เขียนโน้ตในงาน

คุณวาดและเขียนงานของคุณได้ด้วยเครื่องมือโน้ตในแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยขีดเส้นใต้คำ ไฮไลต์ข้อความ วาดรูปร่าง และใส่โน้ตได้ เช่น ไฮไลต์ประโยค ระบายสีแผนที่ ร่างภาพเซลล์พืช หรือเขียนวิธีแก้โจทย์เลข

คุณวาดและเขียนโน้ตในไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • Google เอกสาร ชีต และสไลด์
 • เอกสาร Microsoft® Office®
 • JPEG หรือ GIF
 • Adobe® PDF®

หมายเหตุ : ขณะนี้การเขียนและการวาดภาพในงานจะใช้ได้เฉพาะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น ฟีเจอร์นี้ไม่มีให้บริการในคอมพิวเตอร์

เขียนและบันทึกโน้ต

 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ห้องเรียน
 2. เปิดงานสำหรับไฟล์ที่คุณต้องการจะเขียน
 3. หากต้องการเปิดไฟล์ ให้เลือกตัวเลือก:
  • หากต้องการเปิดไฟล์ที่แนบไปกับงาน ให้แตะที่ไฟล์ดังกล่าว
  • หากต้องการเปิดไฟล์ใหม่ ให้แตะเพิ่มไฟล์แนบ อัปโหลดไฟล์แล้วแตะ
 4. หากต้องการเปิดเครื่องมือโน้ต ให้คลิกแก้ไข แก้ไข ที่มุมบนขวา
 5. สร้างโน้ตหรือภาพวาด
  (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีและขนาดปากกาด้านล่าง)
 6. หากต้องการบันทึกโน้ตให้เลือก:
  • ในอุปกรณ์ Android ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึก
  • ในอุปกรณ์ iOS แตะบันทึก
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณให้เลือก:
  • ในอุปกรณ์ Android ให้แตะย้อนกลับ กลับ จากนั้น ยกเลิก
  • ในอุปกรณ์ iOS ให้แตะย้อนกลับ กลับ จากนั้น ทิ้ง

วิธีบันทึกโน้ต

ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็น ไฟล์จะบันทึกเป็น
ไฟล์ Google เอกสาร ไฟล์ PDF แยก
เอกสาร Microsoft Office ไฟล์ PDF แยก
ไฟล์รูปภาพ JPEG หรือ PNG ไฟล์แก้ไขแล้วแทนที่ไฟล์ต้นฉบับ
PDF ไฟล์แก้ไขแล้วแทนที่ไฟล์ต้นฉบับ

ใช้เครื่องมือวาดภาพและเขียน

เลือกเครื่องมือ

คุณจะเห็นเครื่องมือทั้งหมดได้ที่ด้านล่างของหน้าจอแอป

เครื่องมือ ใช้เพื่อ
เลือก เลือก เลือกโน้ตเพื่อปรับขนาดหรือย้ายตำแหน่ง
ลบ ลบ ลบโน้ต
เขียน เขียน เขียนหรือวาดเส้นด้วยปากกา
ปากกาเมจิก ปากกาเมจิก เขียนหรือวาดเส้นด้วยปากกาเมจิก
ไฮไลต์ ไฮไลต์ ไฮไลต์ข้อความหรือรูปภาพ
เพิ่มข้อความ เพิ่มข้อความ เพิ่มโน้ตข้อความ

เปลี่ยนสีหรือขนาดของเครื่องมือ

เครื่องมือเขียน ปากกาเมจิก และไฮไลต์มีหลายขนาดและหลายสีให้เลือก 

 1. หากต้องการดูตัวเลือกสีและขนาด ให้แตะสองครั้งที่ "เขียน" เขียน "ปากกา" ปากกาเมจิก หรือ "ไฮไลต์" ไฮไลต์

  เลือกสีและขนาด

 2. หากต้องการดูสีเพิ่มเติม ให้แตะลูกศรขึ้น ลูกศรขึ้น

  เลือกสี

 3. แตะสีหรือขนาดจุดเพื่อใช้ 

เพิ่มโน้ตข้อความ

 1. แตะเพิ่มข้อความ เพิ่มข้อความ

 2. ลากนิ้วเพื่อสร้างช่องข้อความ
 3. ป้อนข้อความ
 4. (ไม่บังคับ) ปรับแต่งข้อความ
  • เลือกและถ่าง 2 นิ้วออกจากกันเพื่อทำให้ข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้น
  • เลือกและบีบ 2 นิ้วเข้าหากันเพื่อทำให้ข้อความเล็กลง
  • แตะที่มุมแล้วลากเพื่อปรับขนาดช่องข้อความ

ลบเครื่องหมาย

 1. แตะลบ ลบ

 2. แตะเครื่องหมายที่ต้องการลบออก 
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบเครื่องหมายทั้งหมดบนหน้า ให้แตะสองครั้งที่ลบ ลบ จากนั้น ล้างข้อมูลบนหน้า

ปรับขนาดหรือย้ายโน้ตหรือรูปภาพ

คุณปรับขนาดหรือเคลื่อนย้ายโน้ตหรือภาพใหม่ได้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงโน้ตหรือภาพที่บันทึกไว้ก่อนจึงจะเลือกเพื่อปรับขนาดหรือย้ายได้

 1. เพิ่มโน้ตข้อความหรือรูปภาพ
 2. แตะเลือก เลือก แล้วแตะโน้ตหรือรูปภาพ
 3. ถ่าง 2 นิ้วออกหรือบีบเข้าหากันบนโน้ตหรือรูปภาพเพื่อปรับขนาด
 4. ลากโน้ตหรือรูปภาพเพื่อย้าย

ซูมเข้าหรือออกที่โน้ต

 • หากต้องการซูมเข้า ให้ใช้ 2 นิ้วถ่างออกบนโน้ต
 • หากต้องการซูมออก ให้บีบ 2 นิ้วเข้าหากันบนโน้ต
 • เมื่อต้องการเลื่อนดูภาพวาด ให้ใช้ 2 นิ้วลากไปบนหน้าจอ

เลิกทำหรือทำซ้ำ

 • แตะเลิกทำ เลิกทำ เพื่อยกเลิกการทำงานทันที คุณแตะปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลิกทำการทำงานก่อนหน้าที่ต่อเนื่องกันได้

  เลิกทำ

 • หากต้องการทำงานซ้ำ ให้แตะทำซ้ำ ทำซ้ำ โดยแตะซ้ำๆ เพื่อทำงานที่ต่อเนื่องกันซ้ำได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร