Pisanie notatek w pracach uczniów

Dzięki narzędziom do rysowania i pisania w Classroom możesz dodawać komentarze bezpośrednio do prac uczniów. Możesz podkreślać słowa, wyróżniać tekst, rysować kształty i pisać notatki w plikach Dokumentów Google, plikach Adobe® PDF® oraz dokumentach pakietu Microsoft® Office®.

Uwaga: narzędzia do rysowania są dostępne tylko w aplikacji mobilnej Classroom na urządzeniach z Androidem oraz Apple® iOS®.

Jak pisać notatki

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia i wybierz projekt.
 3. Kliknij Zadania ucznia.
 4. Kliknij nazwisko ucznia, a następnie otwórz załącznik.
 5. Kliknij Pióro Pióro.

  Kliknij Edytuj

 6. Wpisz notatki. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Korzystanie z narzędzi do rysowania i pisania.
 7. Aby zapisać notatki, kliknij Zapisz Zapisz.

  Zapisz

  Ważne: wprowadzone zmiany nie są automatycznie zapisywane. Jeśli nie klikniesz Zapisz Zapisz lub zamkniesz ekran albo klikniesz Wstecz Wstecz przed zapisaniem zmian, utracisz wpisane notatki.

 8. (Opcjonalnie) Aby otworzyć zadanie ucznia na Dysku, kliknij Nowa karta Otwórz.

   

Jak są zapisywane notatki

 • Jeśli oryginalny plik miał format Dokumentów lub pakietu Office, zmodyfikowany plik zostanie zapisany jako PDF.
 • Jeśli oryginalnym załącznikiem była grafika lub plik PDF, to edytowana wersja zastępuje oryginał.

Korzystanie z narzędzi do rysowania i pisania

Wybór narzędzia

Wszystkie narzędzia znajdziesz na dole ekranu aplikacji.

Narzędzie Zastosowanie
Pióro Pióro Służy do pisania i rysowania linii (tak jak piórem). Grubość linii zmienia się w zależności od siły nacisku.
Marker Marker Służy do pisania i rysowania linii o stałej grubości (tak jak markerem).
Zakreślacz Zakreślacz Służy do wyróżniania tekstu i obrazów.
Zaznaczanie zaznacz Pozwala zaznaczyć notatkę, aby zmienić jej rozmiar lub ją przenieść.
Gumka Gumka Służy do usuwania notatek.
Tekst Dodaj tekst Służy do dodawania notatek tekstowych.

Zmiana koloru lub rozmiaru narzędzia

Kolor i grubość pióra, markera i zakreślacza możesz zmieniać.

 1. Aby wybrać narzędzie, kliknij je.

  Wybierz kolor i rozmiar

 2. Aby zmienić kolor lub rozmiar narzędzia, kliknij strzałkę w górę strzałka w górę.

  Wybierz kolor

Dodawanie notatki tekstowej

 1. Kliknij Dodaj tekst Dodaj tekst.
 2. Przeciągnij palcem po ekranie, aby utworzyć pole tekstowe.
 3. Wpisz wiadomość.
  • Aby powiększyć tekst, rozsuń dwa palce na ekranie.
  • Aby zmniejszyć tekst, ściągnij dwa palce na ekranie.
  • Aby zmienić rozmiar pola tekstowego, kliknij jego narożnik i przeciągnij go.

Usuwanie oznaczenia

 1. Kliknij Gumka Gumka.

 2. Kliknij oznaczenie, aby je usunąć. 
 3. (Opcjonalnie) Aby usunąć wszystkie oznaczenia na stronie, kliknij dwukrotnie Gumka Gumka a potem Wyczyść stronę.

Zmiana rozmiaru i przenoszenie notatki lub obrazu

 1. Kliknij Zaznaczanie zaznacz i wybierz notatkę lub obraz.
 2. Aby zmienić rozmiar elementu, rozsuń lub ściągnij dwa palce na notatce albo obrazie.
 3. Aby przenieść notatkę lub obraz, przeciągnij ten element w odpowiednie miejsce.

Powiększanie i pomniejszanie widoku notatki

 • Aby powiększyć widok, rozsuń dwa palce na notatce.
 • Aby pomniejszyć widok, ściągnij dwa palce na notatce.
 • Aby przewinąć powiększony widok, przeciągnij dwoma palcami po stronie.

Cofanie i ponawianie czynności

 • Kliknij Cofnij Cofnij, aby natychmiast anulować czynność. Możesz to zrobić kilka razy, aby anulować kolejne czynności.

  Cofnij

 • Aby ponowić cofniętą czynność, kliknij Ponów Ponów. Możesz to zrobić kilka razy, aby ponowić kolejne czynności.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?