Programretningslinjer knyttet til misbruk, og håndhevingen av disse

Retningslinjene for innhold som er oppført nedenfor, er avgjørende for at alle som bruker Google-produkter, skal få en positiv opplevelse. Vi må forhindre misbruk som kan føre til at vi ikke lenger kan tilby disse tjenestene, og ber derfor om at alle overholder retningslinjene nedenfor.

Disse retningslinjene gjelder for innhold som genereres ved bruk av Google Classroom med en personlig Google-konto. I tillegg må brukerne overholde Googles personvernregler samt vilkårene for bruk av og retningslinjene for G Suite-tjenestene, inkludert Google Disk, Dokumenter, Gmail og Kalender. Retningslinjene gjelder for alt knyttet til Classroom, inkludert kursnavn, informasjon som deles i kursstrømmen, kommunikasjon og samarbeid mellom lærere og elever, samt kursmateriell.

Når vi håndhever disse retningslinjene, kan vi gjøre unntak av kunstneriske, pedagogiske, dokumentariske eller vitenskapelige hensyn eller fordi innholdet på annen måte er av betydelig verdi for offentligheten. Retningslinjene kan bli endret, så du bør lese gjennom dem på nytt fra tid til annen. Se også Googles vilkår for bruk for mer informasjon.

Rapportér misbruk

Rapportér misbruk hvis du mener at noen bryter retningslinjene nedenfor. Hvis du er G Suite-bruker, kan du kontakte organisasjonens administrator for å rapportere brudd på disse retningslinjene.

Hvis du vil rapportere brudd på opphavsretten eller andre juridiske problemer, ber vi deg om å bruke dette verktøyet, der du får hjelp til å rapportere innhold du mener bør fjernes fra Googles tjenester basert på gjeldende lovgivning.

Programretningslinjer

Brukerkontoer

Det er ikke mulig for elever å bruke Google Classroom på skolen med personlige kontoer. For at en elev skal kunne bruke Classroom på skolen, må den aktuelle skolen registrere seg for en gratis G Suite for utdanning-konto. Enkeltpersoner under 13 år kan ikke bruke Classroom med personlige kontoer. Dermed kan heller ikke kurstitler eller innhold være rettet mot enkeltpersoner som er under 13 år, eller gi inntrykk av at brukere under 13 år kan bli med. Hvis du har mistanke om at personlige kontoer blir brukt til å delta på et Classroom-kurs på en skole, ber vi deg om å rapportere kurset.

Nettsøppel og søppelpost, skadelig programvare og nettfisking

Du må ikke utnytte Google Classroom eller bruke tjenesten til andre formål enn å organisere, kommunisere eller samarbeide for undervisnings- eller Classroom-formål. Hold produktet vårt fritt for søppelpost, nettsøppel og skadelig programvare, og ikke bruk produktene våre til nettfisking. Nettsøppel og søppelpost omfatter, men er ikke begrenset til, uønsket reklame eller kommersielt innhold og uønskede eller masseutsendte salgsfremstøt. Vi tillater heller ikke overføring av skadelig programvare, virus, destruktiv kode eller annet som kan skade eller forstyrre driften av nettverk, tjenere eller annen infrastruktur hos Google eller andre. Ikke bruk Classroom til å lure eller villede andre brukere til å dele informasjon på falskt grunnlag. Ikke be om eller samle inn sensitive data, inkludert, men ikke begrenset til passord, økonomisk informasjon og personnumre.

Vold

Det er ikke tillatt å fremme hat, oppfordre til vold eller legge ut innhold eller beskrivelser som er ment å frastøte eller sjokkere. Sjokkerende beskrivelser kan brukes til å markere politiske eller sosiale holdninger knyttet til for eksempel dyremishandling eller krig. Du bør imidlertid være helt sikker på at du har god grunn til å legge ut slikt innhold. Uttrykk meningene dine uten å true andre. Det betyr at du kan publisere innhold der det fremgår at du er uenig i en annen persons meninger, men du kan ikke true med å påføre vedkommende fysiske skader eller død eller sanke støtte til å skade andre. I tilfeller der det er overhengende fare for alvorlige fysiske skader eller død, kan vi gjøre det som måtte være nødvendig i tilknytning til innholdet.

Hatsk innhold

Vi støtter ikke innhold som fremmer eller uttrykker toleranse for vold mot enkeltpersoner eller grupper basert på rase eller etnisk opprinnelse, religion, funksjonshemning, kjønn, alder, nasjonalitet, veteranstatus, seksuell legning eller kjønnsidentitet, eller innhold som har som hovedformål å fremme hat på grunnlag av disse kategoriene. Dette kan være en hårfin balansegang, men hvis hovedformålet med innholdet er å angripe en bestemt gruppe, anser vi grensen for å være krysset.

Innhold knyttet til terrorisme

Vi tillater ikke at terroristorganisasjoner bruker Google Classroom til noe som helst formål, medregnet rekruttering. I tillegg er innhold tilknyttet terrorisme strengt forbudt på Classroom. Dette kan blant annet være innhold som fremmer terrorhandlinger, oppmuntrer til vold eller hyller terrorangrep. 
Hvis du legger ut terrorrelatert innhold med undervisningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål,
må du sørge for å oppgi tilstrekkelig med informasjon til at de som ser det, forstår konteksten.  
Trakassering, mobbing og trusler

Ikke bruk Google Classroom til å trakassere, skremme, mobbe eller true andre, og ikke oppfordre andre til å delta i slike aktiviteter. Hvis noen bruker tjenesten vår til å utsette andre for misbruk, alvorlige trusler, uønsket seksualisering eller andre former for trakassering, kan denne personens krenkende innhold bli fjernet eller vedkommende bli utestengt fra tjenesten for godt. Skulle det oppstå overhengende fare for alvorlig skade, kan vi melde fra til politiet. Trakassering på nettet er dessuten ulovlig i mange land, og det kan få alvorlige konsekvenser i den virkelige verden – både for personen som trakasserer, og offeret for trakasseringen.

Seksuelt innhold

Det er ikke tillatt å publisere seksuelt eksplisitte eller pornografiske bilder eller videoer. Det å skrive om seksuelle temaer er tillatt, så lenge teksten ikke ledsages av seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller materiale som fremmer eller fremstiller seksuelle handlinger med barn eller dyr. Vi tillater heller ikke innhold som fremmer trafikk til kommersielle pornografinettsteder. Vi tillater naturlige og dokumentariske fremstillinger av nakenhet (for eksempel bilder av barn som blir ammet), og dessuten nakenhet som fremstilles med et tydelig undervisningsmessig, vitenskapelig eller kunstnerisk formål.

Utnyttelse av barn

Google har nulltoleranse for innhold som viser misbruk av barn. Du kan kommunisere med mindreårige via denne plattformen, men ikke bruk plattformen til å samhandle med barn på en måte som kan medføre utnyttelse eller misbruk av dem, herunder fysiske, emosjonelle eller psykiske skader. Ikke last opp eller del innhold som er knyttet til utnyttelse eller misbruk av barn. Dette omfatter alt innhold som viser misbruk av barn (også i tegnet form), og alt innhold der barn blir fremstilt på en seksuell måte. Dette betyr at du ikke kan bruke tjenestene våre til å lage, oppbevare eller distribuere innhold som viser misbruk av barn, og at du ikke kan bruke tjenestene våre til for eksempel å lage et galleri av barnebilder med seksuelle kommentarer. Vi fjerner denne typen innhold og iverksetter nødvendige tiltak, som kan innebære stenging av kontoer og rapportering til NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) og politiet.

Hvis du finner innhold du tror kan være tilknyttet slik utnyttelse av barn, må du ikke kommentere innholdet, selv om formålet ditt er å gjøre Google oppmerksom på det. Rapportér i stedet innholdet ved hjelp av «Rapportér misbruk»-linken. Hvis du finner innhold andre steder på internett, kan du kontakte NCMEC direkte.

Personlig og konfidensiell informasjon

Ikke del personlig og konfidensiell informasjon. Vi tillater ikke uautorisert publisering av privat og konfidensiell informasjon, for eksempel kredittkortnumre, personnumre eller andre ID-numre, førerkortnumre eller lignende, kontopassord eller annen informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig. Husk at informasjon som allerede er tilgjengelig andre steder på nettet eller i offentlige registre, i de fleste tilfeller ikke anses som privat eller konfidensiell i henhold til retningslinjene våre.

Du må dessuten ikke legge ut eller distribuere bilder eller videoer av mindreårige uten nødvendig samtykke fra vedkommendes juridiske representanter. Rapportér regelbrudd.

Ulovlige aktiviteter

Ikke bruk Google Classroom til å delta i ulovlige aktiviteter eller fremme innhold, aktiviteter eller atferd som er farlig eller ulovlig. Du kan for eksempel ikke legge til rette for markedsføring eller salg av regulerte eller ulovlige legemidler, menneskesmugling, eskortetjenester eller terrorisme. Hvis vi blir varslet om ulovlige aktiviteter, gjør vi det som måtte være nødvendig. Det kan innebære at vi fjerner tilgangen din til produktet vårt eller Google-kontoen din eller rapporterer deg til de relevante myndighetene.

Brudd på opphavsrett

Vis respekt for lover om opphavsrett. Det er ikke tillatt å dele opphavsrettsbeskyttet innhold uten autorisasjon eller legge ut linker til nettsteder der andre kan laste ned opphavsrettsbeskyttet innhold på ulovlig vis. I tråd med retningslinjene våre reagerer vi på tydelige varsler om påståtte brudd på opphavsretten. Gjentatte brudd på åndsrettigheter, herunder opphavsrett, fører til at kontoen stenges. Meld fra til oss hvis du skulle oppdage brudd på Googles retningslinjer for opphavsrett.

Merk: De oversatte versjonene av retningslinjene er ment som en hjelp for deg. Hvis det finnes en konflikt mellom teksten i disse retningslinjene og teksten i den engelskspråklige versjonen av retningslinjene, er det teksten i den engelskspråklige versjonen som gjelder.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?