ดูงานทั้งหมดของนักเรียนในที่เดียว

ดูรายการของงาน คะแนน และงานที่เลยกำหนดส่งของนักเรียนแต่ละคนได้จากที่เดียว และกรองรายการตามสถานะของงาน คือส่งแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนดได้ นอกจากนี้ยังส่งอีเมลรายการงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ด้วย

ดูรายการผลงานและสถานะของนักเรียน 
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น ผู้คน

  Tap People<span class="goog-gtc-mt goog-gtc-from-mt-n-0">แตะ People</span><span class="goog-gtc-tm goog-gtc-from-tm-score-100-ice">แตะ "ผู้คน"</span>

 3. แตะชื่อของนักเรียน

  หมายเหตุ: คุณดูได้เฉพาะผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น  

 4. ตรวจสอบหน้านี้ ดังนี้
  • รายการงานในชั้นเรียน เช่น งานมอบหมาย คำถาม หรือแบบทดสอบ พร้อมวันที่กำหนดส่ง (ถ้ามี)
  • สถานะของงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ส่งแล้ว ส่งช้ากว่ากำหนด หรือไม่ได้ส่ง
  • คะแนนงานของชั้นเรียน
  • สิ่งที่แนบมากับการส่ง คุณจะเห็นไฟล์ "" ถัดจากงาน
  • หากนักเรียนส่งความคิดเห็นส่วนตัวมาให้ คุณจะเห็นความคิดเห็น "" ถัดจากงาน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียดหรือคำตอบ ให้แตะผลงาน
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองผลงานของนักเรียน ให้แตะตัวกรอง "" จากนั้น ส่งแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนนแล้ว หรือเลยกำหนด

  กรองงาน

ส่งอีเมลรายการผลงานของนักเรียน
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียน จากนั้น ผู้คน

  Tap People<span class="goog-gtc-mt goog-gtc-from-mt-n-0">แตะ People</span><span class="goog-gtc-tm goog-gtc-from-tm-score-100-ice">แตะ "ผู้คน"</span>

 3. แตะชื่อของนักเรียน

  หมายเหตุ: คุณดูได้เฉพาะผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น

 4. แตะอีเมล ""
 5. แตะลูกศรลง "" ถัดจากนักเรียน แล้วเลือกนักเรียน ผู้ปกครอง หรือนักเรียนและผู้ปกครอง
 6. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อความ

  ระบบจะเปิดใช้การตั้งค่ารวมสรุปงานของนักเรียนไว้อยู่แล้ว

  เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการรวมสรุปผลงานของนักเรียน ให้แตะปิด ""

 7. แตะโพสต์ ""
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร