Rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez uczniów

Ten artykuł jest przeznaczony dla uczniów. Strona dla nauczycieli znajduje się tutaj.

Poniżej opisujemy sposoby rozwiązywania problemów z Classroom.

Problemy z logowaniem

Zalogowałam się jako uczeń, ale jestem nauczycielem i mam konto G Suite dla Szkół i Uczelni

Skontaktuj się z administratorem i poproś o zmianę Twojego konta na konto nauczyciela. Kto jest moim administratorem?

Nie mogę zalogować się w Classroom

Możliwe, że próbujesz zalogować się w Classroom na niewłaściwe konto. Użyj konta e-mail powiązanego z Classroom. W Classroom możesz się logować przy użyciu jednego z tych kont:
 • Konto szkolne – nazywane też kontem G Suite dla Szkół i Uczelni. Jest konfigurowane przez administratora akredytowanej szkoły. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@szkola.edu.
 • Osobiste konto Google – takie konto jest konfigurowane przez użytkownika albo jego rodzica lub opiekuna. Zwykle osobiste konta Google są używane poza środowiskiem szkolnym, na przykład na potrzeby korepetycji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@example.com.
 • Konto G Suite – konta tego typu są konfigurowane przez administratora organizacji. Adres takiego konta wygląda podobnie do: użytkownik@nazwa-firmy.com.
Uwaga: aby się zalogować, musisz mieć dostęp do internetu.
Jeśli nie możesz się zalogować, mimo że wpisujesz prawidłowy login i hasło do konta e-mail, prawdopodobnie szkolny administrator nie ustawił automatycznego aktywowania Classroom dla nowych uczniów i użytkowników. Skontaktuj się z nauczycielem.

Nie pamiętam swojego hasła

 • Jeśli Twoja szkoła korzysta z G Suite dla Szkół i Uczelni, poproś nauczyciela o skontaktowanie się z administratorem, aby zresetował Twoje hasło.
 • Jeśli jesteś uczniem korzystającym z osobistego konta Google niezwiązanego ze szkołą, zobacz artykuł Zmienianie i resetowanie hasła.

Jak przełączać się między kontami?

Jeśli musisz zalogować się na inne konto użytkownika, zobacz Przełączanie się między kontami.

Problem z wylogowaniem

Jak się wylogować?

Gdy wylogujesz się ze swojego konta, wylogujesz się też ze wszystkich usług G Suite na urządzeniu.

 1. Kliknij swoje zdjęcie w prawym górnym rogu aplikacji Classroom. 
  • Jeśli go nie widzisz, może być wyświetlany obraz konta Obraz konta.
 2. Kliknij Wyloguj.
  Kliknij Wyloguj się

 

Problemy z dostępem do zajęć

Kod zajęć nie działa

 • Jeśli Twoja szkoła korzysta z G Suite dla Szkół i Uczelni, poproś nauczyciela o wysłanie nowego kodu zajęć. Jeśli nowy kod zajęć nie działa, poproś nauczyciela o skontaktowanie się ze szkolnym administratorem.
 • Jeśli jesteś uczniem korzystającym z osobistego konta Google niezwiązanego ze szkołą, poproś nauczyciela o wysłanie nowego kodu zajęć.

Kod zajęć składa się z 6 lub 7 znaków alfanumerycznych. Może wyglądać np. tak hjhmgrk lub tak: g5gdp1.

Uwaga: kod zajęć służy do jednorazowej rejestracji. Nie trzeba go używać ponownie. 

Nie mam już lub nie pamiętam kodu zajęć

Jeśli usuniesz, zgubisz lub zapomnisz kod zajęć, zanim do nich dołączysz, poproś nauczyciela o ponowne wysłanie kodu lub utworzenie nowego.

Uwaga: kod służy tylko do dołączenia do zajęć. Gdy to zrobisz, nie musisz go więcej używać.

Nie mam już zaproszenia na zajęcia

Jeśli usuniesz zaproszenie na zajęcia, zanim dołączysz do tych zajęć, poproś nauczyciela o ponowne wysłanie zaproszenia.
Uwaga: zaproszenie na zajęcia służy do jednorazowej rejestracji. Nie trzeba go używać ponownie.

Chcę się ponownie zarejestrować na zajęcia

Jeśli przypadkowo wyrejestrujesz się z zajęć, poproś nauczyciela o ponowne wysłanie kodu zajęć lub zaproszenia.

Jak utworzyć zajęcia?

 • Jeśli Twoja szkoła korzysta z G Suite dla Szkół i Uczelni, uczniowie nie mogą tworzyć zajęć.
 • Jeśli jesteś uczniem korzystającym z osobistego konta Google niezwiązanego ze szkołą, zobacz artykuł Tworzenie zajęć.

Problemy z publikowaniem komentarzy

Nie mogę opublikować komentarza

Nauczyciel wyłączył możliwość publikowania wpisów na tych zajęciach. Poproś nauczyciela o więcej informacji.

Jak cofnąć usunięcie wpisu?

Nie można cofnąć usunięcia wpisu. Jednak nauczyciel może przeczytać wszystkie usunięte wpisy.

Problemy z pocztą e-mail i wiadomościami

Nie mogę wysyłać ani odbierać e-maili

 • Jeśli Twoja szkoła korzysta z G Suite dla Szkół i Uczelni, administrator mógł wyłączyć Gmaila na kontach uczniów. Poproś nauczyciela o skontaktowanie się z administratorem.
 • Jeśli jesteś uczniem korzystającym z osobistego konta Google niezwiązanego ze szkołą, otwórz Centrum pomocy Gmaila.

Problem z oddaniem projektu

Przycisk Oddaj nie działa

Jeśli po kliknięciu Oddaj pojawi się komunikat o błędzie, poinformuj o tym nauczyciela.

Jeśli nie możesz oddać przypisanego do Ciebie załącznika, wykonaj te czynności:

 1. Aby zapisać swoją pracę w załączniku, skopiuj ją i wklej do pustego dokumentu.
 2. W projekcie w Classroom kliknij załącznik, wybierz Usuń "" a potem Utwórz kopię.
 3. Kliknij nowy załącznik. 
 4. Wklej zapisaną pracę do nowego pliku. 
 5. Kliknij Oddaj.

Nie mam załącznika od nauczyciela

Jeśli nie otrzymasz załącznika przydzielonego przez nauczyciela, powiadom go o tym.

Informacje o obchodzeniu się z przydzielonymi załącznikami znajdziesz w artykule Oddawanie projektu.

Classroom w nieprawidłowym języku

Jak zmienić język w Classroom?

Zmień preferowany język na koncie Google. Aby dowiedzieć się, jak zmienić język na komputerze i urządzeniach mobilnych, zobacz Zmienianie języka.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?