ให้คะแนนและส่งคำตอบของคำถามคืน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

หมายเหตุ: Classroom เวอร์ชันก่อนหน้านี้ (ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน) เลิกใช้และหยุดให้บริการในวันที่ 4 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อชั้นเรียนใน Classroom ที่ไม่มีหน้างานของชั้นเรียน

คุณดูสถานะงานในปัจจุบันของนักเรียนได้จากหน้างานของนักเรียน

หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างด้านภาพเล็กน้อยเมื่อให้คะแนนในแท็บเล็ตและโทรศัพท์
ดูคำตอบ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะที่ชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน แล้ว คำถาม
 3. แตะชื่อของนักเรียน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็น แล้วแตะโพสต์ โพสต์
 5. แตะย้อนกลับ กลับ เพื่อกลับไปที่สรุปคำตอบ
ให้คะแนนและส่งคืนคำตอบ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะที่ชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน แล้ว คำถาม
 3. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้แตะที่คะแนนเต็ม ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน แล้ว บันทึก
 4. แตะชื่อของนักเรียน
 5. แตะเพิ่มคะแนน แล้วป้อนคะแนน

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

  คุณจะส่งคืนคะแนนทันทีหรือในภายหลังก็ได้ แต่หากต้องการให้นักเรียนได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคะแนนใหม่ คุณจะต้องส่งคืนคะแนน 

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นของคุณ แล้วแตะโพสต์ โพสต์
 7. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียน ให้แตะส่งคืน
  • หากต้องการกลับไปที่หน้างานของนักเรียน ให้แตะปิด ปิด
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียนหลายคนพร้อมกัน ในหน้างานของนักเรียน ให้แตะช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ แล้วแตะส่งคืน 
แก้ไขคะแนน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะที่ชั้นเรียน แล้ว งานของชั้นเรียน แล้ว คำถาม
 3. แตะชื่อของนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของคะแนนที่คุณต้องการแก้ไข
 4. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
 5. แตะปิด ปิด
ส่งออกคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร