เกี่ยวกับอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครอง

หน้านี้สำหรับครู 

คุณจะเพิ่มผู้ปกครองให้ได้เฉพาะนักเรียนที่ใช้ Classroom กับบัญชี G Suite เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom

เมื่อผู้ปกครองเข้าร่วม Classroom ก็จะได้รับอีเมลสรุปแบบอัตโนมัติสำหรับนักเรียนในความดูแลแต่ละคนเป็นประจำ ผู้ปกครองจะเลือกความถี่ในการรับอีเมลเป็นแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ และยกเลิกรับอีเมลได้ทุกเวลา

อีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองมีข้อมูลต่อไปนี้

  • งานที่ทำไม่ครบ หมายถึงงานที่ส่งช้ากว่ากำหนดเมื่อนับจากเวลาที่ส่งอีเมล
  • งานที่กำลังจะมี หมายถึงงานที่มีกำหนดส่งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ (สำหรับอีเมลรายวัน) หรืองานที่มีกำหนดส่งในสัปดาห์ที่จะถึง (สำหรับอีเมลรายสัปดาห์)
  • กิจกรรมในชั้นเรียน หมายถึงประกาศ งาน และคำถามที่ครูเพิ่งโพสต์

อีเมลสรุปสำหรับชั้นเรียนของคุณจะปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น โปรดดูวิธีเปิดและจัดการอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองให้กับชั้นเรียนของคุณ ทั้งนี้ ผู้ปกครองจะไม่สามารถเข้าถึง Classroom หรือดูสตรีมของชั้นเรียนของคุณได้ 
 

ตัวอย่างอีเมลสรุปสำหรับผู้ปกครองมีดังนี้

ตัวอย่างการแจ้งเตือนถึงผู้ปกครอง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร