เขียนโน้ตในงาน

ขณะนี้การเขียนและการวาดภาพในงานจะใช้ได้เฉพาะบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS เท่านั้น

คุณวาดภาพและเขียนข้อความในงานภายในแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ รวมทั้งยังขีดเส้นใต้คำ ไฮไลต์ข้อความ วาดรูปร่าง และใส่โน้ตได้อีกด้วย เช่น ไฮไลต์ประโยค ระบายสีแผนที่ ร่างภาพเซลล์พืช หรือเขียนวิธีแก้โจทย์เลข

คุณวาดและเขียนโน้ตในไฟล์ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • Google เอกสาร ชีต และสไลด์
 • เอกสาร Microsoft Office
 • JPEG หรือ GIF
 • PDF

เขียนและบันทึกโน้ต

 1. แตะ Classroom ""จากนั้นชั้นเรียน
 2. เปิดงานสำหรับไฟล์ที่คุณต้องการจะเขียน
 3. ในการ์ดงานของคุณ ให้แตะขยาย "" 
  เปิดงานของคุณ
 4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการเปิดไฟล์ที่แนบไปกับงาน ให้แตะที่ไฟล์ดังกล่าว
  • หากต้องการเปิดไฟล์ใหม่ ให้แตะเพิ่มไฟล์แนบ จากนั้นอัปโหลดไฟล์แล้วแตะ
 5. ที่มุมขวาบน ให้แตะแก้ไข "" 
 6. สร้างโน้ตหรือภาพวาด
  (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีและขนาดปากกาด้านล่าง)
 7. เลือกตัวเลือกเพื่อบันทึกโน้ตดังนี้
  • ในอุปกรณ์ Android ให้แตะเพิ่มเติม ""จากนั้นบันทึก
  • ในอุปกรณ์ iOS แตะบันทึก
 8.  เลือกตัวเลือกเพื่อทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณดังนี้
  • ในอุปกรณ์ Android ให้แตะย้อนกลับ ""จากนั้น ยกเลิก
  • ในอุปกรณ์ iOS ให้แตะย้อนกลับ ""จากนั้นทิ้ง

วิธีบันทึกโน้ต

ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็น ไฟล์จะบันทึกเป็น
ไฟล์ Google เอกสาร ไฟล์ PDF แยก
เอกสาร Microsoft Office ไฟล์ PDF แยก
ไฟล์รูปภาพ JPEG หรือ PNG ไฟล์แก้ไขแล้วแทนที่ไฟล์ต้นฉบับ
PDF ไฟล์แก้ไขแล้วแทนที่ไฟล์ต้นฉบับ

เลือกเครื่องมือ

คุณจะเห็นเครื่องมือทั้งหมดได้ที่ด้านล่างของหน้าจอแอป

เครื่องมือ ใช้เพื่อ
เลือก "" เลือกโน้ตเพื่อปรับขนาดหรือย้ายตำแหน่ง
ลบ "" ลบโน้ต
เขียน "" เขียนหรือวาดเส้นด้วยปากกา
ปากกาเมจิก "" เขียนหรือวาดเส้นด้วยปากกาเมจิก
ไฮไลต์ "" ไฮไลต์ข้อความหรือรูปภาพ
เพิ่มข้อความ "" เพิ่มโน้ตข้อความ

เปลี่ยนสีหรือขนาดของเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือซึ่งมีขนาดและสีที่แตกต่างกันได้ด้วยเครื่องมือเขียนและไฮไลต์

 1. แตะสองครั้งที่ตัวเลือกเขียน "" ปากกาเมจิก "" หรือไฮไลต์ "" เพื่อดูตัวเลือกสีและขนาด

  เลือกสีและขนาด

 2. หากต้องการดูสีเพิ่มเติม ให้แตะลูกศรขึ้น ""

  เลือกสี

 3. แตะสีหรือขนาดจุดเพื่อใช้ 

เพิ่มโน้ตข้อความ

 1. แตะเพิ่มข้อความ ""

 2. ลากนิ้วเพื่อสร้างช่องข้อความ
 3. ป้อนข้อความ
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการปรับแต่งข้อความ ให้ทําดังนี้
  • เลือกและถ่าง 2 นิ้วออกจากกันเพื่อทำให้ข้อความมีขนาดใหญ่ขึ้น
  • เลือกและบีบ 2 นิ้วเข้าหากันเพื่อทำให้ข้อความเล็กลง
  • แตะที่มุมแล้วลากเพื่อปรับขนาดช่องข้อความ

ลบเส้นที่วาดด้วยปากกาเมจิก

 1. แตะลบ ""

 2. แตะเส้นที่วาดด้วยปากกาเมจิกเพื่อลบ 
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการลบเส้นวาดทั้งหมดในหน้า ให้แตะสองครั้งที่ไอคอนลบ ""จากนั้นล้างข้อมูลบนหน้า

ปรับขนาดหรือย้ายโน้ตหรือรูปภาพ

คุณปรับขนาดหรือเคลื่อนย้ายโน้ตหรือภาพใหม่ได้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงโน้ตหรือภาพที่บันทึกไว้ก่อนจึงจะเลือกเพื่อปรับขนาดหรือย้ายได้

 1. เพิ่มโน้ตข้อความหรือรูปภาพ
 2. แตะเลือก เลือก แล้วแตะโน้ตหรือรูปภาพ
 3. ถ่าง 2 นิ้วออกหรือบีบเข้าหากันบนโน้ตหรือรูปภาพเพื่อปรับขนาด
 4. ลากโน้ตหรือรูปภาพเพื่อย้าย

ซูมเข้าหรือออกที่โน้ต

 • หากต้องการซูมเข้า ให้ใช้ 2 นิ้วถ่างออกบนโน้ต
 • หากต้องการซูมออก ให้บีบ 2 นิ้วเข้าหากันบนโน้ต
 • เมื่อต้องการเลื่อนดูภาพวาด ให้ใช้ 2 นิ้วลากไปบนหน้าจอ

เลิกทำหรือทำซ้ำ

 • แตะเลิกทํา "" หรือทําซ้ํา "" เพื่อยกเลิกหรือทำซ้ําทันที คุณอาจแตะปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อใช้การดําเนินการก่อนหน้าแบบต่อเนื่องได้

  เลิกทำ


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร