Wskazówki dotyczące używania testów z Formularzy w Classroom

Ta strona jest przeznaczona dla nauczycieli.

Test z Formularzy Google możesz dołączyć do dowolnego projektu. Taki projekt z testem (jak każdy inny) możesz opublikować na jednych lub kilku zajęciach albo przypisać wybranym uczniom. Możesz też używać go ponownie.

Aby korzystać z Formularzy w Classroom, musisz mieć konto G Suite. Jeśli nie znasz danych logowania na konto G Suite, skontaktuj się z administratorem.

Modyfikowanie testu

Wybieranie wiadomości z potwierdzeniem wypełnienia testu

Gdy uczeń prześle test w Formularzach, zobaczy wiadomość z potwierdzeniem. Możesz zmodyfikować tę wiadomość dla każdego testu. Możesz na przykład umieścić tam termin, w którym ocenisz i zwrócisz odpowiedzi. Aby to zrobić:

 1. Otwórz test w Formularzach.
 2. Kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Prezentacja.
 3. W polu Wiadomość z potwierdzeniem wpisz odpowiedni tekst i kliknij Zapisz.
Zmienianie wartości punktowej testu

Domyślnie wartość punktowa oceny za test jest ustawiona na zero. Jeśli używasz określonej wartości punktowej w przypadku większości testów, możesz zmienić wartość domyślną.

 1. Otwórz test w Formularzach.
 2. W górnym rogu strony kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Obok opcji Domyślna wartość punktowa testu wpisz odpowiednią wartość i kliknij Zapisz.
 4. Jeśli podczas zmieniania domyślnej wartości punktowej masz otwarty test, musisz zmienić jego wartość punktową ręcznie:

  W formularzu testu kliknij Klucz odpowiedzi i wpisz nową wartość domyślną.

Zezwalanie uczniom na przesyłanie plików w teście

Możesz zezwolić uczniom na przesyłanie plików w ramach odpowiedzi na test lub jako załączników do odpowiedzi. Jeśli utworzysz formularz na dysku współdzielonym, uczniowie nie będą mogli przesyłać plików. Więcej informacji znajdziesz w artykule Co to są dyski współdzielone?.

Pliki przesyłane przez uczniów są zapisywane na Dysku Google twórcy formularza. Dowiedz się, jak zwolnić miejsce na Dysku Google i zwiększyć ilość tego miejsca. Możesz określić akceptowane typy plików oraz ograniczyć:

 • rozmiar pliku,
 • liczbę plików,
 • łączny rozmiar plików (w GB).

Szybkie importowanie ocen do Classroom

W przypadku dołączenia testu do projektu można jednocześnie zaimportować wszystkie oceny z Formularzy na stronę Zadania uczniów w Classroom.

Możesz zaimportować tylko wszystkie oceny jednocześnie. Nie możesz wybierać poszczególnych ocen do zaimportowania.

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Sprawdzanie ustawień

Warunki korzystania z importowania ocen:

 • Test musi być jedynym załącznikiem do projektu.
 • Każdy uczeń może przesłać tylko jedną odpowiedź.
 • Uczniowie muszą być w tej samej domenie co Ty.
 • Formularz musi zbierać adresy e-mail uczniów.

Jeśli po zapisaniu lub opublikowaniu projektu zmienisz dowolne z tych ustawień, importowanie ocen może być niedostępne.

Importowanie ocen z testu przed ocenianiem innych zadań

Jeśli zaimportujesz oceny z testu, wszystkie obecne oceny za dany projekt zostaną zastąpione. Oceny z testu należy zaimportować w pierwszej kolejności. Następnie możesz ocenić inne zadania w projekcie.

Nie chcesz importować wszystkich ocen?

Jeśli nie chcesz importować wszystkich ocen, możesz wpisać je ręcznie na stronie Zadania uczniów w Classroom.

Edytowanie projektu po zaimportowaniu ocen

Jeśli zmodyfikujesz projekt po włączeniu importowania ocen, a następnie opublikujesz ten projekt, importowanie ocen może zostać wyłączone. Jeśli na przykład dodasz inny załącznik lub zmienisz ustawienia, importowanie ocen zostanie wyłączone.

Zmienianie ocen po ich zaimportowaniu

Oceny w Formularzach i Classroom są oddzielne. Jeśli zmienisz oceny w Formularzach po ich zaimportowaniu do Classroom, kliknij Importuj oceny, aby przenieść nowe oceny do Classroom i zastąpić wcześniej zaimportowane.

Zmiany ocen możesz śledzić w historii ocen. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyświetlanie historii ocen.

Wyświetlanie odpowiedzi uczniów i zwracanie ocen

Szybkie sprawdzanie wszystkich ocen

Kliknij Wyświetl odpowiedzi w projekcie lub na stronie Zadania uczniów, aby zobaczyć wszystkie odpowiedzi w Formularzach.

Zwracanie ocen uczniom

Gdy klikniesz Zwróć na stronie Zadania uczniów, oceny zostaną zwrócone uczniom. Uczniowie otrzymają je natychmiast i będą je mogli zobaczyć w strumieniu zajęć, klikając tytuł formularza i wybierając Pokaż wynik.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?