบุประเภทไฟล์ที่ยอมรับ รวมทั้งจำกัดสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ขนาดไฟล์
 • จำนวนไฟล์
 • การใช้พื้นที่ของไฟล์ในหน่วย GB

นำเข้าคะแนนไปที่ Classroom

หากแนบแบบทดสอบไปกับงาน คุณจะนำเข้าคะแนนจากฟอร์มไปยังหน้างานของนักเรียนใน Classroom ได้

เมื่อนำเข้าคะแนน ระบบจะนำเข้าคะแนนทั้งหมด โดยคุณเลือกคะแนนที่จะนำเข้าไม่ได้

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

โปรดดำเนินการดังนี้เพื่อนำเข้าคะแนน

 • แบบทดสอบต้องเป็นเอกสารแนบเพียงชิ้นเดียวในงาน
 • จำกัดให้นักเรียนตอบได้ 1 คำตอบ
 • นักเรียนต้องอยู่ในโดเมนเดียวกันกับคุณ
 • ต้องเก็บข้อมูลอีเมลของนักเรียน

หากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวหลังจากบันทึกหรือโพสต์งาน ระบบอาจปิดใช้การนำเข้าคะแนนและคุณก็อาจดำเนินการไม่ได้

นำเข้าคะแนนแบบทดสอบก่อนให้คะแนนงานอื่นๆ

การนำเข้าคะแนนแบบทดสอบจะเป็นการลบล้างคะแนนงานปัจจุบัน ดังนั้นโปรดนำเข้าคะแนนแบบทดสอบก่อน แล้วค่อยให้คะแนนงานอื่นๆ สำหรับงานมอบหมายชิ้นดังกล่าว

หากไม่ต้องการนำเข้าคะแนนทั้งหมด

หากไม่ต้องการนำเข้าคะแนนทั้งหมด คุณอาจป้อนคะแนนในหน้างานของนักเรียนใน Classroom ด้วยตนเองได้

แก้ไขงานหลังจากนำเข้าคะแนน

หากแก้ไขงานหลังจากที่เปิดใช่การนำเข้าคะแนนและโพสต์งานแล้ว ระบบอาจปิดใช้การนำเข้าคะแนน เช่น หากคุณเพิ่มไฟล์แนบอื่นหรือเปลี่ยนการตั้งค่า ระบบจะปิดการนำเข้าคะแนน

เปลี่ยนคะแนนหลังจากการนำเข้า

คะแนนในแบบฟอร์มและ Classroom นั้นแยกกัน หากคุณเปลี่ยนคะแนนในแบบฟอร์มหลังจากที่นำเข้าไปยัง Classroom แล้ว ให้คลิกนำเข้าคะแนน เพื่อนำเข้าคะแนนใหม่ไปยัง Classroom และลบล้างคะแนนที่นำเข้าไว้ก่อนหน้านี้

คุณจะติดตามการเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ในประวัติคะแนน โปรดดูรายละเอียดที่ดูประวัติคะแนน

ดูคำตอบของนักเรียนและส่งคืนคะแนน

ดูคำตอบทั้งหมดอย่างรวดเร็ว
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกไฟล์แนบของแบบทดสอบในงานแบบทดสอบ
  ดูคำตอบ
 4. คลิกแก้ไข แก้ไขจากนั้นคำตอบ
ส่งคะแนนคืนนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
 3. คลิกงานแบบทดสอบ
 4. เลือกนักเรียนที่คุณต้องการส่งคะแนนคืนทางด้านซ้าย
 5. คลิกส่งคืน จากนั้น ส่งคืนเพื่อยืนยัน

นักเรียนจะได้รับคะแนนในทันที หากต้องการตรวจสอบคะแนน นักเรียนจะคลิกไฟล์แนบของแบบทดสอบในหน้างานของชั้นเรียน แล้วคลิกดูคะแนนได้

หมายเหตุ: คุณจะแสดงคะแนนให้นักเรียนเห็นทันทีที่ส่งคำตอบแล้วก็ได้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อสร้างและให้คะแนนแบบทดสอบด้วย Google ฟอร์ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร