ดูงานของนักเรียนจากมุมมองเดียว

คุณดูรายการงาน คะแนน และงานที่เลยกำหนดส่งของนักเรียนแต่ละคนได้จากที่เดียว และกรองรายการตามสถานะของงาน คือส่งแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนดได้ นอกจากนี้ยังส่งอีเมลรายการงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้ด้วย

ดูรายการงานและสถานะงานของนักเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกนักเรียนที่ด้านบน แล้วคลิกชื่อนักเรียน
  • คลิกงานหรือคำถาม แล้วคลิกชื่อนักเรียนทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ชื่อนักเรียนอีกครั้งทางด้านขวา

  หมายเหตุ: คุณดูผลงานของนักเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้

 3. ในหน้านี้ สิ่งที่สามารถดูได้มีดังนี้
  • รายการงานในชั้นเรียน เช่น งานมอบหมาย คำถาม หรือแบบทดสอบ พร้อมวันที่กำหนดส่ง (ถ้ามี)
  • สถานะของงาน ซึ่งอาจอยู่ในสถานะส่งแล้ว ส่งช้ากว่ากำหนด หรือไม่ได้ส่ง
  • คะแนนของนักเรียนสำหรับงานที่มีการให้คะแนนแล้ว
  • ไฟล์ที่นักเรียนแนบมา (ถ้ามี) โดยคุณจะเห็นไฟล์ ไฟล์ และจำนวนไฟล์แนบข้างๆ งานนั้น
  • ความคิดเห็นส่วนตัวของนักเรียน (ถ้ามี) โดยคุณจะเห็นความคิดเห็น ความคิดเห็น ข้างงานนั้น
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูรายละเอียดหรือคำตอบ ให้คลิกที่งาน
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการกรองรายการ ภายใต้กรอง ให้คลิกส่งแล้ว ส่งคืนพร้อมคะแนน หรือเลยกำหนด
  Student Work filter
ส่งอีเมลรายการงานของนักเรียน

คุณส่งอีเมลรายการงานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • คลิกนักเรียนที่ด้านบน แล้วคลิกชื่อนักเรียน
  • คลิกงานหรือคำถาม แล้วคลิกชื่อนักเรียนทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกที่ชื่อนักเรียนอีกครั้งทางด้านขวา
 3. คลิกอีเมล อีเมล
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างนักเรียน แล้วเลือกนักเรียน ผู้ปกครอง หรือนักเรียนและผู้ปกครอง

  Select

 5. (ไม่บังคับ) ป้อนข้อความ
 6. เลือกช่องรวมสรุปงานของนักเรียนด้วย แล้วคลิกส่ง
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร