Wyświetlanie raportów o użyciu Classroom

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite

Jako administrator G Suite możesz sprawdzać trendy użytkowania i monitorować aktywność użytkowników Classroom w organizacji. Dostępne dane: 

 • liczba aktywnych użytkowników tygodniowo,
 • liczba zajęć aktywnych w ciągu 14 dni,
 • liczba utworzonych zajęć,
 • liczba wpisów utworzonych przez nauczycieli i uczniów,
 • liczba utworzonych zajęć i wpisów oraz ostatnia aktywność w Classroom poszczególnych użytkowników.

Uwaga: dostępne są dane od 8 grudnia 2016 roku.

Więcej informacji o raportach z G Suite znajdziesz w sekcji Raporty i monitorowanie Centrum pomocy G Suite.

Wyświetlanie najciekawszych danych

Raport Najciekawsze zawiera podsumowanie głównych danych i trendów w Classroom, takich jak aktywność związana z używaniem aplikacji czy udostępnianie dokumentów.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Kliknij Raporty.

  Wyświetli się raport Najciekawsze. Górny wykres prezentuje dane o aktywności związanej z używaniem aplikacji Gmail, Dysk Google, Kalendarz Google, Google+ i Classroom.

 3. Najedź kursorem na wykres i kliknij punkt danych, aby zobaczyć liczbę użytkowników każdej aplikacji w określonym dniu.

  Dowiedz się więcej o ustawieniach aktywności związanej z używaniem aplikacji i stanu udostępniania linku do dokumentu.

Wyświetlanie raportów zbiorczych

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Kliknij Raporty a potem Raporty zbiorcze.

  Uwaga: domyślnie wyświetlane jest ostatnio wybrane ustawienie.

 3. Jeśli raporty z Classroom nie są wyświetlane, kliknij Wybierz kolumny  i zaznacz raporty z Classroom.
 4. Aby wyświetlić tylko dane z Classroom, odznacz wszystkie inne usługi.
 5. W przypadku Classroom możesz wybrać te dane:
  • aktywne zajęcia,
  • utworzone zajęcia,
  • wpisy utworzone przez nauczycieli i uczniów.
 6. Wybierz opcje i kliknij Zastosuj.
 7. Aby zobaczyć dane z określonego dnia, najedź kursorem na wykres lub kliknij punkt danych.

Wyświetlanie aktywności związanej z używaniem aplikacji

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Kliknij Raporty a potem Aktywność związana z używaniem aplikacji.

  Uwaga: domyślnie wyświetlane jest ostatnio wybrane ustawienie.

 3. Jeśli raporty z Classroom nie są wyświetlane, kliknij Wybierz kolumny  i zaznacz raporty z Classroom.
 4. Aby wyświetlić tylko dane z Classroom, odznacz wszystkie inne usługi.
 5. W przypadku Classroom możesz wybrać te dane:
  • Classroom – czas ostatniego użycia,
  • utworzone zajęcia,
  • utworzone wpisy.
 6. Wybierz opcje i kliknij Zastosuj.

  Wybrane dane są wyświetlane pod wykresem raportu. Wyświetlany wykres zależy od wybranych danych. Aby zmienić wykres, kliknij jego nazwę u góry strony i wybierz inną opcję z listy.

 7. Aby wyświetlić dane z określonego dnia, najedź kursorem na odpowiednią datę lub kliknij punkt danych na wykresie.

  Uwaga: domyślnie wyświetlane są dane dotyczące wszystkich użytkowników. Możesz jednak dostosować raport, aby zobaczyć aktywność poszczególnych użytkowników.

 8. Aby wyświetlić aktywność określonego użytkownika, w sekcji Filtry wpisz nazwę użytkownika.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?