ให้คะแนนและส่งคำตอบของคำถามคืน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หากต้องการตรวจทานและให้คะแนนคำตอบของคำถาม ให้เปิดคำถามในสตรีมของชั้นเรียนหรือในหน้าสิ่งที่ต้องทำ

ดูและให้คะแนนคำตอบ

ดูคำตอบ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน แล้วแตะคำถาม
 3. แตะคำตอบของนักเรียน แล้ว สรุป
 4. (ไม่บังคับ) สำหรับคำถามที่มีคำตอบสั้นๆ หากต้องการตอบกลับคำตอบของนักเรียน ให้แตะ "ตอบ" ตอบ ป้อนข้อความตอบกลับของคุณแล้วแตะ "โพสต์" โพสต์
 5. แตะ "ยกเลิก" ปิด เพื่อกลับไปที่ข้อมูลสรุปของคำตอบ

หมายเหตุ: นักเรียนทุกคนจะดูการตอบกลับได้

ให้คะแนนและส่งคืนคำตอบ
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน แล้วแตะคำถาม
 3. แตะคำตอบของนักเรียน
 4. (ไม่บังคับ) คะแนนเริ่มต้นคือ 100 หากต้องการแก้ไขคะแนน ให้แตะที่ค่าคะแนน ป้อนค่าอื่นหรือเลือกยังไม่ได้ให้คะแนน แล้ว บันทึก
 5. แตะชื่อของนักเรียน
 6. และเพิ่มคะแนน แล้วป้อนคะแนน

  หมายเหตุ: สำหรับคะแนนแบบทศนิยม Classroom จะรองรับตัวเลข 2 หลักหลังจุดทศนิยม หากคุณป้อนตัวเลขมากกว่า 2 หลัก ระบบจะปัดเศษคะแนนให้เป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงเลขทศนิยม 2 หลักมากที่สุด เช่น หากป้อน 88.725 จะมีการปัดเศษเป็น 88.73

  ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่ส่งคืนให้นักเรียน

 7. (ไม่บังคับ) หากต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ให้แตะเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัว ป้อนความคิดเห็นของคุณ แล้วแตะ "โพสต์" โพสต์
 8. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียน ให้แตะส่งคืน
  • หากต้องการกลับไปที่คำตอบของนักเรียน ให้แตะ "ยกเลิก" ปิด และป้อนคะแนนสำหรับนักเรียนคนอื่น
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียนหลายคนพร้อมกัน ในหน้าคำตอบของนักเรียน ให้แตะช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ แล้วแตะส่งคืน

หมายเหตุ: หากต้องการแจ้งคะแนนใหม่ให้นักเรียนทราบ คุณจะต้องส่งคำถามกลับไปให้นักเรียน โดยสามารถส่งกลับคำถามในระหว่างเซสชันอื่นได้

แก้ไขคะแนน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะชั้นเรียน แล้วแตะคำถาม
 3. แตะชื่อของนักเรียน
 4. ป้อนคะแนนใหม่

  ระบบจะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่ส่งคืนให้นักเรียน

 5. เลือกตัวเลือก
  • หากต้องการส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียน ให้แตะส่งคืน
  • หากต้องการกลับไปที่คำตอบของนักเรียน ให้แตะ "ยกเลิก" ปิด และป้อนคะแนนสำหรับนักเรียนคนอื่น
 6. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งคืนคะแนนให้กับนักเรียนหลายคนพร้อมกัน ในหน้าคำตอบของนักเรียน ให้แตะช่องข้างนักเรียนแต่ละคนที่คุณต้องการส่งคืนคะแนนให้ แล้วแตะส่งคืน
 7. แตะอัปเดต
ส่งออกคะแนน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร