E-postsammanfattningar för vårdnadshavare i Classroom

Den här artikeln är för vårdnadshavare. Lärare besöker den här sidan och elever besöker den här sidan.

Som vårdnadshavare kan du ta emot e-postsammanfattningar som visar din elevs resultat i Classroom.

Obs! Du kan endast ta emot sammanfattningar för elever med G Suite-konton. Mer information finns i Om användarkonton i Classroom.

 • Du kan välja hur ofta du vill få e-postmeddelanden, till exempel varje dag eller en gång i veckan.

  Obs! Varje dag betyder måndag till fredag. Du får inte e-postsammanfattningar på lördagar och söndagar.

 • Du kan när som helst ta bort dig själv från Classroom.

E-postsammanfattningar för vårdnadshavare innehåller följande:

 • Sena arbeten – arbeten som var sena när e-postmeddelandet skickades
 • Kommande arbeten – arbeten som ska lämnas in i dag och i morgon (i dagliga e-postmeddelanden) eller arbeten som ska lämnas in den kommande veckan (i veckovisa e-postmeddelanden)
 • Kursaktiviteter – meddelanden, hemuppgifter och frågor som nyligen lagts upp av lärare.

Ta emot sammanfattningar

Börja ta emot e-postsammanfattningar

Som vårdnadshavare måste du först få och acceptera en inbjudan för att kunna ta emot e-postsammanfattningar. Bara lärare och administratörer på elevens skola kan skicka en sådan inbjudan. 

Du har 120 dagar på dig att acceptera en inbjudan innan den löper ut.

 1. Läraren eller administratören skickar via e-post en inbjudan för en viss elev.
  De kan skicka den till en valfri e-postadress.
 2. Öppna e-postinbjudan i ditt e-postprogram.
 3. Klicka på Godkänn.
  Om du inte är vårdnadshavare klickar du på Jag är inte vårdnadshavare.

  Acceptera

 4. Klicka på Godkänn igen.
 5. (Valfritt) Skapa ett Google-konto för att få tillgång till inställningar för e-postsammanfattningar.

När du accepterar en inbjudan skickas en bekräftelse via e-post till eleven.

Anledningar till att du inte får e-postsammanfattningar

Följande är anledningar till att du inte får e-postsammanfattningar:

 • Det finns ingen aktivitet att rapportera om från den aktuella tidsperioden.
 • Alla elevens lärare har inaktiverat aviseringar för sina kurser.
 • Du valde Inga sammanfattningar när du angav hur ofta du vill få e-postsammanfattningar.
 • Du är inte ansluten till en elev i Classroom.

Ta bort dig själv som vårdnadshavare

Du kan när som helst ta bort dig själv som vårdnadshavare för en elev i Classroom. 

Så här gör du om du har ett Google-konto:

 1. Klicka på Inställningar längst ned i någon av e-postsammanfattningarna.

  Inställningar

 2. Klicka på Radera Radera följt av Ta bort bredvid elevens namn.

  Ta bort kontot

Så här gör du om du inte har ett Google-konto:

 1. Klicka på Avsluta prenumeration längst ned i någon av e-postsammanfattningarna.

  Avsluta prenumeration

 2. Klicka på Avsluta prenumeration på nytt för att bekräfta att du vill ta bort dig själv permanent som vårdnadshavare.

 Eleven får ett e-postmeddelande om att du har tagits bort från hans eller hennes konto.

Hantera sammanfattningar

Skapa ett Google-konto för att få tillgång till inställningar för e-postsammanfattningar

Du kan bara hantera inställningarna för e-postsammanfattningar om du har ett gratis Google-konto. Ingen Gmail-adress krävs för att skapa kontot. Du kan använda din nuvarande e-postadress.

 1. Klicka på Inställningar längst ned i någon av e-postsammanfattningarna i ditt e-postprogram.

  Inställningar

 2. Klicka på Skapa nytt konto på sidan för e-postinställningar.

  Skapa nytt konto

 3. Fyll i uppgifterna och skicka.
  Sidan för e-postinställningar öppnas.

Hantera inställningarna för e-postsammanfattningar

Du kan bara hantera inställningarna för e-postsammanfattningar om du har ett gratis Google-konto. Med ett Google-konto kan du

 • ange hur ofta du vill få e-postsammanfattningar
 • uppdatera ditt språk
 • se alla elever som är anslutna till ditt konto.

 

Gör så här för att hantera inställningarna för e-postsammanfattningar:

 1. Skapa ett Google-konto (om du inte har gjort det).
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Klicka på Inställningar längst ned i någon av e-postsammanfattningarna i ditt e-postprogram.

  Inställningar

 4. Klicka på Logga in på sidan för e-postinställningar.

  Logga in

 5. Ange e-postadressen för Google-kontot och klicka på Nästa.

  Klicka på Nästa

 6. Ange ditt Google-konto och klicka på Logga in.

  Klicka på Nästa

 7. Under Frekvens anger du hur ofta du vill få e-postsammanfattningar.
  Om du inte vill få e-postmeddelanden väljer du Inga sammanfattningar.

  Frekvens

 8. Ange tidszon under Tidszon.

  tidszon

 9. (Valfritt) Kontrollera vilken e-postadress sammanfattningarna skickas till under e-postsammanfattningar i Google Classroom.

  E-post

Avsluta prenumerationen på e-postsammanfattningar

Obs! Om du avslutar prenumerationen utan att ha ett Google-konto tas du bort som vårdnadshavare för eleven.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på e-postsammanfattningar. Du är fortfarande ansluten till eleverna så länge du har ett gratis Google-konto.

 1. Skapa ett Google-konto (om du inte har gjort det).
 2. Klicka på Avsluta prenumeration längst ned i någon av e-postsammanfattningarna.
  Avsluta prenumeration

 

Nedan visas ett exempel på en e-postsammanfattning för vårdnadshavare:

Exempel på en avisering till vårdnadshavare

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?