รับอีเมลสรุปของ Classroom (สำหรับผู้ปกครอง)

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ปกครอง ครูโปรดดูที่นี่หรือนักเรียนโปรดดูที่นี่

ในฐานะผู้ปกครอง คุณจะมีสิทธิ์รับอีเมลสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียนใน Classroom อีเมลสรุปจะไม่มีข้อมูลคะแนนมาให้ หากต้องการทราบคะแนน ให้สอบถามจากนักเรียนหรือติดต่อครูผู้สอน 

ข้อมูลที่คุณจะได้รับในอีเมลสรุป

 • งานที่ไม่ได้ส่ง - งานที่ยังไม่ได้ส่งนับจนถึงขณะที่ส่งอีเมลสรุปนี้
 • งานที่ใกล้ครบกำหนดส่ง - งานที่มีกำหนดส่งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ (สำหรับอีเมลรายวัน) หรืองานที่มีกำหนดส่งในสัปดาห์ถัดไป (สำหรับอีเมลรายสัปดาห์)
 • กิจกรรมในชั้นเรียน - ประกาศ งาน และคำถามต่างๆ ที่ครูได้โพสต์ไปเมื่อไม่นานมานี้

หากไม่มีกิจกรรมที่จะรายงานหรือหากครูปิดใช้การแจ้งเตือนทางอีเมล คุณอาจไม่ได้รับอีเมลสรุป

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ

คุณจะเลือกให้ระบบส่งอีเมลสรุปไปยังอีเมลใดของคุณก็ได้ แต่หากต้องการดูหรืออัปเดตการตั้งค่าอีเมลสรุป คุณจะต้องใช้บัญชี Google เมื่อใช้บัญชี Google คุณจะเลือกเปลี่ยนความถี่ในการรับอีเมล อัปเดตเขตเวลา ดูนักเรียนที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ และยกเลิกการสมัครรับอีเมลสรุปได้ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ส่วนสร้างบัญชี Google

หากยกเลิกการสมัครรับอีเมลสรุป คุณจะยังคงเชื่อมต่อกับนักเรียนได้ตราบใดที่ยังมีบัญชี Google อยู่ แต่หากไม่มี การยกเลิกการสมัครรับข้อมูลจะนำสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองของคุณออกจากระบบ

คุณจะได้รับอีเมลสรุปก็ต่อเมื่อนักเรียนใช้ Classroom กับบัญชี Google Workspace ซึ่งมีรูปแบบเป็น student_name@school.edu เท่านั้น หากไม่แน่ใจ ให้สอบถามจากครูหรือผู้ดูแลระบบของโรงเรียน

รับอีเมลสรุป

หากต้องการรับอีเมลสรุปเกี่ยวกับงานของนักเรียน คุณจะต้องยอมรับคำเชิญทางอีเมลจากครูหรือผู้ดูแลระบบก่อน โดยจะมีเวลา 120 วันในการตอบรับก่อนที่คำเชิญจะหมดอายุ คุณมีสิทธิ์ยกเลิกการสมัครรับอีเมลสรุปหรือยกเลิกการเป็นผู้ปกครองได้ทุกเมื่อ

 1. ครูหรือผู้ดูแลระบบจะส่งคำเชิญให้คุณเข้าร่วมชั้นเรียนของนักเรียน
 2. เปิดคำเชิญทางอีเมลด้วยโปรแกรมรับส่งอีเมลของคุณ
 3. คลิกยอมรับ
  หากคุณไม่ใช่ผู้ปกครอง โปรดคลิกที่ฉันไม่ใช่ผู้ปกครอง

  ยอมรับ

 4. คลิกยอมรับเพื่อยืนยัน

คุณและนักเรียนจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อยอมรับคำเชิญเรียบร้อยแล้ว

จัดการอีเมลสรุป

ดูหรืออัปเดตการตั้งค่าอีเมลสรุป

 1.  ในโปรแกรมรับส่งอีเมลของคุณ ให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของอีเมลสรุปฉบับใดก็ได้ แล้วคลิกการตั้งค่า

  การตั้งค่า

 2. หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ให้ดำเนินการให้เรียบร้อย

 3.  ในส่วนความถี่ ให้คลิกลูกศรลง "" แล้วเลือกช่วงเวลาที่ต้องการรับอีเมลสรุป
  • รายสัปดาห์
  • รายวัน (จันทร์ถึงศุกร์)
  • ไม่ต้องส่งอีเมลสรุป

   ความถี่

 4. ในส่วนเขตเวลา  ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นเลือกเขตเวลาของคุณ

  เขตเวลา

สร้างบัญชี Google ในอีเมลสรุปเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าอีเมลสรุป

หากอีเมลที่ใช้รับอีเมลสรุปไม่ใช่บัญชี Google คุณเลือกที่จะสร้างบัญชีใหม่ของ Google ด้วยอีเมลนั้นได้ หลังจากนั้นคุณจะดูและอัปเดตการตั้งค่าอีเมลสรุปได้

 1. ในโปรแกรมรับส่งอีเมลของคุณ ให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของอีเมลสรุปฉบับใดก็ได้ แล้วคลิกการตั้งค่า

  การตั้งค่า

 2. ในหน้าการตั้งค่าอีเมล ให้คลิกสร้างบัญชีใหม่

  สร้างบัญชีใหม่

 3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแจ้ง แล้วคลิกส่ง

เปลี่ยนอีเมลที่ใช้รับอีเมลสรุป
หากต้องการให้ระบบส่งอีเมลสำหรับผู้ปกครองไปให้คุณที่อีเมลอื่น ให้ทำดังนี้
 1. ติดต่อกับทางโรงเรียนหรือครูของนักเรียนเพื่อขอให้ลบอีเมลปัจจุบันของคุณ แล้วเชิญกลับเข้าไปอีกครั้งโดยใช้อีเมลใหม่
 2. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้เปิดหน้าต่างที่ไม่ระบุตัวตน
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอีเมลใหม่ 
 4. ตรวจสอบว่าคุณได้ออกจากระบบบัญชีอีเมลอื่นทั้งหมดแล้ว
 5. ในบัญชีอีเมลใหม่ ให้เปิดคำเชิญแล้วคลิกยอมรับ

ยกเลิกการรับอีเมลสรุป

คำเตือน: หากคุณไม่มีบัญชี Google การดำเนินการนี้จะนำสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองนักเรียนของคุณออกจากระบบ

คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับอีเมลสรุปได้ตลอดเวลา โดยเลื่อนลงไปด้านล่างของอีเมลสรุป แล้วคลิกยกเลิกการรับอีเมล
ยกเลิกการสมัคร

ยกเลิกสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองของตนเอง

คุณเลือกที่จะยกเลิกสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองของนักเรียนได้ทุกเมื่อ หากต้องการเป็นผู้ปกครองต่อไป แต่ไม่ต้องการรับอีเมลสรุป ให้เลือกยกเลิกการรับอีเมลสรุปได้ (ตามรายละเอียดด้านบน)

หากมีบัญชี Google ให้ทำดังนี้

 1. ลงไปด้านล่างสุดของอีเมลสรุป แล้วคลิกการตั้งค่า

  การตั้งค่า

 2. คลิกลบ "" จากนั้น นำออกซึ่งอยู่ด้านข้างของชื่อนักเรียน

  นำบัญชีออก

หากไม่มีบัญชี Google ให้ทำดังนี้

 1. คลิกยกเลิกการรับอีเมลที่ด้านล่างของอีเมลสรุป

  ยกเลิกการสมัคร

 2. คลิกยกเลิกการรับอีเมลเพื่อยืนยัน

 นักเรียนจะได้รับอีเมลซึ่งระบุว่าคุณได้ยกเลิกสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองในบัญชีของนักเรียนแล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร