ใช้ปฏิทินในฐานะครู

บทความนี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณและนักเรียนจะแชร์ปฏิทินของ Classroom และ Google ปฏิทินสำหรับชั้นเรียนแต่ละชั้นได้ หากไม่เห็นปฏิทินของชั้นเรียน แสดงว่าผู้ดูแลระบบอาจปิดใช้ปฏิทินในบัญชีของคุณ

คุณใช้ปฏิทินทำสิ่งใดได้บ้าง

หมายเหตุ: ปฏิทินของ Classroom พร้อมใช้งานเฉพาะในคอมพิวเตอร์ และใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้

Google ปฏิทิน ปฏิทินของ Classroom
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • ดูและเพิ่มรายการต่อไปนี้
  • การช่วยเตือนส่วนตัว
  • ช่วงเวลานัดหมาย
  • กิจกรรมของชั้นเรียน
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • คลิกรายการเพื่อเปิด
  ใน Classroom

คุณต้องซิงค์ Google ปฏิทินในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้กับแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อซิงค์ปฏิทินกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

ดูวันที่ครบกำหนดส่งงาน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. แตะปฏิทิน

  แตะปฏิทิน

 4. แตะงานหรือคำถามเพื่อเปิด

ใส่กิจกรรมของชั้นเรียนใน Google ปฏิทิน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู เมนู ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. แตะปฏิทิน

  แตะปฏิทิน

 4. แตะเพิ่ม เพิ่ม แล้ว กิจกรรม กิจกรรม ที่ด้านบน

 5. ใส่รายละเอียดกิจกรรม

 6. แตะบันทึก

โปรดดูรายละเอียดการใส่กิจกรรมในปฏิทินในสร้างกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร