ใช้ปฏิทินในฐานะครู

บทความนี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณและนักเรียนจะแชร์ปฏิทินของ Classroom และ Google ปฏิทินสำหรับชั้นเรียนแต่ละชั้นได้ หากไม่เห็นปฏิทินของชั้นเรียน แสดงว่าผู้ดูแลระบบอาจปิดใช้ปฏิทินในบัญชีของคุณ

คุณใช้ปฏิทินทำสิ่งใดได้บ้าง

หมายเหตุ: ปฏิทินของ Classroom พร้อมใช้งานเฉพาะในคอมพิวเตอร์ และใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้

Google ปฏิทิน ปฏิทินของ Classroom
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • ดูและเพิ่มรายการต่อไปนี้
  • การช่วยเตือนส่วนตัว
  • ช่วงเวลานัดหมาย
  • กิจกรรมของชั้นเรียน
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • คลิกรายการเพื่อเปิด
  ใน Classroom

ดูรายการในปฏิทินของคุณ

ดูงานของชั้นเรียนในปฏิทินของ Classroom

เมื่อคุณสร้างงานและคำถามที่มีวันที่ครบกำหนด รายการดังกล่าวจะปรากฏในปฏิทิน คุณและนักเรียนจะดูงานของชั้นเรียนในปฏิทินของ Classroom หรือ Google ปฏิทินได้

วิธีดูงานของชั้นเรียนในปฏิทินของ Classroom

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. คลิกปฏิทิน

  คลิกปฏิทิน

 4. แตะงานหรือคำถามเพื่อเปิด

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานในอดีตหรืออนาคต ให้คลิกกลับ Back หรือถัดไป ถัดไป ข้างวันที่

  คลิกลูกศร
  หมายเหตุ: หากต้องการกลับไปที่วันนี้ โปรดคลิกวันนี้ Today ที่ด้านบน

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานของชั้นเรียนทั้งหมด ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด
  หากต้องการดูงานของชั้นเรียนเดียว ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด แล้วเลือกชั้นเรียนที่ต้องการ

  คลิกชั้นเรียนทั้งหมด

ดูงานของชั้นเรียนและกิจกรรมใน Google ปฏิทิน

ใน Google ปฏิทิน คุณและนักเรียนจะเห็นวันที่ครบกำหนดสำหรับงานของชั้นเรียนและกิจกรรมที่เพิ่มไว้ได้ เช่น การทัศนศึกษาหรือวันสอบ

วิธีดูงานของชั้นเรียนหรือกิจกรรมใน Google ปฏิทิน


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
  คลิก "ปฏิทิน"
 3. คลิก Google ปฏิทิน Google ปฏิทิน
  Google ปฏิทินจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่
 4. (ไม่บังคับ) คลิกที่งานของชั้นเรียนหรือกิจกรรมในปฏิทินเพื่อดูรายละเอียด

เพิ่มรายการลงใน Google ปฏิทิน

เพิ่มกิจกรรมของชั้นเรียน

คุณจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ไปยัง Google ปฏิทินได้ เช่น การทัศนศึกษาหรือวันสอบ นักเรียนต้องเปิด Google ปฏิทินจึงจะดูกิจกรรมได้
วิธีเพิ่มกิจกรรมของชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
  คลิก "ปฏิทิน"
 3. คลิก Google ปฏิทิน Google ปฏิทิน
  Google ปฏิทินจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่
 4. โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมที่หัวข้อสร้างกิจกรรม

เพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัว

คุณอาจเพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัวลงใน Google ปฏิทินที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ดูได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน จากนั้น งานของชั้นเรียน
  คลิก "ปฏิทิน"
 3. คลิก Google ปฏิทิน Google ปฏิทิน
  Google ปฏิทินจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่
 4. โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมที่หัวข้อเพิ่มการช่วยเตือน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร