Programretningslinjer knyttet til uriktig bruk, og håndhevingen av disse

Programretningslinjene som er oppført nedenfor, gjelder for innhold ved bruk av Google Classroom med en personlig Google-konto. Dette omfatter alt som er tilknyttet Classroom, inkludert kursnavn, informasjon som deles i kursstrømmen, kommunikasjon og samarbeid mellom lærere og elever, samt kursmateriell. Programretningslinjene som er oppført nedenfor, er avgjørende for at alle som bruker Google-produkter, skal få en positiv opplevelse. 

Vi må forhindre uriktig bruk som kan medføre at vi ikke lenger kan tilby disse tjenestene, og vi ber derfor om at alle overholder retningslinjene nedenfor. Når vi blir varslet om eventuelle brudd på disse retningslinjene, kan vi undersøke innholdet og gjøre det som måtte være nødvendig – for eksempel begrense tilgangen til innholdet, fjerne innholdet eller begrense eller avslutte en brukers tilgang til Google-produkter.

Når vi innfører disse retningslinjene, kan vi gjøre unntak basert på pedagogiske, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske hensyn, eller dersom det medfører andre betydelige fordeler for offentligheten å ikke gjøre noe med innholdet. 

Retningslinjene kan bli endret, så du bør lese gjennom dem på nytt fra tid til annen. Se også Googles vilkår for bruk, personvernreglene samt vilkårene for bruk og retningslinjene for Workspace-tjenester, inkludert Google Disk, Dokumenter, Gmail og Kalender.

Rapportér uriktig bruk

Rapportér uriktig bruk hvis du mener at noen bryter retningslinjene nedenfor. Hvis du er Workspace-bruker, kan du kontakte organisasjonens administrator for å rapportere brudd på disse retningslinjene.

Hvis du vil rapportere brudd på opphavsrett eller andre juridiske problemer, ber vi deg om å bruke dette verktøyet, der du får hjelp til å rapportere innhold du mener bør fjernes fra Googles tjenester basert på gjeldende lov og rett.

Programretningslinjer

Kontokapring
Ikke skaff deg tilgang til en annen brukers konto uten vedkommendes tillatelse. Hvis vi blir varslet om kontokapring, iverksetter vi tiltak som eksempelvis å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Barnemishandling og seksuelt misbruk av barn

Du må ikke opprette, laste opp eller distribuere innhold knyttet til utnyttelse eller misbruk av barn. Dette omfatter alt innhold som viser seksuelt misbruk av barn. For å finne ut hvordan du rapporterer innhold som kan knyttes til utnyttelse av barn, i Google-produkter, kan du gå til «Rapportér et regelbrudd». Hvis du finner innhold andre steder på internett, må du ta direkte kontakt med de relevante myndighetene i landet ditt.

Generelt sett forbyr Google all bruk av produktene våre på måter som utsetter barn for fare. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, systematisk trakassering av barn, for eksempel

  • «barneforførelse» / «grooming» (for eksempel å bli venn med et barn på nettet for å legge til rette for seksuell kontakt, enten på eller utenfor nettet, og/eller utveksle seksuelle bilder med barnet)
  • «seksuell utpressing» (for eksempel trusler eller utpressing av barn ved å bruke virkelig eller angivelig tilgang til intime bilder av et barn)
  • seksualisering av mindreårige (for eksempel bilder som viser, oppfordrer til eller fremmer seksuelt misbruk av barn, eller som viser barn på en måte som kan føre til seksuell utnyttelse av barn)
  • menneskehandel med barn (for eksempel annonsering for eller forespørsler om barn for kommersiell seksuell utnyttelse)
Vi fjerner denne typen innhold og treffer nødvendige tiltak, som kan innebære rapportering til NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), begrensning av tilgang til produktfunksjoner og stenging av kontoer. Hvis du mener at et barn står i fare for å bli eller har blitt utsatt for misbruk, utnyttelse eller menneskehandel, må du kontakte politiet umiddelbart. Hvis du allerede har meldt fra til politiet og fortsatt trenger hjelp, eller hvis du er bekymret for at et barn er eller har vært utsatt for fare via et av produktene våre, kan du rapportere om dette til Google.
Omgåelse
Ikke utfør handlinger som har til hensikt å omgå retningslinjene våre eller utmanøvrere restriksjonene i kontoen din. Dette omfatter oppretting eller bruk av flere kontoer eller andre metoder for å muliggjøre atferd vi har forbudt. Vi kan iverksette tiltak hvis vi blir varslet om omgåelse. Eksempler på slike tiltak er å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Farlige og ulovlige aktiviteter
Ikke bruk dette produktet til å delta i ulovlige aktiviteter eller fremme aktiviteter, varer, tjenester eller informasjon som kan forårsake alvorlig og umiddelbar skade på mennesker eller dyr. Selv om vi tillater generell informasjon for pedagogiske, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål om dette innholdet, setter vi grensen ved innhold som direkte tilrettelegger for skadelige handlinger eller oppfordrer til ulovlig aktivitet. Vi iverksetter tiltak hvis vi blir varslet om ulovlige aktiviteter. Eksempler på slike tiltak er å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Trakassering, mobbing og trusler
Du skal ikke trakassere, mobbe eller true andre. Vi tillater heller ikke at dette produktet brukes til å engasjere eller oppfordre andre til å delta i slike aktiviteter. Dette omfatter å utsette andre for misbruk, alvorlige trusler, uønsket seksualisering, avdekking av andres private opplysninger som kan brukes til å fremsette trusler, fornedre ofre for vold eller tragedier, oppfordre andre til å utføre disse aktivitetene, eller andre former for trakassering. Trakassering på nettet er ulovlig i mange land, og kan få alvorlige konsekvenser i den virkelige verden – både for personen som trakasserer, og offeret for trakasseringen. Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om trusler om skade eller andre farlige situasjoner. Eksempler på slike tiltak er å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til noen av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Hatsk innhold
Ikke lag eller spre hatsk innhold. Hatsk innhold er innhold som fremmer eller uttrykker toleranse for vold, eller har som hovedformål å oppfordre til hat, mot enkeltpersoner eller grupper på grunnlag av rase, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, alder, nasjonalitet, veteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre egenskaper forbundet med systemisk diskriminering eller marginalisering.
Falsk identitet og feilaktig fremstilling av identitet

Ikke utgi deg for å være en annen, representere en organisasjon du ikke tilhører, eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av deg selv. Dette omfatter å utgi deg for å være en person eller organisasjon som du ikke representerer, eller å gi villedende informasjon om en brukers eller et nettsteds identitet, kvalifikasjoner, eierskap, formål, produkter, tjenester eller virksomhet.

Dette omfatter også innhold og kontoer som feilaktig fremstiller eller skjuler det aktuelle eierskapet eller formålet, for eksempel ved at fødelandet ditt eller annen avgjørende informasjon om deg skjules når du utformer innhold knyttet til politikk, samfunnsspørsmål eller forhold som berører offentligheten, for brukere i land du ikke selv er hjemmehørende i. Vi tillater imidlertid parodier, satire og bruk av pseudonymer – du må bare styre unna innhold som trolig kommer til å villede målgruppen din med tanke på hvem du faktisk er.

Skadelig programvare og lignende skadelig innhold
Ikke spre skadelig programvare eller innhold som skader eller forstyrrer driften av nettverk, tjenere, brukernes enheter eller annen infrastruktur. Dette omfatter å være vert for, bygge inn eller overføre skadelig programvare, virus, skadelig kode eller annen skadelig eller uønsket programvare eller lignende innhold. Dette omfatter også innhold som overfører virus, åpner forgrunnsvinduer, prøver å installere programvare uten brukerens samtykke eller på annen måte påvirker brukere med skadelig kode. Se retningslinjene våre for Safe Browsing-funksjonen for å finne ut mer.
Villedende innhold

Ikke distribuer innhold som villeder eller forvirrer brukerne. Dette omfatter følgende:

  • Villedende innhold relatert til sivile og demokratiske prosesser: Innhold som er påviselig usant og kan undergrave deltakelse i eller tillit til borgerlige eller demokratiske prosesser. Dette omfatter informasjon om offentlige stemmeprosedyrer, politiske kandidaters egnethet basert på alder eller fødested, valgresultater eller valgdeltakelse som er i strid med myndighetens offisielle dokumenter. Dette omfatter også ukorrekte påstander om at politiske skikkelser eller statstjenestemenn har omkommet, vært involvert i ulykker eller pådratt seg alvorlige sykdommer.
  • Villedende innhold relatert til skadelige konspirasjonsteorier: Innhold som fremmer eller støtter overbevisninger om at enkeltpersoner eller grupper systematisk begår handlinger som er til skade for samfunnet. Det aktuelle innholdet er tilbakevist på grunnlag av vesentlige bevis og har medført eller oppildnet til vold.
  • Villedende innhold relatert til skadelig helsepraksis: Villedende innhold om helse og medisin som forfekter eller oppmuntrer andre til behandlinger som kan føre til alvorlig fysisk eller emosjonell skade eller alvorlig skade på folkehelsen.
  • Manipulert medieinnhold: Dette er medieinnhold som er teknisk endret eller manipulert på en måte som villeder brukerne, og som kan utgjøre en alvorlig risiko eller volde alvorlige skader.
     
Eksplisitte bilder uten samtykke (NCEI)
Ikke lagre eller distribuer private nakenbilder eller -videoer, seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller intime og implisitt seksuelle bilder eller videoer uten samtykke fra de som er avbildet eller filmet. Hvis noen har sendt private nakenbilder eller -videoer, seksuelt eksplisitte bilder eller videoer eller intime og implisitt seksuelle bilder eller videoer av deg, kan du rapportere det til oss her.
Personlige og konfidensielle opplysninger
Ikke lagre eller distribuer andres personlige eller konfidensielle informasjon uten autorisasjon. ​Dette omfatter bruk av sensitiv informasjon, for eksempel personnumre, bankkontonumre, kredittkortnumre, bilder av signaturer og personlige helsedokumenter. I de fleste tilfeller der denne informasjonen er allment tilgjengelig andre steder på internett eller i offentlige arkiver, for eksempel nasjonale ID-numre som er oppført på et offentlig nettsted, ilegger vi vanligvis ikke sanksjoner.
Nettfisking
Ikke bruk dette produktet til nettfisking. Dette omfatter innhenting eller innsamling av sensitive data, for eksempel passord, økonomisk informasjon og personnumre.
Regulerte varer og tjenester
Ikke selg, markedsfør eller legg til rette for salg av regulerte varer og tjenester. Regulerte varer og tjenester omfatter alkohol, gambling, legemidler, ikke-godkjente kosttilskudd, tobakk, fyrverkeri, våpen og medisinsk utstyr.
Seksuelt eksplisitt innhold
Ikke distribuer innhold som inneholder seksuelt eksplisitt materiale, for eksempel nakenhet, grafisk seksuelt innhold og pornografisk materiale. Dette inkluderer å lede trafikk til kommersielle pornografiske nettsteder. Vi tillater nakenhet for pedagogiske, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål.
Nettsøppel
Ikke spre nettsøppel. Dette kan omfatte uønsket reklame eller kommersielt innhold, uønsket innhold som er laget av et automatisert program, uønsket gjentakende innhold, meningsløst innhold eller innhold som ser ut til å være en masseforespørsel.
Systemforstyrrelse og -misbruk
Du må ikke misbruke dette produktet, eller skade, forringe eller negativt påvirke på driften av nettverk, enheter eller annen infrastruktur. Dette omfatter å forringe, deaktivere eller negativt påvirke noe aspekt av produktet eller tjenestene. Vi kan iverksette egnede tiltak hvis vi blir varslet om systemforstyrrelser og uriktig bruk. Eksempler på slike tiltak er å rapportere deg til relevante myndigheter, fjerne tilgangen til enkelte av produktene våre eller deaktivere Google-kontoen din.
Voldelige aktører, organisasjoner og bevegelser

Det er ikke tillatt for påviselig voldelige ikke-statlige aktører å bruke dette produktet for noe formål. 

Ikke distribuer innhold som legger til rette for eller fremmer aktivitetene til slike aktører, for eksempel rekruttering, koordinering av aktiviteter på eller utenfor internett, formidling av håndbøker eller annet materiell som tilrettelegger for skade, agitasjon for å fremme ideologiene til voldelige, ikke-statlige organisasjoner eller ulike terrorhandlinger, oppfordring til vold eller forherligelse av angrep som utføres av voldelige ikke-statlige aktører. 

Avhengig av innholdet kan vi også iverksette tiltak mot brukeren. 

Innhold knyttet til voldelige ikke-statlige aktører kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at folk forstår sammenhengen.

Uautoriserte bilder av mindreårige
Ikke lagre eller distribuer bilder av mindreårige uten uttrykkelig samtykke fra barnets forelder, foresatte eller juridiske representanter. Hvis noen har lagret eller distribuert et bilde av en mindreårig uten nødvendig samtykke, kan du rapportere det her.
Vold og gørr
Ikke lagre eller distribuer voldelig innhold eller innhold med blod og gørr som involverer virkelige mennesker eller dyr, der hovedformålet er å sjokkere eller vekke oppsikt. Dette omfatter svært eksplisitt innhold, for eksempel lemlesting eller nærbilder av skamferte lik, og annet eksplisitt innhold, for eksempel innhold der det vises store mengder blod. Noe slikt innhold kan tillates i pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk sammenheng, men da må det oppgis tilstrekkelig med informasjon til at folk forstår sammenhengen. I enkelte tilfeller kan innholdet være så voldelig eller sjokkerende at det ikke kan bli liggende ute på plattformene våre, uansett sammenheng. Sist, men ikke minst: Ikke oppmuntre andre til å begå konkrete voldshandlinger. 

Flere retningslinjer

Brudd på opphavsrett
Det er ikke tillatt å distribuere opphavsrettsbeskyttet innhold uten autorisasjon eller legge ut linker til nettsteder der andre kan laste ned opphavsrettsbeskyttet innhold på ulovlig vis. I tråd med retningslinjene våre reagerer vi på tydelige varsler om påståtte brudd på opphavsretten. Gjentatte brudd på åndsrettigheter, herunder opphavsrett, fører til at den tilknyttede kontoen stenges. Meld fra til oss hvis du skulle oppdage brudd på Googles retningslinjer for opphavsrett.
Brukerkontoer
Elevene kan ikke bruke dette produktet med personlige Google-kontoer mens de er på skolen. For at produktet skal kunne brukes av elever, må skolen registrere seg for en Workspace for Education-konto. Hvis du har mistanke om at dette produktet brukes på en skole via personlige kontoer, ber vi deg om å rapportere kurset.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
false
false
false