โอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู 

คุณจะโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียนให้ครูร่วมสอนเพื่อมอบหมายให้ผู้ใช้รายดังกล่าวเป็นครูผู้สอนหลักได้ แต่คุณยังคงเป็นเจ้าของชั้นเรียนดังกล่าว จนกว่าครูร่วมสอนจะตอบรับการโอน หลังจากโอนแล้ว คุณจะกลายเป็นครูร่วมสอนในชั้นเรียนนั้น มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่จะลบชั้นเรียนได้

หมายเหตุ: หากบัญชีของครูผู้สอนหลักถูกลบก่อนที่คุณจะโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของชั้นเรียน ฟีเจอร์บางอย่างของชั้นเรียนจะไม่ทำงาน

คุณโอนความเป็นเจ้าของให้ใครได้บ้าง

 • หากใช้ Classroom ผ่านบัญชี Google Workspace หรือ Google Workspace for Education คุณจะโอนการเป็นเจ้าของให้กับครูร่วมสอนในโดเมนเดียวกันได้เท่านั้น 
 • หากใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ส่วนบุคคล คุณจะโอนการเป็นเจ้าของให้ครูร่วมสอนที่ใช้ Classroom ผ่านบัญชี Google ส่วนบุคคลได้เท่านั้น 

สื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนหลังจากโอนเป็นของใคร

หลังจากโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียนแล้ว ครูผู้สอนหลักคนใหม่จะเป็นเจ้าของรายการต่อไปนี้

 • โฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 • สื่อการเรียนการสอนในโฟลเดอร์เทมเพลตของชั้นเรียน
 • งานของนักเรียนที่ส่งแล้ว

ใครเป็นเจ้าของสื่อการเรียนการสอนที่ถูกลบ

หากคุณมีบัญชี Google Workspace for Education และลบไฟล์ก่อนโอนการเป็นเจ้าของ คุณจะยังคงเป็นเจ้าของไฟล์ที่ถูกลบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิ์บุคคลอื่นเป็นเจ้าของไฟล์ของคุณ

โอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน

เมื่อโอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียนแล้ว คุณจะยกเลิกการโอนไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นบุคคล

  คลิก "ผู้คน"

 3. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นทำให้เป็นเจ้าของชั้นเรียนถัดจากชื่อของครูคนที่ต้องการ
 4. คลิกเชิญ

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการโอนเสร็จสิ้น

เพิกถอนคำเชิญในการโอนชั้นเรียน

 หากครูร่วมสอนไม่ยอมรับคำเชิญ คุณจะยกเลิกคำเชิญเพื่อโอนการเป็นเจ้าของรายการดังกล่าวได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่คุณได้รับเชิญให้เป็นครูร่วมสอน
 3. คลิกบุคคลที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นเพิกถอนการเชิญเป็นเจ้าของถัดจากชื่อครู

ยอมรับหรือปฏิเสธการเป็นเจ้าของชั้นเรียน

คุณจะได้รับอีเมลเมื่อครูเชิญให้คุณเป็นเจ้าของชั้นเรียน

 1. คลิกตอบกลับในอีเมลเชิญ
 2. คลิกยอมรับหรือปฏิเสธ

หมายเหตุ: หากคุณยอมรับ คุณและเจ้าของเดิมจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อการโอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร