ให้คะแนนและส่งคำตอบของคำถามคืน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู หากต้องการทํางานกับแบบทดสอบใน Google ฟอร์ม ให้ไปที่สร้างงานแบบทดสอบแทน

ก่อนที่จะเริ่มให้คะแนนคำถาม คุณจะดูสถานะงานของนักเรียนได้

โดยคุณจะส่งคืนคะแนนให้นักเรียน 1 คนหรือหลายคนพร้อมกันก็ได้ สำหรับคำถามที่ไม่มีคะแนน คุณจะแสดงความคิดเห็นในแบบที่ต้องการได้ 

คุณจะดาวน์โหลดคะแนนสำหรับคำถามข้อเดียวหรืองานทั้งหมดในชั้นเรียนก็ได้

หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างด้านภาพเล็กน้อยระหว่างในแท็บเล็ตกับโทรศัพท์
ดูสถานะของงานและคำตอบของนักเรียน
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นคำถาม
  ในหน้างานของนักเรียน คุณจะเห็นรายชื่อนักเรียนซึ่งจัดกลุ่มตามสถานะของงาน ดังนี้
  • มอบหมายแล้ว: งานที่นักเรียนต้องส่งซึ่งรวมถึงงานที่ไม่ได้ส่งหรือยกเลิกการส่ง
  • ส่งแล้ว: งานที่นักเรียนส่งแล้ว
  • ให้คะแนนแล้ว: งานที่ให้คะแนนซึ่งคุณส่งคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว: งานที่ไม่มีคะแนนซึ่งคุณส่งคืนแล้ว
 3. หากต้องการดูคำตอบของนักเรียน ให้แตะชื่อนักเรียน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวจากนั้นป้อนความคิดเห็นจากนั้น
  แตะโพสต์ ""
 5. หากต้องการกลับไปที่หน้างานของนักเรียน คุณอาจต้องแตะปิด "" โดยจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ
ป้อนและส่งคืนคะแนน

เมื่อคุณป้อนคะแนน ระบบจะบันทึกเป็นฉบับร่าง คุณจะส่งคืนคะแนนได้ครั้งละ 1 รายการหรือส่งคืนคะแนนทั้งหมดรวมกันในอีกเซสชันหนึ่งก็ได้ เมื่อคุณส่งคืนคะแนน นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนและจะเห็นคะแนนของตนเอง

 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นคำถาม
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนคะแนนเต็มของคำถาม ให้แตะลูกศรลง "" ที่มุมบนขวา จากนั้นป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่มีคะแนนจากนั้น แล้วแตะบันทึก
 4. แตะชื่อของนักเรียน
 5. แตะเพิ่มคะแนนจากนั้น ป้อนคะแนน ระบบจะบันทึกคะแนนเป็นฉบับร่าง

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวจากนั้นป้อนความคิดเห็นจากนั้น
  แตะโพสต์ ""

 7. หากต้องการส่งคืนคะแนนในหน้างานของนักเรียน ให้แตะช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้จากนั้นส่งคืน
แก้ไขคะแนน
 1. แตะ Classroom ""
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นคำถาม
 3. ในหน้างานของนักเรียน ให้แตะชื่อของนักเรียนที่คุณต้องการแก้ไขคะแนน
 4. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนเป็นฉบับร่าง คุณจะส่งคืนคะแนนทันทีหรือในภายหลังก็ได้
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนนใหม่ให้นักเรียน ให้แตะส่งคืนและยืนยัน
  หมายเหตุ: หากไม่เห็นตัวเลือกส่งคืน ให้ดูว่าคุณกำลังอยู่ในหน้างานของนักเรียนและเลือกช่องถัดจากชื่อของนักเรียนแล้ว
ดาวน์โหลดคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร