Zarządzanie opiekunami w domenie

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite

Opiekun może otrzymywać e-maile z podsumowaniem postępów ucznia na zajęciach. Takie wiadomości zawierają ogólne informacje o zajęciach i zadaniach ucznia. Zobacz przykładowego e-maila z podsumowaniem dla opiekuna.

Jako administrator G Suite możesz określić, czy:

 • wysyłanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów jest dozwolone w szkole lub okręgu,
 • nauczyciele mogą zapraszać i usuwać opiekunów.

Gdy zezwolisz na wysyłanie e-maili z podsumowaniem, nauczyciele będą mogli wysyłać do opiekunów e-maile z zaproszeniami. Instrukcje dla nauczycieli znajdziesz w artykule Konfigurowanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów.

 

Włączanie i wyłączanie e-maili z podsumowaniem dla opiekunów

Dostęp dla opiekunów możesz włączać i wyłączać w swojej domenie. Domyślne działanie jest uzależnione od rodzaju placówki edukacyjnej:

 • w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dostęp dla opiekunów jest włączony,
 • w uczelniach wyższych jest on wyłączony.

Gdy dostęp jest włączony, opiekunowie są powiązani z uczniem, dzięki czemu mogą otrzymywać e-maile z podsumowaniem.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia ogólne.
 4. W sekcji Dostęp opiekuna kliknij Zezwalaj rodzicom i opiekunom na dostęp do informacji z Classroom.

Uwaga: jeśli zezwolisz uczniom w domenach z białej listy na dołączanie do zajęć w Twojej domenie, w tych domenach też musi być włączona możliwość wysyłania e-mail z podsumowaniem do opiekunów. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, nauczyciele nie będą mogli zapraszać opiekunów dla uczniów z tych domen. Dowiedz się więcej o umieszczaniu domeny na białej liście.

Zarządzanie uprawnieniami do zapraszania i usuwania opiekunów

Możesz ustawić uprawnienia określające, kto może zapraszać i usuwać opiekunów.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia ogólne.
 4. W sekcji Dostęp opiekuna a potem Kto może zarządzać rodzicami i opiekunami? wybierz, która grupa – zweryfikowani nauczyciele czy administratorzy domeny – może zapraszać i usuwać opiekunów.

Zapraszanie i usuwanie opiekunów w domenie

Administrator ma dwie możliwości zbiorczego zapraszania i usuwania opiekunów w domenie.

 • Narzędzie wiersza polecenia GAM, które służy do zarządzania domenami i użytkownikami G Suite – to rozwiązanie pozwala przesłać plik CSV, aby zbiorczo zaprosić opiekunów, a także wyświetlić aktualną listę opiekunów i ich usunąć. 
 • Zapraszanie i usuwanie opiekunów przy użyciu interfejsu API Classroom – więcej informacji o korzystaniu z interfejsu API do zarządzania opiekunami znajdziesz w sekcji Zarządzanie opiekunami w witrynie Google Developers.

  Uwaga: do ucznia można przypisać maksymalnie 20 opiekunów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?