Väärinkäytöksiin liittyvät ohjelmasäännöt ja niiden täytäntöönpano

Alla kuvattuja ohjelmakäytäntöjä sovelletaan sisältöön, kun Google Classroomia käytetään henkilökohtaisella Google-tilillä. Käytäntöjä sovelletaan kaikkiin Classroomin ominaisuuksiin, kuten ryhmien nimiin, ryhmän striimissä jaettuun tietoon, opettajien ja oppilaiden väliseen viestintään ja yhteistyöhön sekä ryhmien materiaaleihin. Käytäntöjen tarkoituksena on varmistaa miellyttävä käyttökokemus kaikille Googlen tuotteiden käyttäjille. 

Pyrimme estämään väärinkäyttötapaukset, jotka vaikeuttavat palvelujemme tarjoamista. Edellytämme, että kaikki käyttäjät noudattavat alla olevia käytäntöjä, jotta voimme saavuttaa tämän tavoitteen. Kun saamme ilmoituksen mahdollisesta käytäntörikkomuksesta, saatamme tarkastaa sisällön ja ryhtyä toimenpiteisiin. Voimme esimerkiksi rajoittaa pääsyä sisältöön, poistaa sisällön ja rajoittaa käyttäjän pääsyä Googlen tuotteisiin tai estää sen kokonaan.

Soveltaessamme näitä käytäntöjä voimme tehdä poikkeuksia koulutuksellisista, dokumentaarisista, tieteellisistä tai taiteellisista syistä tai jos poikkeuksen tekemisestä on muuta merkittävää hyötyä yleisölle. 

Tarkista aika ajoin, onko käytäntöjä muutettu. Tutustu myös Googlen käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön sekä Workspace ‑palveluiden, kuten Google Driven, Docsin, Gmailin ja Kalenterin, käyttöehtoihin ja käytäntöihin.

Väärinkäytöstä ilmoittaminen

Jos uskot, että joku toimii alla olevien käytäntöjen vastaisesti, ilmoita väärinkäytöstä. Jos olet Workspace ‑käyttäjä, ilmoita näihin käytäntöihin liittyvistä rikkomuksista organisaatiosi järjestelmänvalvojalle.

Jos haluat ilmoittaa tekijänoikeusrikkomuksesta tai muista oikeudellisista ongelmista, käytä tätä työkalua. Sen opastuksella voit ilmoittaa sisällöstä, joka mielestäsi pitää sovellettavien lakien vuoksi poistaa Googlen palveluista.

Ohjelmakäytännöt

Tilin kaappaus
Älä käytä muiden käyttäjien tilejä ilman lupaa. Jos saamme ilmoituksen tilin kaappaamisesta, voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joita voivat olla joidenkin palveluidemme tai Google-tilin käytön estäminen tai asianomaisille viranomaisille ilmoittaminen kyseisestä henkilöstä.
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja vaarantaminen

Älä luo, lataa tai jakele sisältöä, jossa hyväksikäytetään lapsia. Tämä koskee kaikkea lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia. Voit ilmoittaa Google-tuotteessa havaitsemastasi materiaalista, jossa mahdollisesti hyväksikäytetään lapsia, klikkaamalla Ilmoita väärinkäytöstä. Jos löydät tällaista sisältöä muualta internetistä, ota suoraan yhteyttä asianmukaisiin kansallisiin viranomaisiin.

Google kieltää tuotteidensa käytön lasten vaarantamiseen yleisesti. Tällä tarkoitetaan mm. lapsiin kohdistuvia hyväksikäyttöyrityksiä, kuten

  • lapsen houkuttelu (esim. lapsen kanssa ystävystyminen verkossa tai sen ulkopuolella, seksuaalinen kanssakäyminen ja/tai seksuaalisten kuvien jakaminen lapsen kanssa)
  • seksuaalinen kiristäminen (esim. lapsen uhkailu tai kiristäminen lapsen todellisten tai väitettyjen intiimien kuvien avulla)
  • alaikäisen seksualisointi (esim. kuvat lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, hyväksikäyttöön rohkaisevat tai sitä edistävät kuvat tai lapsen esittäminen tavalla, joka voi johtaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön)
  • alaikäisen ihmiskauppa (esim. lapsen mainostaminen tai tavoittelu kaupallista seksuaalista hyväksikäyttöä varten).
Poistamme tällaisen sisällön ja ryhdymme toimenpiteisiin. Voimme muun muassa poistaa tilisi käytöstä, rajoittaa pääsyä tuotteen ominaisuuksiin sekä tehdä ilmoituksen National Center for Missing & Exploited Children ‑järjestölle. Jos uskot, että lapsi on joutunut tai on vaarassa joutua väärinkäytöksen, hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi, ota välittömästi yhteyttä poliisiin. Jos olet jo ilmoittanut asiasta viranomaisille ja tarvitset edelleen apua tai pelkäät, että lapseen kohdistuu tai on kohdistunut vaarantavaa käytöstä tuotteissamme, voit ilmoittaa tästä toiminnasta Googlelle.
Kiertäminen
Älä yritä ohittaa käytäntöjämme tai kiertää tilillesi asetettuja rajoituksia. Tällä tarkoitetaan mm. useiden tilien luomista tai käyttämistä sekä muita pyrkimyksiä toimia ylempänä kielletyllä tavalla. Jos saamme ilmoituksen rajoitusten kiertämisestä, voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, joita voivat olla joidenkin palveluidemme tai Google-tilin käytön estäminen tai asianomaisille viranomaisille ilmoittaminen kyseisestä henkilöstä.
Vaarallinen ja laiton toiminta
Älä käytä tätä tuotetta laittomaan toimintaan tai sellaisten toimintatapojen, tavaroiden, palveluiden, tai tietojen edistämiseen, jotka aiheuttavat vakavaa ja välitöntä vaaraa ihmisille tai eläimille. Sallimme tällaiseen sisältöön liittyvät yleiset tiedot dokumentaarisiin, tieteellisiin ja taiteellisiin tarkoituksiin, mutta emme voi sallia sisältöä, joka suoraan edistää vahingontekoa tai kannustaa laittomaan toimintaan. Jos saamme ilmoituksen laittomasta toiminnasta, ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin, joita voivat olla joidenkin palveluidemme tai Google-tilin käytön estäminen tai asianomaisille viranomaisille ilmoittaminen kyseisestä henkilöstä.
Ahdistelu, kiusaaminen ja uhkailu
Älä ahdistele, kiusaa tai uhkaile muita äläkä yllytä muita ahdistelemaan, kiusaamaan tai uhkailemaan muita. Tällä tarkoitetaan kaikenlaista ahdistelua, mm. toisten herjaamista, vakavalla vahingonteolla uhkailua, ei-toivotulla seksuaalisella tavalla esittämistä, sellaisten yksityisten tietojen paljastamista, joita voidaan käyttää uhkausten toteuttamiseen, väkivallan tai muun kärsimyksen uhrien pilkkaamista tai vähättelyä sekä muiden yllyttämistä edellä kuvattuun toimintaan. Muista, että verkkoahdistelu on monissa paikoissa laitonta, ja sillä voi olla vakavia seurauksia verkon ulkopuolella niin ahdistelijalle kuin kohteellekin. Voimme ilmoittaa uhkailusta tai muusta vaarasta asianmukaisille viranomaisille tai toimia muulla tilanteen edellyttämällä tavalla. Saatamme esimerkiksi estää sinua käyttämästä joitain tuotteitamme tai Google-tiliäsi.
Vihamielinen sisältö
Vihamielinen sisältö on kielletty. Vihamielinen sisältö tarkoittaa sisältöä, jossa esiintyy väkivallan edistämistä tai suvaitsemista tai tarkoituksellista vihamielisyyteen yllyttämistä yksilöä tai ryhmää kohtaan etnisen taustan, uskonnon, vamman, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai muun sellaisen ominaisuuden perusteella, johon voi liittyä järjestelmällistä syrjintää tai marginalisointia.
Toisena henkilönä esiintyminen ja harhaanjohtaminen henkilöllisyyden suhteen

Älä esiinny toisena henkilönä tai organisaationa äläkä anna itsestäsi harhaanjohtavia tietoja. Älä esimerkiksi esiinny toisena henkilönä tai organisaationa, jota et edusta, äläkä anna harhaanjohtavia tietoja käyttäjän/sivuston identiteetistä, pätevyyksistä, omistajuudesta, tarkoituksesta, tuotteista, palveluista tai liiketoiminnasta.

Tämä kattaa myös sellaisen sisällön tai sellaiset tilit, joiden omistajuus tai ensisijainen tarkoitus on esitetty harhaanjohtavasti tai piilotettu. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos esität virheellisesti tai piilotat tarkoituksellisesti maasi tai muita olennaisia tietoja itsestäsi, kun ohjaat politiikkaan, yhteiskunnallisiin ongelmiin tai suurta yleisöä koskettaviin tärkeisiin asioihin liittyvää sisältöä käyttäjille muussa kuin omassa maassasi. Sallimme parodian, satiirin ja nimimerkin tai taiteilijanimen käytön, mutta ethän julkaise sisältöä, joka todennäköisesti johtaa yleisöä harhaan siitä, kuka todella olet.

Haittaohjelmat ja muu haitallinen sisältö
Älä jaa haittaohjelmia tai muuta sisältöä, joka vahingoittaa tai häiritsee verkkoja, palvelimia, loppukäyttäjien laitteita tai muuta infrastruktuuria. Älä siis hostaa, upota tai lähetä haittaohjelmia, viruksia, vahingollista koodia tai muita haitallisia tai ei-toivottuja ohjelmistoja tai vastaavaa sisältöä. Tämä kattaa myös sellaisen sisällön, joka tartuttaa viruksia, avaa ponnahdusikkunoita, pyrkii asentamaan ohjelmistoja ilman käyttäjän suostumusta tai vaikuttaa käyttäjiin muun haitallisen koodin kautta. Lue lisää selaussuojakäytännöistämme.
Harhaanjohtava sisältö

Älä levitä sisältöä, joka huijaa tai hämmentää käyttäjiä tai johtaa käyttäjiä harhaan. Nämä tiedot sisältävät:

  • Yhteiskunnallisiin tai demokraattisiin prosesseihin liittyvä harhaanjohtava sisältö: Todistetusti epätosi sisältö, joka saattaa huomattavasti heikentää osallistumista tai luottamusta yhteiskuntaan tai demokraattisiin prosesseihin. Tällaista sisältöä on esimerkiksi hallinnon tuottaman virallisen tiedon kanssa ristiriidassa oleva tieto äänestyskäytännöistä, ehdokkaiden kelpoisuudesta iän tai syntymäpaikan perusteella, vaalien tuloksista ja väestönlaskentaan osallistumisesta. Se käsittää myös väärät väitteet poliittisten henkilöiden tai hallinnon edustajien kuolemasta, äkillisestä vakavasta sairaudesta tai osallisuudesta onnettomuuteen.
  • Salaliittoteorioihin liittyvä harhaanjohtava sisältö: Sisältö, jossa väitetään yksityishenkilöiden tai ryhmien järjestelmällisesti toimivan laajamittaista vahinkoa aiheuttavalla tavalla, tai sisältö, jossa vahvistetaan tällaista käsitystä. Sisältö on ristiriidassa merkittävien todisteiden kanssa ja on johtanut tai yllyttää väkivaltaan.
  • Terveydelle haitallisiin käytäntöihin liittyvä harhaanjohtava sisältö: Harhaanjohtava terveyttä tai lääketiedettä koskeva sisältö, joka kannustaa osallistumaan käytäntöihin, jotka voivat aiheuttaa yksilölle vakavaa ruumiillista tai henkistä vahinkoa tai kansanterveydelle vakavaa vahinkoa, tai joka edistää tällaisia käytäntöjä.
  • Manipuloitu mediasisältö: Mediasisältö, jota on manipuloitu tai muokattu harhaanjohtamaan käyttäjiä ja joka saattaa aiheuttaa erityisen vakavaa vahinkoa.
     
Seksiin pakottamista kuvaava sisältö
Älä tallenna tai levitä yksityisiä alastonkuvia tai ‑videoita tai avoimen seksuaalisia tai muulla tavoin intiimejä ja seksuaalisia kuvia tai videoita ilman kuvassa olevan henkilön suostumusta. Jos joku lähettää sinusta yksityisen alastonkuvan tai ‑videon tai avoimen seksuaalisen tai muulla tavoin intiimin ja seksuaalisen kuvan tai videon, ilmoita siitä meille täällä.
Henkilökohtaiset ja luottamukselliset tiedot
Älä tallenna tai levitä luvatta muiden henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja ilman valtuutusta. ​Tällä tarkoitetaan henkilötunnusten, pankkitilien numeroiden, luottokorttien numeroiden, allekirjoitusten kuvien, terveyteen liittyvien henkilökohtaisten dokumenttien ja muiden arkaluontoisten tietojen käyttöä. Emme yleensä aseta sanktioita tapauksissa, joissa tällaiset tiedot ovat julkisesti saatavilla internetissä tai julkisissa tietueissa (esim. julkishallinnon sivustolla luetteloidut kansalliset henkilötunnukset).
Tietojenkalastelu
Älä käytä tätä tuotetta tietojenkalasteluun. Tällä tarkoitetaan mm. salasanojen, maksutietojen, henkilötunnusten ja muiden arkaluontoisten tietojen pyytämistä tai keräämistä.
Säännellyt hyödykkeet ja palvelut
Älä myy tai mainosta säädeltyjä tuotteita ja palveluita äläkä edistä niiden myyntiä. Säänneltyjä hyödykkeitä ja palveluita ovat esimerkiksi alkoholi, uhkapelit, lääkkeet ja hyväksymättömät lisäravinteet, tupakkatuotteet, ilotulitteet, aseet ja terveydenhoitoon tarkoitetut tai lääketieteelliset laitteet.
Seksuaalinen sisältö
Älä levitä sisältöä, joka sisältää alastomuutta, seksiä tai pornoa. Älä myöskään ohjaa verkkoliikennettä kaupallisille pornosivustoille. Sallimme alastomuutta kuvaavan sisällön, jolla on koulutuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen tarkoitus.
Roskasisältö
Älä julkaise roskasisältöä. Tällä tarkoitetaan mm. ei-toivottua mainos‑ tai kaupallista sisältöä, automaattisen ohjelman luomaa ei-toivottua sisältöä, ei-toivottua toistuvaa sisältöä, merkityksetöntä sisältöä tai massalähetykseltä vaikuttavaa sisältöä.
Järjestelmän häirintä ja väärinkäyttö
Älä väärinkäytä tätä tuotetta äläkä vahingoita, heikennä tai muulla tavalla häiritse verkkojen, laitteiden ja muun infrastruktuurin toimintaa. Tällä tarkoitetaan mm. tuotteen tai sen palveluiden minkä tahansa osa-alueen heikentämistä ja häiritsemistä sekä sen poistamista käytöstä. Jos saamme ilmoituksen järjestelmän häirinnästä ja väärinkäytöstä, voimme ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi tehdä sinusta ilmoituksen viranomaisille sekä estää joidenkin palveluidemme tai Google-tilin käytön.
Väkivaltaiset järjestöt ja liikkeet

Tunnetut väkivaltaiset järjestöt ja liikkeet eivät saa käyttää tätä tuotetta mihinkään tarkoitukseen. 

Älä jaa sisältöä, joka edistää tai mainostaa tällaisten ryhmien toimintaa, kuten rekrytointia, verkossa tai sen ulkopuolella tapahtuvan toiminnan koordinointia, mahdollisesti haittaa aiheuttavien käsikirjojen tai muiden materiaalien jakamista, väkivaltaisten järjestöjen ideologioiden mainostamista, terroritekoihin tai väkivaltaan kannustamista tai väkivaltaisten järjestöjen tekemien hyökkäysten ylistämistä. 

Sisällöstä riippuen voimme ryhtyä toimenpiteisiin myös käyttäjää kohtaan. 

Väkivaltaisiin järjestöihin liittyvä sisältö saattaa olla hyväksyttävää koulutuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa, mutta anna yleisölle riittävästi tietoa, jotta he ymmärtävät julkaisun kontekstin.

Luvattomat kuvat alaikäisistä
Älä tallenna tai levitä kuvia, joissa esiintyy alaikäisiä, ilman kyseisen lapsen vanhemman, huoltajan tai laillisen edustajan suostumusta. Jos joku on tallentanut alaikäistä esittävän kuvan tai levittänyt sellaista ilman asianmukaista suostumusta, ilmoita tapauksesta meille täällä.
Väkivalta ja kammottava sisältö
Älä tallenna tai levitä perusteettomasti sellaista oikeita ihmisiä tai eläimiä kuvaavaa väkivaltaista tai kammottavaa sisältöä, jonka tarkoitus on ensisijaisesti järkyttää tai herättää kohua. Tällä tarkoitetaan äärimmäistä väkivaltaa, kuten irtoraajoja tai lähikuvia silvotuista ruumiista, sekä voimakasta sisältöä, jossa esiintyy esimerkiksi runsasta verenvuotoa. Tällainen sisältö saatetaan sallia opetuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa, mutta anna katsojille riittävästi tietoa, jotta he ymmärtävät julkaisun kontekstin. Joissakin tapauksissa sisältö voi olla niin väkivaltaista tai järkyttävää, että se on poistettava käyttöympäristöistämme kontekstista riippumatta. Myöskään muiden kannustaminen väkivallantekoihin ei ole sallittua. 

Muut käytännöt

Tekijänoikeusrikkomukset
Älä levitä tekijänoikeudella suojattua sisältöä ilman lupaa äläkä jaa linkkejä sivustoille, joista käyttäjät voivat päästä lataamaan tekijänoikeudella suojattua sisältöä luvattomasti. Käytäntömme mukaan vastaamme selkeisiin ilmoituksiin epäillystä tekijänoikeusrikkomuksesta. Immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuksien, toistuvat loukkaukset johtavat tilin lopettamiseen. Jos havaitset, että Googlen tekijänoikeuskäytäntöjä rikotaan, tee ilmoitus tekijänoikeusrikkomuksesta.
Käyttäjätilit
Oppilaat eivät voi käyttää tätä tuotetta oppilaitoksessa henkilökohtaisella Google-tilillä. Jos tätä tuotetta halutaan käyttää oppilaiden kanssa, oppilaitokselle on rekisteröitävä Workspace for Education ‐tili. Jos uskot, että tätä tuotetta käytetään jossakin oppilaitoksessa henkilökohtaisilla tileillä, tee ilmoitus kyseisestä ryhmästä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
false
false
false
false