Om sammendrag til foresatte via e-post

Lærere og skoleadministratorer kan invitere foresatte til å motta sammendrag via e-post om elevenes arbeid. For å få sammendrag må eleven bruke Classroom med en Google Workspace-konto (i formatet elevens_navn@skole.edu). E-postsammendragene inneholder ikke karakterer.

Hvilken informasjon får jeg i sammendrag via e-post?

  • Manglende skolearbeid: Arbeid som ikke hadde blitt levert da sammendraget ble sendt.
  • Kommende arbeid: Arbeid med leveringsfrist i dag og i morgen (for daglige e-poster) eller arbeid med frist den kommende uken (for ukentlige e-poster).
  • Kursaktivitet: Kunngjøringer, oppgaver og spørsmål som lærere nylig har lagt ut.

Foresatte som registrerer seg for sammendrag via e-post, kan ikke se sidene Strøm, Kursarbeid, Personer eller Karakterer i Classroom.

Hvordan får foresatte sammendrag?

  1. En lærer eller administrator sender en invitasjon til en foresatt.
  2. Når den foresatte har godtatt invitasjonen, velger vedkommende når han eller hun ønsker å motta sammendrag via e-post for den aktuelle eleven.

Som standard er sammendrag via e-post for kurs slått av. Hvis du er lærer, kan du finne ut hvordan du slår på sammendrag via e-post.

Tip: All guardians are added to BCC when an email is sent to all guardians.

Når mottar foresatte sammendrag?

Foresatte kan få e-poster daglig eller ukentlig, og de kan avslutte abonnementet når som helst.

Foresatte får ikke sammendrag via e-post hvis

  • det ikke finnes noen aktivitet å rapportere om for den angitte perioden
  • lærerne til alle elevene deres har slått av varsler for kursene sine
  • de har godtatt invitasjonen, men valgte å ikke motta sammendrag
  • de ikke er knyttet til noen elever i Classroom

Se hvordan en e-post ser ut

Eksempel på sammendrag via e-post

Et eksempel på et sammendrag til foresatte

Beslektede emner

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false