Zarządzanie opiekunami w domenie

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite. Strona dla nauczycieli znajduje się tutaj.

Opiekun może otrzymywać e-maile z podsumowaniem postępów ucznia na zajęciach i jego prac. Jako administrator G Suite możesz:

 • zezwalać na wysyłanie e-maili z podsumowaniem do opiekunów z Twojej szkoły lub okręgu,
 • przyznawać nauczycielom uprawnienia do zapraszania i usuwania opiekunów.

Opiekunowie, którzy subskrybują e-maile z podsumowaniem, nie mają dostępu do tych stron w Classroom: Strumień, Zadania, Osoby i Oceny.

Włączanie i wyłączanie opcji wysyłania do opiekunów e-maili z podsumowaniem

Domyślnie dostęp dla opiekunów jest włączony w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Dostęp dla opiekunów jest wyłączony w szkołach wyższych. Gdy dostęp jest włączony, opiekunowie są powiązani z uczniami, dzięki czemu mogą otrzymywać e-maile z podsumowaniem. Zobacz przykładowego e-maila z podsumowaniem dla opiekuna.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej wybierz jedną z opcji:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia ogólne.
 4. W sekcji Dostęp opiekuna kliknij Zezwalaj rodzicom i opiekunom na dostęp do informacji z Classroom.

Uwaga: jeśli zezwolisz uczniom z domen umieszczonych na białej liście na dołączanie do Twoich zajęć, w tych domenach także musi być włączona możliwość wysyłania e-maili z podsumowaniem dla opiekunów, tak by nauczyciele mogli ich zapraszać. Więcej informacji

Określanie, kto może zapraszać i usuwać opiekunów

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
  • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
 3. Kliknij Ustawienia ogólne a potem Dostęp opiekuna.
 4. W sekcji Kto może zarządzać rodzicami i opiekunami? wybierz jedną z opcji:
  • Wszyscy zweryfikowani nauczyciele
  • Tylko administratorzy domeny
 5. Kliknij Zapisz.

Zapraszanie i usuwanie opiekunów w domenie

Aby zbiorczo zaprosić lub usunąć opiekunów w domenie, wybierz jedną z opcji:

 • Użyj GAM – narzędzia wiersza poleceń, które służy do zarządzania domenami i użytkownikami G Suite – to rozwiązanie pozwala przesłać plik CSV, aby zbiorczo zaprosić opiekunów, a także wyświetlać aktualną listę opiekunów i ich usuwać. Więcej informacji
 • Zapraszanie i usuwanie opiekunów przy użyciu interfejsu API Classroom. Więcej informacji

Uwaga: do ucznia można przypisać maksymalnie 20 opiekunów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?