Programmabeleid en -handhaving bij misbruik

We gebruiken het onderstaande contentbeleid om iedereen goede ervaringen te bieden met onze Google-producten. We zijn genoodzaakt streng op te treden tegen misbruik om te voorkomen dat de levering van deze services in gevaar komt. We vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden zodat we dit doel kunnen bereiken.

Dit beleid is van toepassing op content wanneer Google Classroom wordt gebruikt met een persoonlijk Google-account. Gebruikers moeten daarnaast voldoen aan de vereisten in het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden en het beleid voor G Suite-services, zoals Google Drive, Documenten, Gmail en Agenda. Het beleid is van toepassing op alle functies van Classroom, inclusief lesgroepnamen, lesgroepmateriaal, informatie die wordt gedeeld in de lesgroepupdates en communicatie en samenwerking tussen docenten en leerlingen.

Bij het toepassen van dit beleid kunnen we uitzonderingen maken op grond van artistieke, educatieve, documentaire of wetenschappelijke overwegingen of wanneer er andere belangrijke voordelen voor het publiek zijn als we geen actie ondernemen tegen de content. Lees dit beleid regelmatig opnieuw, omdat het kan worden gewijzigd. Bekijk ook de Servicevoorwaarden van Google voor meer informatie.

Misbruik melden

Als je denkt dat iemand het onderstaande beleid schendt, kun je het misbruik melden. Als je een G Suite-gebruiker bent, neem je contact op met de beheerder van je organisatie om schending van het beleid te melden.

Gebruik deze tool om een auteursrechtschending of een ander juridisch probleem te melden. Met de tool kun je content melden die volgens jou op basis van toepasselijke wetgeving uit de services van Google moet worden verwijderd.

Programmabeleid

Gebruikersaccounts

Leerlingen kunnen Google Classroom niet met een persoonlijk account op school gebruiken. Als een school Classroom wil gebruiken met leerlingen, moet de school zich aanmelden voor een gratis G Suite for Education-account. Kinderen onder de dertien jaar mogen Classroom niet gebruiken met een persoonlijk account. Titels en content van lesgroepen mogen dus niet gericht zijn op kinderen onder de dertien of gebruikers onder deze leeftijd aanmoedigen zich in te schrijven. Als je denkt dat een Classroom-lesgroep wordt gebruikt op een school met persoonlijke accounts, vragen we je het misbruik van de lesgroep te melden.

Spam, malware en phishing

Gebruik Google Classroom niet voor andere doeleinden dan ordenen, communiceren of samenwerken voor educatieve of Classroom-doeleinden. Houd onze producten vrij van spam en malware en gebruik ze niet voor phishing. Spam omvat onder andere de ongewenste of massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content. Het is ook verboden malware, virussen, schadelijke code of andere zaken over te dragen die schadelijk of verstorend kunnen zijn voor de goede werking van netwerken, servers of andere infrastructuur van Google en anderen. Gebruik Classroom niet om andere gebruikers te bedriegen of misleiden zodat ze onder valse voorwendselen gegevens met je delen. Onderneem geen pogingen om gevoelige gegevens, waaronder wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers, te bemachtigen of te verzamelen.

Geweld

Zet niet aan tot haat of geweld. Plaats geen expliciet of gewelddadig materiaal om afkeer op te wekken bij anderen. Expliciet materiaal kan worden gebruikt om een politiek of maatschappelijk standpunt weer te geven, bijvoorbeeld over dierenmishandeling of oorlogen. Toon echter nooit onnodig expliciete afbeeldingen. Geef je mening zonder anderen te bedreigen. Dit betekent dat je een meningsverschil mag publiceren, maar dreigen met het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel of de dood is niet toegestaan. Je mag andere mensen ook niet oproepen een ander iets aan te doen. Als er sprake is van een serieuze en onmiddellijke dreiging met fysiek geweld of de dood, ondernemen wij mogelijk actie tegen de content.

Aanzetten tot haat

We ondersteunen geen content waarmee wordt aangezet tot geweld of geweld wordt goedgekeurd tegen mensen of groepen op basis van ras of etnische afkomst, religie, handicap, geslacht, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus of seksuele geaardheid/genderidentiteit, of waarvan het hoofddoel is aan te zetten tot haat op basis van deze kenmerken. De scheidslijnen zijn hier misschien niet altijd even duidelijk, maar als het hoofddoel is een beschermde groep aan te vallen, gaat de content echt te ver.

Intimideren, kwetsen en dreigen

Gebruik Google Classroom niet om anderen lastig te vallen, te intimideren, te pesten of te bedreigen en zet anderen niet aan om dit te doen. Als je onze services gebruikt om iemand lastig te vallen, te dreigen iemand ernstige schade toe te brengen, iemand op een ongewenste manier te seksualiseren of op andere manieren te intimideren, kan de aanstootgevende content worden verwijderd of kun je permanent van de service worden geblokkeerd. In noodsituaties worden onmiddellijke dreigingen om iemand ernstig nadeel toe te brengen bij de politie gemeld. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen ook illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben in het dagelijks leven van zowel de dader als het slachtoffer.

Erotisch materiaal

Publiceer geen seksueel expliciete of pornografische afbeeldingen of video's. Het schrijven over erotische onderwerpen is toegestaan zolang dit niet vergezeld gaat van seksueel expliciete afbeeldingen of video's, of enig materiaal waarin het uitvoeren van onwettige of ongepaste seksuele handelingen met kinderen of dieren wordt gepromoot of afgebeeld. We staan ook geen inhoud toe waarin gebruikers worden doorverwezen naar commerciële pornografie. Naturalistische en documentaire afbeeldingen van naaktheid (zoals een afbeelding van een baby die borstvoeding krijgt) zijn toegestaan, alsmede afbeeldingen van naaktheid die een duidelijk educatief, wetenschappelijk of artistiek doel dienen.

Kindermisbruik

Google hanteert een zerotolerancebeleid op het gebied van beelden van seksueel misbruik van kinderen. Je mag dit platform gebruiken voor contact met minderjarigen, maar gebruik het niet om met kinderen te communiceren of om te gaan op een manier waardoor ze kunnen worden uitgebuit of mishandeld, zowel fysiek als psychisch. Upload of deel geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle soorten beeldmateriaal (ook tekeningen) van seksueel misbruik van kinderen en alle inhoud waarin kinderen op een seksuele manier worden voorgesteld. Met andere woorden, je mag onze services niet gebruiken om beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen te maken, te bezitten of te verspreiden. Je mag onze services ook niet gebruiken om bijvoorbeeld een galerij van kinderfoto's te maken die van seksueel getinte opmerkingen zijn voorzien. Wij verwijderen dit soort inhoud en nemen passende maatregelen, bijvoorbeeld door het account uit te schakelen, een melding in te dienen bij instanties tegen kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte te doen bij de politie.

Als je content tegenkomt waarvan je vindt dat kinderen op deze manier worden uitgebuit, moet je geen reacties bij die content plaatsen, zelfs niet als je daarmee probeert de content onder de aandacht van Google te brengen. Meld deze content met de link Misbruik melden. Als je dit soort content op andere plaatsen op internet tegenkomt, neem dan rechtstreeks contact op met MCMEC of de politie in je woonplaats.

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens

Deel geen persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. We staan niet toe dat de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van mensen zonder toestemming worden gepubliceerd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld creditcardnummers, burgerservicenummers of andere nationale ID-nummers, nummers van rijbewijzen en andere licenties, accountwachtwoorden en andere gegevens die niet openbaar toegankelijk zijn. Houd er rekening mee dat in de meeste gevallen gegevens die al elders op internet of in openbare records beschikbaar zijn, niet worden beschouwd als persoonlijk of vertrouwelijk conform ons beleid.

Plaats of verspreid ook geen afbeeldingen of video's van minderjarigen zonder de vereiste toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Meld overtredingen.

Illegale activiteiten

Gebruik Google Classroom niet voor illegale activiteiten of om gevaarlijke of illegale content, activiteiten of gedrag te promoten. Stel mensen niet in staat om bijvoorbeeld gereguleerde of illegale drugs te verkopen of promoten en bied geen mogelijkheid voor mensenhandel, escortservices of terrorisme. Als illegale activiteiten bij ons worden gemeld, ondernemen we actie. Je kunt bijvoorbeeld de toegang kwijtraken tot onze producten of je Google-account of je kunt worden aangegeven bij de autoriteiten.

Inbreuk op het auteursrecht

Respecteer auteursrechtwetten. Deel geen auteursrechtelijk beschermde content zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen en plaats geen links naar sites waar mensen auteursrechtelijk beschermde content illegaal kunnen downloaden. Het is ons beleid te reageren op duidelijke meldingen van mogelijke auteursrechtschendingen. Herhaaldelijke schending van intellectuele-eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, leidt tot beëindiging van het account. Als je een overtreding van het auteursrechtbeleid van Google ontdekt, dan kun je de auteursrechtschending melden.

Opmerking: We bieden vertalingen van ons beleid om het je gemakkelijk te maken. In geval van tegenstrijdigheden tussen de tekst van dit beleid en de tekst van de Engelse versie van het beleid, heeft de tekst van de Engelse versie voorrang.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?