ให้คะแนนและส่งคำตอบของคำถามคืน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

ก่อนที่จะเริ่มให้คะแนนคำถาม คุณจะดูสถานะงานของนักเรียนได้

โดยคุณจะส่งคืนคะแนนให้นักเรียน 1 คนหรือหลายคนพร้อมกันก็ได้ สำหรับคำถามที่ไม่มีคะแนน คุณจะแสดงความคิดเห็นในแบบที่ต้องการได้

คุณจะดาวน์โหลดคะแนนสำหรับคำถามข้อเดียวหรืองานทั้งหมดในชั้นเรียนก็ได้

โปรดดูวิธีสร้างแบบทดสอบและให้คะแนนได้ที่ส่วนสร้างแบบทดสอบ

หมายเหตุ: คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างด้านภาพเล็กน้อยระหว่างในแท็บเล็ตกับโทรศัพท์
ดูสถานะของงานและคำตอบของนักเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นคำถาม
  ในหน้าคำตอบของนักเรียน คุณจะเห็นรายชื่อนักเรียนซึ่งจัดกลุ่มตามสถานะของงาน ดังนี้
  • มอบหมายแล้ว: งานที่นักเรียนต้องส่งซึ่งรวมถึงงานที่ไม่ได้ส่งหรือยกเลิกการส่ง
  • ส่งแล้ว: งานที่นักเรียนส่งแล้ว
  • ให้คะแนนแล้ว: งานที่ให้คะแนนซึ่งคุณส่งคืนแล้ว
  • ส่งคืนแล้ว: งานที่ไม่มีคะแนนซึ่งคุณส่งคืนแล้ว
 3. หากต้องการดูคำตอบของนักเรียน ให้แตะชื่อนักเรียน
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวจากนั้นป้อนความคิดเห็นจากนั้น
  แตะโพสต์ โพสต์
 5. หากต้องการกลับไปที่ส่วนคำตอบของนักเรียน ให้แตะกลับ ""
ป้อนและส่งคืนคะแนน

เมื่อคุณป้อนคะแนน ระบบจะบันทึกเป็นฉบับร่าง คุณจะส่งคืนคะแนนได้ครั้งละ 1 รายการหรือส่งคืนคะแนนทั้งหมดรวมกันในอีกเซสชันหนึ่งก็ได้ เมื่อคุณส่งคืนคะแนน นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนและจะเห็นคะแนนของตนเอง

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นคำถาม
 3. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปลี่ยนคะแนนเต็มของคำถาม ให้แตะลูกศรลง "" ที่มุมบนขวา จากนั้นป้อนค่าอื่นหรือเลือกไม่มีคะแนนจากนั้น แล้วแตะบันทึก
 4. แตะชื่อของนักเรียน
 5. แตะเพิ่มคะแนนจากนั้นป้อนคะแนน ระบบจะบันทึกคะแนนเป็นฉบับร่าง

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวที่ด้านล่างจากนั้นป้อนความคิดเห็นจากนั้น แตะโพสต์ โพสต์

 7. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการส่งคืนคะแนนของนักเรียน ให้แตะส่งคืนและยืนยัน
  • หากต้องการกลับไปที่หน้าคำตอบของนักเรียน ให้แตะกลับ ""
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนนให้นักเรียนหลายคน ในหน้าคำตอบของนักเรียน ให้แตะช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ จากนั้นส่งคืน
แก้ไขคะแนน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียนจากนั้นงานของชั้นเรียนจากนั้นคำถาม
 3. แตะชื่อของนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของคะแนนที่คุณต้องการแก้ไข
 4. แตะคะแนน แล้วป้อนตัวเลขใหม่
  ระบบจะบันทึกคะแนนเป็นฉบับร่าง คุณจะส่งคืนคะแนนทันทีหรือในภายหลังก็ได้
 5. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการส่งคืนคะแนนใหม่ให้นักเรียน ให้แตะส่งคืนและยืนยัน
  • หากต้องการกลับไปที่หน้าคำตอบของนักเรียน ให้แตะกลับ ""
ดาวน์โหลดคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร