ใช้โพสต์ซ้ำ

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะใช้ประกาศ งาน หรือคำถามจากชั้นเรียนซ้ำได้ สิ่งที่จะทำได้เมื่อใช้โพสต์ซ้ำมีดังนี้

 • ใช้ในชั้นเรียนเดิมหรือชั้นเรียนอื่น
 • ทำสำเนาของไฟล์แนบ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การให้คะแนน หรือเพิ่มรายการใหม่
 • แก้ไขโพสต์ก่อนเผยแพร่

หมายเหตุ: คุณจะใช้งานที่มีเกณฑ์การให้คะแนนซ้ำใน Classroom เวอร์ชันเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ก็ได้ แต่จะสร้าง แก้ไข หรือเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนได้เฉพาะในเว็บเท่านั้น

ใช้ประกาศ งาน คําถาม หรือสื่อการเรียนการสอนของชั้นเรียนที่มีอยู่แล้ว 

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วเลือกตัวเลือกดังนี้
  • ใช้ประกาศเดิมที่มีอยู่ - ในหน้าสตรีม คลิกใช้โพสต์เดิมที่มีอยู่ "" ในช่องแชร์ข้อมูลบางอย่างกับชั้นเรียนของคุณ

   ใช้โพสต์ซ้ำ

  • ใช้งาน คำถาม หรือสื่อการสอนที่มีอยู่แล้ว - คลิกงานของชั้นเรียนจากนั้นสร้างจากนั้นใช้โพสต์เดิมที่มีอยู่ "" 

   เลือกใช้โพสต์ซ้ำ

 3. คลิกชั้นเรียนที่มีโพสต์ที่ต้องการใช้ซ้ำ
 4. คลิกที่โพสต์
 5. (ไม่บังคับ) ถ้าคุณกำลังคัดลอกโพสต์นี้ไปยังชั้นเรียนอื่น และไม่ต้องการลิงก์หลายๆ ชั้นเรียนไปที่ไฟล์แนบเดียวกัน ให้เลือกช่องสร้างสำเนาไฟล์แนบทั้งหมดใหม่ วิธีนี้เป็นการสร้างเอกสารใหม่ในโฟลเดอร์ไดรฟ์ของชั้นเรียนที่กำลังใช้โพสต์นี้ซ้ำ
 6. คลิกใช้ซ้ำ
 7. (ไม่บังคับ) แก้ไขข้อมูล เพิ่มหรือลบไฟล์แนบตามต้องการ
 8. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • บันทึกโพสต์ไว้ใช้ภายหลัง - ถัดจากมอบหมาย, ถาม หรือโพสต์ ให้คลิกลูกศรลง ""จากนั้นบันทึกฉบับร่าง
  • ใช้งานเดิมที่มีอยู่ - คลิกมอบหมาย
  • ใช้คำถามเดิมที่มีอยู่ - คลิกถาม
  • ใช้ประกาศเดิมที่มีอยู่ - คลิกโพสต์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร