รายงานการละเมิด

รายงานโพสต์ ความคิดเห็น หรือชั้นเรียนที่คุณเชื่อว่าละเมิดนโยบายโปรแกรมการละเมิดของ Classroom

ผู้ที่รายงานการละเมิดได้

นักเรียนที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลสำหรับ Classroom เท่านั้นที่รายงานการละเมิดได้

หากคุณเป็นผู้ใช้ G Suite โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กรเพื่อรายงานการละเมิด

หากต้องการทราบประเภทบัญชีของตนเอง ให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ Classroom หากลงท้ายด้วย @example.com คุณจะรายงานการละเมิดได้ แต่ถ้าลงท้ายด้วย @yourschool.edu คุณจะทำไม่ได้

หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีบัญชีประเภทใด โปรดดูวิธีลงชื่อเข้าใช้ Classroom

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อรายงานการละเมิด

เมื่อคุณรายงานชั้นเรียนว่าเป็นการละเมิด เราจะตรวจสอบรายงานและชั้นเรียนดังกล่าว จากนั้นก็จะกำหนดเวลานำชั้นเรียนที่ละเมิดนโยบายการละเมิดโปรแกรมออก หากเป็นครูผู้สอนหลักของชั้นเรียน คุณจะส่งคำขอให้ตรวจสอบได้ในช่วงเวลาที่มีการกำหนดให้นำชั้นเรียนออก

หากคุณรายงานโพสต์หรือความคิดเห็นว่าเป็นการละเมิด โพสต์หรือความคิดเห็นนั้นจะถูกลบออกทันที

รายงานชั้นเรียนที่มีการละเมิด

หมายเหตุ: ครูรายงานชั้นเรียนที่ตนสอนไม่ได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่มเติม "" จากนั้น รายงานการละเมิดที่การ์ดชั้นเรียน

  รายงานการละเมิด

 3. คลิกเรื่องที่ต้องการรายงาน แล้วเลือกหมวดหมู่หากจำเป็น
 4. คลิกเสร็จสิ้นหรือส่ง
รายงานโพสต์หรือความคิดเห็นว่าเป็นการละเมิด
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน
 3. คลิกเพิ่มเติม "" จากนั้น รายงานการละเมิดที่โพสต์หรือความคิดเห็นนั้น

  หมายเหตุ: หากไม่เห็นเพิ่มเติม "" ให้วางเคอร์เซอร์เมาส์เหนือความคิดเห็นจนกว่าจะเห็นตัวเลือกนั้น

  รายงานการละเมิด
 4. คลิกเรื่องที่ต้องการรายงาน แล้วเลือกหมวดหมู่หากจำเป็น
 5. คลิกเสร็จสิ้นหรือส่ง

สิ่งที่ควรทำเมื่อชั้นเรียนของคุณถูกรายงาน

หากคุณเป็นครูผู้สอนหลักในชั้นเรียนที่มีกำหนดการลบออกจากระบบไว้ ก็จะขอรับการตรวจสอบได้

ขอรับการตรวจสอบ
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกขอรับการตรวจสอบในชั้นเรียน
 3. คลิกส่ง
 4. หากมีการส่งคำขอรับการตรวจสอบแล้ว ให้คลิกตกลง
 5. หากการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกขอรับการตรวจสอบอีกครั้ง
 6. คลิกส่งหรือตกลง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร