โอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite ครูโปรดดูที่นี่

หากครูลาออกจากโรงเรียนหรือเปลี่ยนชั้นเรียนที่ตนสอน คุณสามารถโอนชั้นเรียนของครูคนนั้นให้แก่ครูคนอื่นได้

เมื่อโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน ครูคนใหม่ไม่จำเป็นต้องยอมรับเพื่อให้การโอนเกิดขึ้น

โอนชั้นเรียนไปให้ใครได้บ้าง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite คุณจะโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียนให้แก่ครูคนอื่นในโดเมนได้โดยใช้ Classroom API

เมื่อโอนชั้นเรียนให้แก่ครูคนใหม่แล้ว ครูคนนั้นจะเป็นครูหลักของชั้นเรียน ครูคนเดิมจะกลายเป็นครูที่ร่วมสอนของชั้นเรียนนั้น

สื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนหลังจากโอนเป็นของใคร

หลังจากโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียนแล้ว ครูหลักคนใหม่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ดังนี้

  • โฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน
  • สื่อการเรียนการสอนในโฟลเดอร์เทมเพลตของชั้นเรียน
  • งานของนักเรียนที่ส่งแล้ว

สื่อการเรียนการสอนที่ถูกลบเป็นของใคร

ระบบจะไม่โอนรายการที่ถูกลบในโฟลเดอร์ไดรฟ์ โฟลเดอร์เทมเพลต และงานของนักเรียนที่ส่งแล้วให้แก่ครูหลักคนใหม่

หากคุณกู้คืนรายการที่ถูกลบ รายการเหล่านั้นจะยังเป็นของครูคนเดิม

หมายเหตุ: ครูผู้สอนหลักคนใหม่จะลบชั้นเรียนได้

สิ่งที่ควรทำก่อนที่จะลบบัญชีของครู

ก่อนจะลบบัญชีของครู โปรดยืนยันว่าไม่มีครูที่สอนร่วมหรือนักเรียนใช้ชั้นเรียนของครูคนนั้นอีกแล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร