ตั้งค่าอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

หน้านี้มีไว้สำหรับครู

คุณหรือผู้ดูแลระบบจะเชิญผู้ปกครองให้รับอีเมลสรุปความคืบหน้าของนักเรียนแบบอัตโนมัติได้ คุณเป็นผู้เลือกชั้นเรียนที่จะรวมไว้ในอีเมลสรุป คุณจะเพิ่มได้เฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้ Classroom กับบัญชี Google Workspace เท่านั้น 

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

หากต้องการเชิญ นำออก หรือส่งอีเมลถึงผู้ปกครอง ให้ทำดังนี้ 

 • ผู้ดูแลระบบต้องยืนยันว่าคุณเป็นครู เปิดใช้อีเมลสรุป และให้สิทธิ์คุณจัดการอีเมลสรุป
 • คุณต้องใช้ Classroom เวอร์ชันเว็บหรือ Android เพื่อเชิญผู้ปกครอง 

เพิ่ม นำออก หรือส่งอีเมลถึงผู้ปกครอง 

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

เปิดหรือปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้น การตั้งค่า ""

  คลิก "การตั้งค่า"

 3. ในส่วนทั่วไป ให้คลิกเปิดสวิตช์ "" หรือปิดสวิตช์ "" 

  คลิก "สรุปสำหรับผู้ปกครอง"

 4. หากไม่ต้องการเปิดใช้อีเมลสรุปสําหรับชั้นเรียนในปัจจุบันและชั้นเรียนที่คุณจะสร้างในอนาคตทั้งหมด ให้ยกเลิกการเลือกช่องเพิ่มชั้นเรียนทั้งหมดที่คุณสอนลงในอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

  หมายเหตุ: หากเปิดใช้อีเมลสรุปสำหรับชั้นเรียนทั้งหมด การตั้งค่าดังกล่าวจะไม่มีผลกับชั้นเรียนที่ปิดใช้อีเมลสรุปไว้ก่อนหน้านี้

 5. คลิกเพิ่มชั้นเรียน

  คลิก "เพิ่มชั้นเรียน"

   

 6. คลิกบันทึกด้านบน
เชิญผู้ปกครอง

ผู้ที่จะเชิญผู้ปกครองจะเป็นครูหรือผู้ดูแลระบบคนใดก็ได้ เมื่อผู้ปกครองยอมรับคำเชิญ ระบบก็จะลิงก์ผู้ปกครองเข้ากับนักเรียนคนนั้นในทุกชั้นเรียน ผู้ดูแลระบบและครูที่ผ่านการยืนยันทุกคนจะมองเห็นผู้ปกครองของนักเรียนคนนั้นได้

หากคุณเชิญหรือนำผู้ปกครองออกไม่ได้ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนจากนั้นบุคคล

  คลิก "ผู้คน"

 3. คลิกเชิญผู้ปกครองถัดจากชื่อนักเรียน

  เชิญผู้ปกครอง

 4. ป้อนอีเมลของผู้ปกครอง

  หากต้องการเชิญผู้ปกครองหลายคน โปรดใช้จุลภาคคั่นระหว่างอีเมล

 5. คลิกเชิญ

คุณจะเห็นข้อความว่า "(เชิญแล้ว)" ที่ด้านข้างอีเมลของผู้ปกครองจนกว่าผู้ปกครองจะตอบรับคำเชิญ หลังจากที่ผู้ปกครองตอบรับคำเชิญแล้ว คุณจะเห็นชื่อผู้ปกครองถัดจากชื่อนักเรียนในหน้า "บุคคล" และนักเรียนจะได้รับอีเมลยืนยันด้วย ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัว นักเรียนจะไม่เห็นชื่อผู้ปกครองของนักเรียนคนอื่นๆ

นำผู้ปกครองออก

คำเตือน: การดำเนินการนี้จะนำผู้ปกครองคนดังกล่าวออกจากทุกชั้นเรียนของนักเรียน ไม่ใช่เฉพาะชั้นเรียนที่คุณสอน หากผู้ปกครองไม่ต้องการรับอีเมลสรุปก็เลือกยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2.  คลิกชั้นเรียนจากนั้นบุคคล

  คลิก "ผู้คน"

 3. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นนำผู้ปกครองออก ที่ด้านข้างชื่อผู้ปกครองของนักเรียน

  นำผู้ปกครองออก

 4. เลือกด้านข้างผู้ปกครองที่คุณต้องการนำออก จากนั้นคลิกนำออก

ตัวคุณ ผู้ปกครองที่ถูกนำออก และนักเรียนจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อคุณนำผู้ปกครองออก

ส่งอีเมลถึงผู้ปกครอง

 หากผู้ปกครองยอมรับคำเชิญที่จะรับอีเมลสรุปโดยอัตโนมัติ คุณก็จะส่งอีเมลถึงผู้ปกครองโดยตรงได้ด้วย

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2.  คลิกชั้นเรียนจากนั้นบุคคล

  คลิก "ผู้คน"

 3. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการส่งอีเมลถึงผู้ปกครองของนักเรียนเพียงคนเดียว ให้คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นส่งอีเมลถึงผู้ปกครอง

   หน้าต่างอีเมลจะเปิดขึ้นมาพร้อมกับมีอีเมลที่ระบบกรอกไว้ให้ในช่องถึง  

  • หากต้องการส่งอีเมลถึงผู้ปกครองทุกคนในชั้นเรียน ให้คลิกส่งอีเมลถึงผู้ปกครองทุกคนที่ด้านบน

   ส่งอีเมลถึงผู้ปกครองทุกคน

 4. ป้อนเรื่องและข้อความที่ต้องการจากนั้นคลิกส่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร