เขียนโน้ตในงาน

คุณวาดภาพและเขียนในงานได้ด้วยเครื่องมือโน้ตในแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยขีดเส้นใต้คำ ไฮไลต์ข้อความ วาดรูปร่าง และใส่โน้ตได้ เช่น ไฮไลต์ประโยค ระบายสีแผนที่ ร่างภาพเซลล์พืช หรือเขียนวิธีแก้โจทย์เลข

คุณวาดและเขียนโน้ตในไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • Google เอกสาร ชีต และสไลด์
 • เอกสาร Microsoft® Office®
 • JPEG หรือ GIF
 • Adobe® PDF®

หมายเหตุ: ขณะนี้การเขียนและการวาดภาพในงานจะใช้ได้เฉพาะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS เท่านั้น ฟีเจอร์นี้ไม่มีให้บริการในคอมพิวเตอร์

เขียนและบันทึกโน้ต

 1. แตะ Classroom Classroom จากนั้น ชั้นเรียน
 2. เปิดงานสำหรับไฟล์ที่คุณต้องการจะเขียน
 3. หากต้องการเปิดไฟล์ ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการเปิดไฟล์ที่แนบไปกับงาน ให้แตะที่ไฟล์ดังกล่าว
  • หากต้องการเปิดไฟล์ใหม่ ให้แตะเพิ่มไฟล์แนบ อัปโหลดไฟล์แล้วแตะ
 4. หากต้องการเปิดเครื่องมือโน้ต ให้คลิกแก้ไข ที่มุมบนขวา
 5. สร้างโน้ตหรือภาพวาด
  (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีและขนาดปากกาด้านล่าง)
 6. หากต้องการบันทึกโน้ตให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ในอุปกรณ์ Android ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้น บันทึก
  • ในอุปกรณ์ iOS แตะบันทึก
 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ในอุปกรณ์ Android ให้แตะย้อนกลับ จากนั้น ยกเลิก
  • ในอุปกรณ์ iOS ให้แตะย้อนกลับ กลับจากนั้น ทิ้ง

วิธีบันทึกโน้ต

ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็น ไฟล์จะบันทึกเป็น
ไฟล์ Google เอกสาร ไฟล์ PDF แยก
เอกสาร Microsoft Office ไฟล์ PDF แยก
ไฟล์รูปภาพ JPEG หรือ PNG ไฟล์แก้ไขแล้วแทนที่ไฟล์ต้นฉบับ
PDF ไฟล์แก้ไขแล้วแทนที่ไฟล์ต้นฉบับ

ใช้เครื่องมือวาดภาพและเขียน

เลือกเครื่องมือ

คุณจะเห็นเครื่องมือทั้งหมดได้ที่ด้านล่างของหน้าจอแอป

เครื่องมือ ใช้เพื่อ
เลือก เลือกโน้ตเพื่อปรับขนาดหรือย้ายตำแหน่ง
ลบ ลบ ลบโน้ต
เขียน เขียนหรือวาดเส้นด้วยปากกา
ปากกาเมจิก ปากกาเมจิก เขียนหรือวาดเส้นด้วยปากกาเมจิก
ไฮไลต์ ไฮไลต์ ไฮไลต์ข้อความหรือรูปภาพ
เพิ่มข้อความ เพิ่มโน้ตข้อความ

เปลี่ยนสีหรือขนาดของเครื่องมือ

เครื่องมือเขียน ปากกาเมจิก และไฮไลต์มีหลายขนาดและหลายสีให้เลือก

 1. หากต้องการดูตัวเลือกสีและขนาด ให้แตะสองครั้งที่ "เขียน" , "ปากกาเมจิก" ปากกาเมจิก หรือ "ไฮไลต์" ไฮไลต์

  เลือกสีและขนาด

 2. หากต้องการดูสีเพิ่มเติม ให้แตะลูกศรขึ้น

  เลือกสี

 3. แตะสีหรือขนาดจุดเพื่อใช้

เพิ่มโน้ตข้อความ

 1. แตะเพิ่มข้อความ

 2. ลากนิ้วเพื่อสร้างช่องข้อความ
 3. ป้อนข้อความ
 4. (ไม่บังคับ) ปรับแต่งข้อความดังนี้
  • เลือกและถ่าง 2 นิ้วออกจากกันเพื่อทำให้ข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้น
  • เลือกและบีบ 2 นิ้วเข้าหากันเพื่อทำให้ข้อความเล็กลง
  • แตะที่มุมแล้วลากเพื่อปรับขนาดช่องข้อความ

ลบเส้นที่วาดด้วยปากกาเมจิก

 1. แตะลบ ลบ

 2. แตะเส้นวาดที่ต้องการลบออก
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบเส้นวาดทั้งหมดในหน้า ให้แตะสองครั้งที่ "ลบ" ลบ จากนั้น ล้างข้อมูลบนหน้า

ปรับขนาดหรือย้ายโน้ตหรือรูปภาพ

คุณปรับขนาดหรือเคลื่อนย้ายโน้ตหรือภาพใหม่ได้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงโน้ตหรือภาพที่บันทึกไว้ก่อนจึงจะเลือกเพื่อปรับขนาดหรือย้ายได้

 1. เพิ่มโน้ตข้อความหรือรูปภาพ
 2. แตะเลือก เลือก แล้วแตะโน้ตหรือรูปภาพ
 3. ถ่าง 2 นิ้วออกหรือบีบเข้าหากันบนโน้ตหรือรูปภาพเพื่อปรับขนาด
 4. ลากโน้ตหรือรูปภาพเพื่อย้าย

ซูมเข้าหรือออกที่โน้ต

 • หากต้องการซูมเข้า ให้ใช้ 2 นิ้วถ่างออกบนโน้ต
 • หากต้องการซูมออก ให้บีบ 2 นิ้วเข้าหากันบนโน้ต
 • เมื่อต้องการเลื่อนดูภาพวาด ให้ใช้ 2 นิ้วลากไปบนหน้าจอ

เลิกทำหรือทำซ้ำ

 • แตะเลิกทำ เพื่อยกเลิกการดำเนินการทันที คุณอาจแตะปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อยกเลิกการดำเนินการก่อนหน้าที่ต่อเนื่องกันได้

  เลิกทำ

 • หากต้องการดำเนินการซ้ำ ให้แตะทำซ้ำ โดยแตะซ้ำๆ เพื่อทำงานที่ต่อเนื่องกันซ้ำได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร