ใช้ปฏิทินในฐานะครู

บทความนี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณและนักเรียนจะแชร์ปฏิทินของ Classroom และปฏิทินใน Google ปฏิทินสําหรับชั้นเรียนแต่ละชั้นได้ หากไม่เห็นปฏิทินของชั้นเรียน แสดงว่าผู้ดูแลระบบอาจปิดใช้ปฏิทินในบัญชีของคุณ

คุณใช้ปฏิทินทำสิ่งใดได้บ้าง

Google ปฏิทิน (ในทุกอุปกรณ์) ปฏิทินของ Classroom (คอมพิวเตอร์เท่านั้น)
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • ดูกิจกรรมของชั้นเรียน
 • เพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัวที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่เห็น
 • เพิ่มกิจกรรม เช่น เซสชันการเรียน

หมายเหตุ: สิ่งที่คุณเพิ่มจะไม่แสดงในปฏิทินของ Classroom

 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • คลิกรายการเพื่อเปิด
  ใน Classroom

หมายเหตุ: คุณจะเพิ่มรายการต่างๆ ลงในปฏิทินของ Classroom ไม่ได้

ดูรายการในปฏิทินของคุณ 

หมายเหตุ: รายการที่คุณกําหนดให้นักเรียนแต่ละคนจะปรากฏในปฏิทินของ Classroom แต่จะไม่ปรากฏใน Google ปฏิทิน

ดูงานของชั้นเรียนในปฏิทินของ Classroom

เมื่อคุณสร้างงานและคำถามที่มีวันที่ครบกำหนด รายการดังกล่าวจะปรากฏในปฏิทิน คุณและนักเรียนจะดูงานของชั้นเรียนในปฏิทินของ Classroom หรือใน Google ปฏิทินได้

วิธีดูงานของชั้นเรียนในปฏิทินของ Classroom 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเมนู "" ที่ด้านบน

  คลิกเมนู

 3. คลิกปฏิทิน

  คลิกปฏิทิน

 4. แตะงานหรือคำถามเพื่อเปิด

 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานในอดีตหรืออนาคต ให้คลิกกลับ "" หรือถัดไป "" ข้างวันที่

  คลิกลูกศร
  หมายเหตุ: หากต้องการกลับไปที่วันนี้ โปรดคลิกวันนี้ "" ที่ด้านบน

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการดูงานของชั้นเรียนทั้งหมด ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด
  หากต้องการดูงานของชั้นเรียนเดียว ให้คลิกชั้นเรียนทั้งหมด แล้วเลือกชั้นเรียนที่ต้องการ

  คลิกชั้นเรียนทั้งหมด

ดูงานของชั้นเรียนและกิจกรรมใน Google ปฏิทิน

ใน Google ปฏิทิน คุณและนักเรียนจะเห็นวันที่ครบกำหนดสำหรับงานของชั้นเรียนและกิจกรรมที่เพิ่มไว้ได้ เช่น การทัศนศึกษาหรือวันสอบ

วิธีดูงานของชั้นเรียนหรือกิจกรรมใน Google ปฏิทิน


 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
  คลิก "ปฏิทิน" 
 3. คลิก Google ปฏิทิน ""
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการตรวจสอบรายละเอียด ให้คลิกงานของชั้นเรียนหรือกิจกรรมในปฏิทิน

เพิ่มรายการใน Google ปฏิทิน

เพิ่มกิจกรรมของชั้นเรียน
คุณจะเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ไปยัง Google ปฏิทินได้ เช่น การทัศนศึกษาหรือวันสอบ นักเรียนต้องเปิด Google ปฏิทินจึงจะดูกิจกรรมได้
วิธีเพิ่มกิจกรรมของชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
  คลิก "ปฏิทิน"
 3. คลิก Google ปฏิทิน ""
 4. โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมที่หัวข้อสร้างกิจกรรม
เพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัว
คุณอาจเพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัวลงใน Google ปฏิทินที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ดูได้
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียน
  คลิก "ปฏิทิน" 
 3. คลิก Google ปฏิทิน ""
 4. ไปที่เพิ่มการช่วยเตือนใน Google ปฏิทินและทําตามขั้นตอนต่างๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร