Notities maken in je werk

Momenteel kun je alleen op mobiele Android- en iOS-apparaten schrijven en tekenen op je werk.

In de mobiele Classroom-app kun je tekenen en schrijven in je opdrachten. Je kunt woorden onderstrepen, tekst markeren, vormen tekenen en notities maken. Je kunt bijvoorbeeld een zin markeren, een kaart inkleuren, een plantencel tekenen of je uitwerking van een wiskundeprobleem laten zien.

Je kunt tekenen en schrijven in deze bestandstypen:

 • Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties
 • Microsoft Office-documenten
 • Jpeg- of gif-bestanden
 • Pdf's

Notities maken en opslaan

 1. Tik op Classroom ""and thende lesgroep.
 2. Open de opdracht met het bestand waarin je wilt schrijven.
 3. Tik op de kaart Jouw werk op Uitvouwen ""
 4. Kies een optie:
  • Als je een bestand wilt openen dat al is bijgevoegd bij de opdracht, tik je erop.
  • Als je een nieuw bestand wilt openen, tik je op Bijlage toevoegen. Upload het bestand en tik erop.
 5. Tik rechtsboven op Bewerken ""
 6. Maak notities of tekeningen.
  (Hieronder staat meer informatie over kleuren en pengroottes.)
 7. Kies een optie om de notities op te slaan:
  • Tik op een Android-apparaat op Meer ""and thenOpslaan.
  • Tik op een iOS-apparaat op Opslaan.
 8.  Kies een optie om de wijzigingen te verwijderen:
  • Tik op een Android-apparaat op Terug ""and then Niet opslaan.
  • Tik op een iOS-apparaat op Terug ""and thenNiet opslaan.

Hoe notities worden opgeslagen

Oorspronkelijke bestand Wordt opgeslagen als
Google Documenten-bestand Afzonderlijke pdf
Microsoft Office-document Afzonderlijke pdf
Jpeg- of png-afbeeldingsbestand Bewerkt bestand dat het origineel vervangt
Pdf Bewerkt bestand dat het origineel vervangt

Een tool kiezen

Alle tools staan onderaan het scherm van de app.

Tool Gebruik
"" selecteren Selecteer een notitie om de grootte ervan te wijzigen of deze te verplaatsen.
Wissen "" Wis een notitie.
Schrijven "" Schrijf of teken lijnen met een pen.
Markeren "" Schrijf of teken lijnen met een markeerstift.
Highlighten "" Highlight tekst of afbeeldingen.
Tekst toevoegen "" Voeg een tekstnotitie toe.

De kleur of grootte van een tool wijzigen

Je kunt schrijf- en markeertools in verschillende grootten en kleuren gebruiken.

 1. Dubbeltik op Schrijven "", Markeren "" of Highlighten "" om opties voor kleur en grootte te zien.

  Kleur en formaat kiezen

 2. Tik op de pijl-omhoog "" om meer kleuren te bekijken.

  Kleur kiezen

 3. Tik op een kleur of pengrootte om deze te selecteren. 

Een tekstnotitie toevoegen

 1. Tik op Tekst toevoegen "".

 2. Sleep met je vinger om een ​​tekstveld te creëren.
 3. Voer je bericht in.
 4. (Optioneel) Ga als volgt te werk om de tekst aan te passen:
  • Als je de tekst groter wilt maken, selecteer je de tekst en beweeg je twee vingers uit elkaar.
  • Als je de tekst groter wilt maken, selecteer je de tekst en beweeg je twee vingers naar elkaar toe.
  • Tik op een hoek van het tekstvak en versleep deze om de grootte van het vak te wijzigen.

Een markering wissen

 1. Tik op Gum "".

 2. Tik op een markering om deze te wissen. 
 3. (Optioneel) Als je alle markeringen op een pagina wilt verwijderen, dubbeltik je op Wissen "" and thenPagina wissen.

Een notitie of afbeelding verplaatsen of de grootte ervan wijzigen

Je kunt een nieuwe notitie of afbeelding verplaatsen of de grootte ervan wijzigen. Als je de grootte van een opgeslagen notitie of afbeelding wilt wijzigen of deze wilt verplaatsen, moet je deze eerst wijzigen voordat je deze kunt selecteren.

 1. Voeg een tekstnotitie of afbeelding toe.
 2. Tik op Selecteren selecteren en tik op de notitie of afbeelding.
 3. Beweeg twee vingers uit elkaar of knijp ze samen op de notitie of afbeelding om de grootte te wijzigen.
 4. Versleep de notitie of afbeelding om deze te verplaatsen.

In- of uitzoomen op een notitie

 • Beweeg twee vingers uit elkaar op de notitie om in te zoomen.
 • Knijp twee vingers samen op de notitie om uit te zoomen.
 • Sleep twee vingers over de pagina om de notitie te verschuiven.

Acties ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

 • Tik op Ongedaan maken "" of op Opnieuw "" om een actie meteen ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren. Je kunt dit meerdere keren achter elkaar doen om opeenvolgende acties ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren.

  Ongedaan maken

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?