ใช้โพสต์ซ้ำ

หน้านี้สำหรับครู 

คุณใช้ประกาศ งาน หรือคำถามจากชั้นเรียนที่มีอยู่ซ้ำได้ โดยโพสต์อีกครั้งในชั้นเรียนเดิมหรือคัดลอกไปยังชั้นเรียนอื่น คุณยังทำสำเนาไฟล์แนบหรือเพิ่มไฟล์แนบใหม่ และแก้ไขโพสต์ได้ก่อนที่จะเผยแพร่อีกด้วย

ชั้นเรียนของฉันมีหน้างานของชั้นเรียน

หากไม่มีหน้างานของชั้นเรียน โปรดไปที่นี่แทน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนแล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • หากต้องการใช้การประกาศซ้ำ ในกล่องแบ่งปันกับชั้นเรียนของคุณให้คลิกใช้โพสต์ซ้ำใช้โพสต์ซ้ำ
  • หากต้องการใช้ งาน คำถาม หรือวัสดุซ้ำ ให้คลิก Classwork แล้ว สร้าง แล้วใช้โพสต์ซ้ำใช้โพสต์ซ้ำ
 3. คลิกชั้นเรียนที่มีโพสต์ที่ต้องการใช้ซ้ำ
 4. คลิกที่โพสต์
 5. (ไม่บังคับ) ถ้าคุณกำลังคัดลอกโพสต์นี้ไปยังชั้นเรียนอื่น และไม่ต้องการลิงก์หลายๆ ชั้นเรียนไปที่ไฟล์แนบเดียวกัน ให้เลือกช่องสร้างสำเนาไฟล์แนบทั้งหมดใหม่ วิธีนี้เป็นการสร้างเอกสารใหม่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนที่กำลังใช้โพสต์นี้ซ้ำ
 6. คลิกใช้ซ้ำ
 7. (ไม่บังคับ) แก้ไขข้อมูล พร้อมเพิ่มหรือลบไฟล์แนบตามต้องการ

  ถ้าแต่เดิมส่งโพสต์ให้นักเรียนแต่ละคน ค่าเริ่มต้นของโพสต์จะเป็นการส่งถึงนักเรียนทั้งหมดเมื่อคุณใช้โพสต์ซ้ำ แต่คุณเลือกนักเรียนแต่ละคนอีกครั้งได้ตามต้องการ
  หมายเหตุ: คุณโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

 8. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • บันทึกโพสต์ไว้ใช้ทีหลัง - ถัดจากมอบหมาย ถาม หรือโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงแล้ว บันทึกฉบับร่าง
  • ใช้งานซ้ำ - คลิกมอบหมาย
  • ใช้คำถามซ้ำ - คลิกถาม
  • ใช้ประกาศซ้ำ - คลิกโพสต์

ชั้นเรียนของฉันไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกที่ชั้นเรียน
 3. ที่ด้านล่าง ให้วางเมาส์เหนือเพิ่ม เพิ่ม แล้ว คลิกใช้โพสต์ซ้ำ ใช้โพสต์ซ้ำ
 4. คลิกชั้นเรียนที่มีโพสต์ที่ต้องการใช้ซ้ำ
 5. คลิกที่โพสต์
 6. (ไม่บังคับ) ถ้าคุณกำลังคัดลอกโพสต์นี้ไปยังชั้นเรียนอื่น และไม่ต้องการลิงก์หลายๆ ชั้นเรียนไปที่ไฟล์แนบเดียวกัน ให้เลือกช่องสร้างสำเนาไฟล์แนบทั้งหมดใหม่ วิธีนี้เป็นการสร้างเอกสารใหม่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนที่กำลังใช้โพสต์นี้ซ้ำ
 7. คลิกใช้ซ้ำ
 8. (ไม่บังคับ) แก้ไขข้อมูล พร้อมเพิ่มหรือลบไฟล์แนบตามต้องการ

  ถ้าแต่เดิมส่งโพสต์ให้นักเรียนแต่ละคน ค่าเริ่มต้นของโพสต์จะเป็นการส่งถึงนักเรียนทั้งหมดเมื่อคุณใช้โพสต์ซ้ำ แต่คุณเลือกนักเรียนแต่ละคนอีกครั้งได้ตามต้องการ
  หมายเหตุ: คุณโพสต์ถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในหลายชั้นเรียนไม่ได้ เพราะการโพสต์ในหลายชั้นเรียนจะแชร์กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้น

 9. เลือกตัวเลือก
  • บันทึกโพสต์ไว้ใช้ทีหลัง - ถัดจากมอบหมาย ถาม หรือโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลงแล้ว บันทึกฉบับร่าง
  • ใช้งานซ้ำ - คลิกมอบหมาย
  • ใช้คำถามซ้ำ - คลิกถาม
  • ใช้ประกาศซ้ำ - คลิกโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร