ดูวันที่ครบกำหนดและกิจกรรมในปฏิทินของคุณ

บทความนี้สำหรับนักเรียน สำหรับครูโปรดดูที่นี่

คุณจะแชร์ปฏิทินของ Classroom และ Google ปฏิทินสำหรับแต่ละชั้นเรียนกับครูและเพื่อนร่วมชั้นได้ หากไม่เห็นปฏิทิน แสดงว่าผู้ดูแลระบบปิดใช้ปฏิทินในชั้นเรียนของคุณ

คุณใช้ปฏิทินทำสิ่งใดได้บ้าง

หมายเหตุ: ปฏิทินของ Classroom พร้อมใช้งานเฉพาะในคอมพิวเตอร์ และใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้

Google ปฏิทิน ปฏิทินของ Classroom
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • ดูกิจกรรมของชั้นเรียน
 • เพิ่มการช่วยเตือนส่วนตัว
  ซึ่งมีเฉพาะคุณเท่านั้นที่เห็น
 • เพิ่มกิจกรรม เช่น
  เซสชันการเรียน
 • ดูวันที่ครบกำหนดของชั้นเรียน
 • คลิกรายการเพื่อเปิด
  ใน Classroom

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะแสดงเฉพาะ Google ปฏิทิน และไม่แสดงปฏิทินของ Classroom

ซิงค์ปฏิทินในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้กับแอป Classroom บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดูวิธีการที่หัวข้อซิงค์ปฏิทินกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

หมายเหตุ: สิ่งที่คุณเพิ่มใน Google ปฏิทินจะไม่แสดงในปฏิทินของ Classroom

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเมนู "" ที่ด้านบน

  แตะเมนู

 3. แตะปฏิทิน

  แตะปฏิทิน

 4. แตะงานหรือคำถามเพื่อเปิด

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร