Wyświetlanie raportów o korzystaniu z Classroom

Ten artykuł jest przeznaczony dla Administratorów G Suite.

Jako administrator G Suite możesz sprawdzać trendy wykorzystania Classroom w organizacji i monitorować aktywność użytkowników tej usługi, na przykład sprawdzając liczbę aktywnych zajęć oraz postów utworzonych przez uczniów i nauczycieli. 

Otwieranie raportu

Dostępne dane dotyczą okresu od 8 grudnia 2016 r.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.
 3. W sekcji Raporty dotyczące aplikacji po lewej kliknij Classroom.
 4. Przewiń stronę, a następnie wskaż wykres, aby zobaczyć statystyki dla określonej daty.
 5. U dołu sekcji Utworzone posty zaznacz lub odznacz pole, aby posortować listę według nauczycieli lub uczniów.
 6. (Opcjonalnie) Aby usunąć wykres lub dodać go z powrotem:
  1. Kliknij Zarządzaj raportami u góry ekranu.
  2. Kliknij Usuń "" lub strzałkę w dół "", a następnie kliknij wykres.
  3. Kliknij Zapisz.

Pobieranie raportu

 1. Otwórz raport (instrukcje znajdują się powyżej).
 2. Kliknij Pobierz "" w górnym rogu wykresu.
 3. Wybierz format i kliknij Pobierz.

Sprawdzanie danych o korzystaniu z Classroom przez użytkownika

Możesz sprawdzić liczbę utworzonych zajęć oraz postów, a także czas ostatniej aktywności w Classroom.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.
 3. Po lewej stronie w sekcji Raporty dotyczące użytkowników kliknij Użycie aplikacji.
 4. Kliknij Dodaj filtr a potem Nazwa użytkownika.
 5. Wpisz nazwę lub adres e-mail użytkownika a potem kliknij jego nazwę na liście.

Usuwanie niepotrzebnych kolumn

Kolumny odwołujące się do Classroom to: Classroom – czas ostatniego użycia, Utworzone zajęcia i Utworzone posty. Aby usunąć kolumny z raportu:

 1. Kliknij Zarządzaj kolumnami "".
 2. Obok kolumny kliknij Usuń "".
 3. Kliknij Zapisz.

Wyświetlanie aktywnych użytkowników Classroom

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.
 3. Na stronie Najważniejsze informacje przewiń do sekcji Aktywność użytkowników w różnych aplikacjach i kliknij Classroom.
 4. Wskaż wykres, aby zobaczyć dane z określonego dnia.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?