เปลี่ยนบทบาทของคุณ

หากคุณเป็นนักเรียนหรือครูในโรงเรียนที่ใช้ G Suite for Education และคุณเลือกบทบาทที่ไม่ถูก ต้องขณะลงชื่อเข้าใช้ Google Classroom ให้ทำดังนี้
  • นักเรียน — โปรดขอให้ครูติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นนักเรียน
  • ครู — โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนบทบาทจากนักเรียนเป็นครู ใครคือผู้ดูแลระบบของฉัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร