Programové zásady proti zneužívání služby a jejich uplatňování

Níže uvedené obsahové zásady jsou velmi důležité pro to, aby bylo používání služeb Google pro všechny příjemné. Potřebujeme omezit zneužívání, které ohrožuje naši schopnost poskytovat tyto služby. Žádáme proto všechny uživatele, aby dodržovali níže uvedené zásady a pomohli nám tak tohoto cíle dosáhnout.

Tyto zásady platí pro obsah při používání Učebny Google pomocí osobního účtu Google. Kromě toho musí uživatelé splňovat zásady ochrany soukromí Google a smluvní podmínky a zásady pro služby G Suite, včetně Disku, DokumentůGmailuKalendáře. Tyto zásady platí pro všechny funkce Učebny, včetně názvů kurzů, informací sdílených ve streamu kurzu, komunikace a spolupráce mezi učiteli a studenty a materiálů v kurzu.

Při uplatňování těchto základ může být udělena výjimka na základě uměleckých, vzdělávacích, dokumentačních nebo vědeckých důvodů, případně tehdy, existuje-li vážný veřejný zájem na neomezování přístupnosti daného obsahu. Tyto zásady se mohou měnit, proto vám doporučujeme je jednou za čas zkontrolovat. Další informace najdete také ve smluvních podmínkách Googlu.

Nahlášení zneužití

Pokud se domníváte, že někdo níže uvedené zásady porušuje, nahlaste zneužití. Pokud jste uživatelem služeb G Suite, kontaktujte administrátora vaší organizace a nahlaste zneužití těchto zásad.

K nahlášení porušení autorských práv nebo jiných právních problémů prosím použijte tento nástroj. Ten vás provede procesem nahlášení obsahu, který by podle vás měl být na základě platných zákonů ze služeb Google odstraněn.

Programové zásady

Uživatelské účty

Studenti nemohou Učebnu Google ve škole používat pomocí osobního účtu. Aby mohly školy Učebnu se studenty používat, musí se zaregistrovat k bezplatnému účtu G Suite pro vzdělávání. Individuální uživatelé do 13 let nesmějí Učebnu používat pomocí osobních účtů. V souladu s tím nesmí být názvy a obsah kurzů zaměřeny na uživatele do 13 let ani nesmí navrhovat zaregistrování studentů, kteří nedosahují tohoto věku. Pokud jste přesvědčeni, že je kurz Učebny ve škole používán pomocí osobních účtů, nahlaste jej.

Spam, malware a phishing

Nezneužívejte Učebnu Google ani ji nepoužívejte k jiným účelům než organizování, komunikaci nebo spolupráci za vzdělávacími účely nebo účely, pro které je Učebna určena. Nepoužívejte naše služby k šíření spamu a malwaru ani k phishingu. Spam zahrnuje například nevyžádaný reklamní nebo komerční obsah a nevyžádané či hromadné žádosti. Rovněž nepovolujeme přenášení malwaru, virů, destruktivního kódu nebo čehokoli, co může poškodit nebo narušit provoz sítí, serverů či jiné infrastruktury společnosti Google nebo jiných stran. Nepoužívejte Učebnu k tomu, abyste ostatní uživatele pod falešnou záminkou podvodně, uvedením v omyl nebo klamavě přiměli ke sdílení informací. Nepokoušejte se žádat o citlivá data nebo je shromažďovat, včetně například hesel, finančních údajů a čísel sociálního zabezpečení.

Násilí

Nepropagujte nenávist, nepodněcujte k násilí ani nepřidávejte materiály s realistickým znázorněním násilí za účelem znechucení nebo šokování ostatních. Materiály s realistickým znázorněním násilí mohou být použity k demonstrování politického nebo společenského stanoviska, například pokud jde o týrání zvířat nebo válku. Dbejte však na to, abyste realistické znázornění násilí nepoužívali bezdůvodně. Vyjadřujte své názory, ale bez vyhrožování ostatním. To znamená, že můžete vyjádřit nesouhlas s názory jiného člověka, ale nevyhrožujte, že mu způsobíte vážné tělesné zranění nebo smrt, ani neusilujte o získání podpory úmyslu způsobit někomu fyzickou újmu. V případech vážných a bezprostředních fyzických hrozeb zraněním nebo smrtí můžeme podniknout potřebné kroky.

Projevy nenávisti

Nepodporujeme obsah, který propaguje nebo schvaluje násilí proti jednotlivcům nebo skupinám na základě rasového nebo etnického původu, náboženského přesvědčení, změněné pracovní schopnosti, pohlaví, věku, zařazení mezi vysloužilce nebo na základě sexuální orientace či pohlavní identity. Rovněž nepodporujeme obsah, jehož hlavním účelem je vyvolávání nenávisti na základě těchto charakteristik. Některé případy může být obtížné posoudit, ale jestliže je účelem obsahu útok na chráněnou skupinu, považujeme jej za nepřijatelný.

Teroristický obsah

Teroristickým organizacím nedovolujeme Učebnu Google používat k žádným účelům, ani k náboru členů. V Učebně je přísně zakázán obsah související s terorismem, například obsah, který podněcuje k teroristickým činům či násilí nebo oslavuje teroristické útoky. 
Pokud sdílíte obsah související s terorismem ve vzdělávacím, dokumentárním, vědeckém
nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho pomohli pochopit.  
Obtěžování, šikanování a výhrůžky

Nepoužívejte Učebnu Google k obtěžování, zastrašování či šikanování ostatních ani k vyhrožování ostatním a nenavádějte k těmto aktivitám ostatní. Každý, kdo naše služby používá k úmyslnému obtěžování jiné osoby, vyhrožování někomu vážnou újmou, k nežádoucí sexualizaci jiné osoby nebo k jinému způsobu obtěžování, se vystavuje riziku odstranění závadného obsahu, případně trvalého zákazu používání služby. Naléhavé případy, kdy bezprostředně hrozí vážná újma, můžeme nahlásit orgánům činným v trestním řízení. Nezapomínejte, že online obtěžování je navíc v řadě zemí nezákonné a může mít pro obtěžující osobu i oběť vážné následky i v reálném životě.

Materiály pouze pro dospělé

Nepublikujte sexuálně explicitní ani pornografické obrázky či videa. Psaní o tématech pouze pro dospělé je povoleno za předpokladu, že příspěvky nejsou doprovázeny explicitními sexuálními obrázky nebo videi, případně materiály podporujícími nebo znázorňujícími nezákonné nebo nevhodné sexuální chování týkající se dětí nebo zvířat. Rovněž nepovolujeme obsah, který zvyšuje návštěvnost komerčních pornografických webů. Povolujeme naturalistická či dokumentární znázornění nahoty (například obrázek kojení dítěte) i znázornění nahoty, která slouží jasnému vzdělávacímu, vědeckému nebo uměleckému účelu.

Zneužívání dětí

Vůči obsahu zobrazujícímu sexuální zneužívání dětí uplatňuje společnost Google nulovou toleranci. V rámci této platformy můžete jednat s nezletilými, ale nikoli způsobem, který může děti zneužívat či poškozovat, včetně působení fyzické, emocionální nebo psychické újmy. Nenahrávejte ani nesdílejte obsah, který zneužívá či poškozuje děti. To zahrnuje veškerý obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí (včetně kreslených obrázků) a obsah, který děti zobrazuje sexuálním způsobem. To znamená, že naše služby nemůžete využívat k vytváření, držení ani distribuci obsahu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí. Naše služby například nemůžete využívat k vytvoření galerie s obrázky dětí se sexuálně explicitními komentáři. Takový obsah odstraníme a podnikneme příslušná opatření, jež mohou zahrnovat deaktivaci účtu a nahlášení případu organizaci NCMEC (Národní centrála pro pohřešované a zneužívané děti) a orgánům činným v trestním řízení.

Pokud narazíte na jakýkoli obsah, u kterého budete mít podezření na zneužívání dětí, nekomentujte ho, i kdybyste tímto způsobem chtěli společnost Google o situaci informovat. Místo toho obsah nahlaste prostřednictvím odkazu k nahlášení zneužití. Pokud takový obsah najdete kdekoli jinde na internetu, obraťte se přímo na organizaci NCMEC.

Osobní a důvěrné informace

Nesdílejte osobní a důvěrné informace. Není dovoleno neoprávněně zveřejňovat soukromé a důvěrné informace ostatních lidí, jako jsou čísla platebních karet, rodná čísla, čísla občanských průkazů, čísla řidičského či jiného oprávnění nebo jakékoli další informace, které nejsou veřejně dostupné. Ve většině případů platí, že údaj, který je dostupný jinde na internetu nebo ve veřejných záznamech, není v rámci našich zásad považován za soukromý či důvěrný.

Nesdílejte a nešiřte fotky ani videa nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonných zástupců. Nahlásit porušení podmínek.

Nezákonné činnosti

Nepoužívejte Učebnu Google k nezákonným aktivitám ani k propagaci nebezpečného či nezákonného obsahu, činností nebo chování. Nenapomáhejte například propagaci nebo prodeji státem regulovaných nebo zakázaných léků a drog, obchodu s lidmi, eskortním službám nebo terorismu. Pokud budeme informováni o nezákonných aktivitách, podnikneme příslušné kroky. To znamená, že vám můžeme například odstranit přístup k naší službě, odstranit váš účet Google nebo vás nahlásit příslušným úřadům.

Porušení autorských práv

Respektujte autorská práva. Obsah chráněný autorskými právy nesdílejte bez oprávnění ani neposkytujte odkazy na weby, z nichž lze neoprávněně stahovat obsah chráněný autorskými právy. Jednou ze zásad naší společnosti je reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv. Opakované porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, povede k ukončení účtu. Stanete-li se svědky porušení zásad společnosti Google ohledně autorských práv, tuto skutečnost nahlaste.

Poznámka: Překlady našich zásad jsou poskytovány, abyste se s nimi mohli snadněji seznámit. V případě rozporu mezi textem těchto zásad a zněním jejich anglické verze platí text anglické verze zásad.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?