Muistiinpanojen lisääminen tehtäviin

Classroom-mobiilisovelluksen muistiinpanotyökalun avulla voit piirtää ja kirjoittaa tehtäviin. Voit alleviivata sanoja, korostaa tekstiä, piirtää muotoja ja lisätä muistiinpanoja. Voit esimerkiksi korostaa virkkeitä, värittää kartan, piirtää kasvisolun tai näyttää ratkaisun matematiikan tehtävään.

Voit piirtää ja kirjoittaa muistiinpanoja seuraaviin tiedostotyyppeihin:

 • Google Docs-, Sheets- ja Slides-tiedostot
 • Microsoft® Office® ‑dokumentit
 • JPEG ja GIF
 • Adobe® PDF®

Huom. Tällä hetkellä tehtäviin voi kirjoittaa ja piirtää vain Android- ja iOS-mobiililaitteilla. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä tietokoneilla.

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja tallentaminen

 1. Napauta Classroom Classroomja sitten valitse ryhmä.
 2. Avaa tehtävä, jonka tiedostoon haluat kirjoittaa.
 3. Voit avata tiedoston seuraavilla tavoilla:
  • Jos haluat avata tehtävään jo liitetyn tiedoston, napauta tiedostoa.
  • Jos haluat avata uuden tiedoston, napauta Lisää liite, lataa tiedosto ja napauta sitten tiedostoa.
 4. Avaa muistiinpanotyökalu napauttamalla oikeasta yläkulmasta Muokkaa .
 5. Tee haluamasi muistiinpanot tai piirrokset.
  (Lisätietoa väreistä ja kynien koosta on alla.)
 6. Tallenna muistiinpanot seuraavasti:
  • Valitse Android-laitteella Lisää ja sitten Tallenna.
  • Valitse iOS-laitteella Tallenna.
 7. (Valinnainen) Voit hylätä muutokset seuraavasti:
  • Valitse Android-laitteella Takaisin ja sitten Hylkää.
  • Valitse iOS-laitteella Takaisin Takaisinja sitten Hylkää.

Muistiinpanojen tallentaminen

Alkuperäinen tiedosto Tallennettava muoto
Google Docs ‑tiedosto Erillinen PDF-tiedosto
Microsoft Office ‑dokumentti Erillinen PDF-tiedosto
JPEG- tai PNG-kuvatiedosto Muokattu tiedosto, joka korvaa alkuperäisen tiedoston
PDF Muokattu tiedosto, joka korvaa alkuperäisen tiedoston

Piirros- ja kirjoitustyökalujen käyttäminen

Työkalun valinta

Kaikki työkalut löytyvät sovellusnäkymän alareunasta.

Työkalu Käyttötarkoitus
Valinta Siirrä muistiinpanoa tai muuta sen kokoa valitsemalla.
Pyyhekumi Pyyhekumi Pyyhi muistiinpano.
Kynä Kirjoita tai piirrä viivoja kynällä.
Tussi Tussi Kirjoita tai piirrä viivoja tussilla.
Korostuskynä Korostuskynä Korosta tekstiä tai kuvia.
Teksti Lisää tekstimuistiinpano.

Työkalun värin tai koon muuttaminen

Kynä-, Tussi- ja Korostuskynä-työkalujen kokoa ja väriä voi muuttaa. 

 1. Saat väri- ja kokovaihtoehdot näkyviin kaksoisnapauttamalla Kynä, Tussi Tussi tai Korostuskynä Korostuskynä.

  Valitse väri ja koko

 2. Saat lisää värivaihtoehtoja napauttamalla ylänuolta .

  Valitse väri

 3. Napauta haluamaasi väriä tai kokoa. 

Tekstimuistiinpanon lisääminen

 1. Napauta Teksti .

 2. Luo tekstikenttä vetämällä sormella.
 3. Kirjoita viestisi.
 4. (Valinnainen) Muokkaa tekstiä:
  • Suurenna tekstiä valitsemalla se ja levittämällä kaksi sormea erilleen.
  • Pienennä tekstiä valitsemalla se ja nipistämällä kaksi sormea yhteen.
  • Muuta tekstikentän kokoa napauttamalla kentän kulmaa ja vetämällä sormella.

Merkinnän pyyhkiminen

 1. Napauta Pyyhekumi Pyyhekumi.

 2. Pyyhi merkintä napauttamalla sitä. 
 3. (Valinnainen) Voit poistaa kaikki sivulla olevat merkinnät kaksoisnapauttamalla Pyyhekumi Pyyhekumi ja sitten Tyhjennä sivu.

Muistiinpanon tai kuvan siirtäminen tai koon muuttaminen

Uutta muistiinpanoa tai kuvaa voi siirtää ja sen kokoa voi muuttaa. Jos haluat siirtää tallennettua muistiinpanoa tai kuvaa tai muuttaa sen kokoa, sinun on muokattava sitä ensin.

 1. Lisää tekstimuistiinpano tai kuva.
 2. Napauta Valinta valitse ja napauta muistiinpanoa tai kuvaa.
 3. Muuta muistiinpanon tai kuvan kokoa levittämällä tai nipistämällä kahta sormea sen päällä.
 4. Siirrä muistiinpanoa tai kuvaa vetämällä sitä.

Muistiinpanon lähentäminen ja loitontaminen

 • Lähennä muistiinpanoa levittämällä kaksi sormea erilleen sen päällä.
 • Lähennä muistiinpanoa nipistämällä kaksi sormea yhteen sen päällä.
 • Panoroi piirroksen yllä vetämällä kaksi sormea sivun poikki.

Toimintojen kumoaminen tai toistaminen

 • Jos haluat kumota toiminnon välittömästi, napauta Kumoa . Voit käyttää toimintoa toistuvasti ja peruuttaa useita peräkkäisiä toimintoja.

  Kumoa

 • Jos haluat toistaa toiminnon, napauta Toista . Voit käyttää toimintoa toistuvasti ja toistaa useita peräkkäisiä toimintoja.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?