ใช้โพสต์ซ้ำ

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะใช้ประกาศ งาน หรือคำถามจากชั้นเรียนซ้ำได้ สิ่งที่จะทำได้เมื่อใช้โพสต์ซ้ำมีดังนี้

 • ใช้ในชั้นเรียนเดิมหรือชั้นเรียนอื่น
 • ทำสำเนาของไฟล์แนบ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การให้คะแนน หรือเพิ่มรายการใหม่
 • แก้ไขโพสต์ก่อนเผยแพร่

หมายเหตุ: คุณจะใช้งานที่มีเกณฑ์การให้คะแนนซ้ำใน Classroom เวอร์ชันเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ก็ได้ แต่จะสร้าง แก้ไข หรือเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนได้เฉพาะในเว็บเท่านั้น

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการใช้การประกาศซ้ำในหน้าสตรีม ในช่องแชร์ข้อมูลบางอย่างกับชั้นเรียนของคุณ ให้คลิกใช้โพสต์ซ้ำ ใช้โพสต์ซ้ำ

   ใช้โพสต์ซ้ำ

  • หากต้องการใช้ งาน คำถาม หรือสื่อการสอนซ้ำ ให้คลิกงานของชั้นเรียน จากนั้น สร้าง จากนั้น ใช้โพสต์ซ้ำ ใช้โพสต์ซ้ำ

   เลือกใช้โพสต์ซ้ำ

 3. คลิกชั้นเรียนที่มีโพสต์ที่ต้องการใช้ซ้ำ
 4. คลิกที่โพสต์
 5. (ไม่บังคับ) ถ้าคุณกำลังคัดลอกโพสต์นี้ไปยังชั้นเรียนอื่น และไม่ต้องการลิงก์หลายๆ ชั้นเรียนไปที่ไฟล์แนบเดียวกัน ให้เลือกช่องสร้างสำเนาไฟล์แนบทั้งหมดใหม่ วิธีนี้เป็นการสร้างเอกสารใหม่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนที่กำลังใช้โพสต์นี้ซ้ำ
 6. คลิกใช้ซ้ำ
 7. (ไม่บังคับ) แก้ไขข้อมูล เพิ่มหรือลบไฟล์แนบตามต้องการ
  หมายเหตุ:
  • หากก่อนหน้านี้คุณส่งโพสต์ให้นักเรียนแต่ละคน ค่าเริ่มต้นของโพสต์จะเป็นการส่งถึงนักเรียนทั้งหมดเมื่อใช้โพสต์ซ้ำ แต่คุณจะเลือกนักเรียนแต่ละคนได้อีกครั้งหากต้องการ คุณจะโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะเป็นการแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

  • หากโพสต์ที่ใช้ซ้ำมีเกณฑ์การให้คะแนน คุณจะแก้ไขเกณฑ์ดังกล่าวได้ในงานใหม่ การแก้ไขจะไม่มีผลกับเกณฑ์การให้คะแนนในงานต้นฉบับ โปรดดูวิธีการที่หัวข้อแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนของงาน

 8. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • บันทึกโพสต์ไว้ใช้ภายหลัง - ถัดจากมอบหมาย, ถาม หรือโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้น บันทึกฉบับร่าง
  • ใช้งานซ้ำ - คลิกมอบหมาย
  • ใช้คำถามซ้ำ - คลิกถาม
  • ใช้ประกาศซ้ำ - คลิกโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร