เคล็ดลับในการใช้แบบทดสอบที่สร้างจากฟอร์มด้วย Classroom

หน้านี้สำหรับครู

คุณแนบแบบทดสอบที่สร้างจาก Google ฟอร์มได้กับทุกงาน คุณโพสต์แบบทดสอบสำหรับชั้นเรียนหรือนักเรียน 1 ชั้นเรียน/คนขึ้นไป เช่นเดียวกับงานอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังนำแบบทดสอบและงานมาใช้ซ้ำได้

คุณต้องมีบัญชี G Suite เพื่อใช้ Google ฟอร์มใน Classroom หากไม่ทราบบัญชี G Suite ของตนเอง โปรดสอบถามผู้ดูแลระบบ

กำหนดแบบทดสอบเอง

เลือกข้อความยืนยันสำหรับแบบทดสอบ

นักเรียนจะได้รับข้อความยืนยันเมื่อส่งแบบทดสอบมาในแบบฟอร์ม คุณปรับแต่งข้อความนี้เพื่อแบบทดสอบใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแจ้งวันที่ที่จะให้คะแนนและตอบคำถามแก่นักเรียน โดยมีวิธีการดังนี้

 1. เปิดแบบทดสอบในแบบฟอร์ม
 2. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า แล้ว งานนำเสนอ
 3. ป้อนข้อความของคุณและคลิกบันทึกที่ใต้ข้อความยืนยัน
เปลี่ยนค่าคะแนนให้เหมาะกับแบบทดสอบ

ค่าคะแนนของคะแนนสำหรับแบบทดสอบถูกตั้งเป็นศูนย์ตามค่าเริ่มต้น คุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นได้หากใช้ค่าคะแนนค่าใดค่าหนึ่งสำหรับแบบทดสอบส่วนใหญ่

 1. เปิดแบบทดสอบในแบบฟอร์ม
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว การตั้งค่าที่มุมบนสุดของหน้า
 3. ป้อนค่าและคลิกบันทึกถัดจากค่าคะแนนของแบบทดสอบเริ่มต้น
 4. หากยังมีแบบทดสอบที่ใช้งานอยู่ขณะเปลี่ยนคะแนนเริ่มต้น คุณต้องอัปเดตค่าเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองดังนี้

  คลิกเฉลยคำตอบแล้วป้อนค่าเริ่มต้นใหม่ในแบบฟอร์มสำหรับการทดสอบ

อนุญาตให้นักเรียนอัปโหลดไฟล์ในแบบทดสอบ

คุณจะอนุญาตให้นักเรียนตอบแบบทดสอบผ่านการอัปโหลดไฟล์หรือแนบไฟล์ไปในคำตอบก็ได้ หากคุณสร้างแบบฟอร์มในไดรฟ์ที่แชร์ นักเรียนจะอัปโหลดไฟล์ไม่ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อไดรฟ์ที่แชร์คืออะไร

ระบบจะบันทึกไฟล์ที่นักเรียนอัปโหลดไปยัง Google ไดรฟ์ของผู้สร้างแบบฟอร์ม ดูวิธีล้างพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล คุณจะระบุประเภทไฟล์ที่ยอมรับ รวมทั้งจำกัดสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ขนาดไฟล์
 • จำนวนไฟล์
 • การใช้พื้นที่ของไฟล์ในหน่วย GB

นำเข้าคะแนนมายัง Classroom อย่างรวดเร็ว

คุณนำเข้าคะแนนทั้งหมดจากแบบฟอร์มไปยังหน้างานของนักเรียนใน Classroom ได้โดยตรงเมื่อแนบแบบทดสอบกับงาน

หากนำเข้าคะแนน จะมีการนำเข้าคะแนนทั้งหมด โดยที่คุณเลือกคะแนนที่จะนำเข้าไม่ได้

เปิดทั้งหมด   |   ปิดทั้งหมด

ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

โปรดดำเนินการดังนี้เพื่อนำเข้าคะแนน

 • แบบทดสอบต้องเป็นเอกสารแนบเพียงชิ้นเดียวในงาน
 • จำกัดให้นักเรียนตอบได้ 1 คำตอบ
 • นักเรียนต้องอยู่ในโดเมนเดียวกันกับคุณ
 • ต้องเก็บที่อยู่อีเมลของนักเรียน

หากเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวหลังจากบันทึกหรือโพสต์งาน การนำเข้าคะแนนอาจถูกปิดใช้งานและคุณอาจนำเข้าคะแนนไม่ได้

นำเข้าคะแนนแบบทดสอบก่อนให้คะแนนงานอื่นๆ

การนำเข้าคะแนนแบบทดสอบจะเป็นการลบล้างคะแนนงานปัจจุบัน คุณจึงควรนำเข้าคะแนนแบบทดสอบก่อน แล้วให้คะแนนงานอื่นๆ สำหรับงานดังกล่าว

ไม่ต้องการนำเข้าคะแนนทั้งหมดใช่ไหม

หากไม่ต้องการนำเข้าคะแนนทั้งหมด คุณอาจป้อนคะแนนในหน้างานของนักเรียนใน Classroom ด้วยตนเองได้

แก้ไขงานหลังจากนำเข้าคะแนน

หากแก้ไขงานหลังจากที่เปิดการนำเข้าคะแนนและโพสต์งานแล้ว การนำเข้าคะแนนอาจถูกปิด ตัวอย่างเช่น หากเพิ่มไฟล์แนบอื่นหรือเปลี่ยนการตั้งค่า การนำเข้าคะแนนจะถูกปิด

เปลี่ยนคะแนนหลังจากการนำเข้า

คะแนนในแบบฟอร์มและ Classroom นั้นแยกกัน หากคุณเปลี่ยนคะแนนในแบบฟอร์มหลังจากที่นำเข้าคะแนนไปยัง Classroom แล้ว ให้คลิกนำเข้าคะแนน เพื่อนำคะแนนใหม่มาใส่ใน Classroom และเขียนทับคะแนนก่อนหน้านี้ที่เคยนำเข้า

คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงคะแนนในประวัติคะแนนได้ โปรดดูรายละเอียดที่ดูประวัติคะแนน

ดูคำตอบของนักเรียนและส่งคืนคะแนน

ดูคำตอบทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

คลิกดูคำตอบในงานหรือหน้างานของนักเรียน เพื่อดูการตอบกลับทั้งหมดในแบบฟอร์ม

ส่งคะแนนคืนนักเรียน

เมื่อคลิกส่งคืนในหน้างานของนักเรียน คะแนนจะถูกส่งคืนนักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับคะแนนในทันที และดูคะแนนของตนเองได้ในสตรีมของชั้นเรียนเมื่อคลิกที่ชื่อฟอร์มแล้วคลิกดูคะแนน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร