Antwoorden op vragen beoordelen en teruggeven

Dit artikel is voor docenten. Als je met toetsen wilt werken in Google Formulieren, bekijk je Een toetsopdracht maken.

Voordat je vragen gaat nakijken, kun je de status van leerlingenwerk zien.

Je kunt cijfers teruggeven aan een of meer leerlingen tegelijk. Voor vragen zonder cijfer kun je persoonlijke feedback geven. 

Je kunt cijfers downloaden voor één vraag of voor al het werk in een lesgroep.

Werkstatus en antwoorden van leerlingen bekijken
 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk.
 3. Klik op de vraagand thenVraag bekijken.
 4. Op de pagina Antwoorden van leerlingen zie je de leerlingen (aantallen en namen) gegroepeerd op werkstatus:
  • Toegewezen: werk dat leerlingen nog moeten inleveren, inclusief ontbrekend of niet ingeleverd werk.
  • Ingeleverd: werk dat leerlingen hebben ingeleverd.
  • Beoordeeld: werk met een cijfer dat je hebt teruggegeven.
  • Teruggegeven: werk zonder cijfer dat je hebt teruggegeven.
 5. Klik links op de naam van een leerling om het antwoord van deze leerling te bekijken.
 6. (Optioneel) Kies een optie om leerlingen te sorteren:
  • Als je leerlingen met dezelfde werkstatus wilt bekijken, klik je in het midden op Toegewezen, Ingeleverd, Beoordeeld of Teruggegeven.
  • Als je de lijst met leerlingen aan de linkerkant wilt sorteren, klik je boven de lijst op de pijl-omlaag "" en selecteer je een optie.
  • Als je bij meerkeuzevragen wilt zien welke leerlingen een bepaalde optie hebben gekozen, klik je op de optie. 
 7. (Optioneel) Als je het cijfer en de inlevergeschiedenis van een leerling wilt bekijken, klik je in het midden op Geschiedenis bekijken.
 8. (Optioneel) Als je de leerling een privéreactie wilt sturen, klik je onderaan op Privéreactie toevoegenand thenvoer je reactie inand thenklik op Posten "".
 9. (Optioneel) Als je bij een korte openvraag wilt reageren op de leerling, klik je op Beantwoorden ""and thenvoer je reactie inand thenklik op Posten "".
  Opmerking: Alle leerlingen kunnen je reactie zien.
 10. (Optioneel) Klik op Sluiten "" om terug te gaan naar de overzichtsweergave met alle leerlingen. 
Een cijfer invoeren en teruggeven

Als je een cijfer invoert, wordt het opgeslagen als concept. Je kunt één cijfer per keer teruggeven of alle cijfers tegelijk teruggeven tijdens een andere sessie. Als je cijfers teruggeeft, krijgen leerlingen een melding en kunnen ze hun cijfer zien.

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik op de vraagand thenVraag bekijken.
 4. (Optioneel) Als je de puntwaarde van de vraag wilt wijzigen, klik je bovenaan op de pijl-omlaag ""and thenvoer een andere waarde in of selecteer Geen cijferand thenklik op Updaten.
 5. Klik links, naast de naam van een leerling, op Cijfer toevoegenand thenvoer een cijfer in.
  Het cijfer wordt opgeslagen als concept.

  Opmerking: Je kunt tot twee cijfers na de komma geven in Classroom. Als je meer dan twee cijfers na de komma invoert, wordt het cijfer afgerond tot twee cijfers na de komma. Als je bijvoorbeeld 88,725 invoert, wordt dit afgerond tot 88,73.

 6. Als je cijfers wilt teruggeven, vink je het vakje aan naast de naam van een leerlingand thenklik op Teruggeven en bevestig dit.
  Opmerking: Je kunt meerdere vakjes of het vakje voor Alle leerlingen aanvinken. 

Een cijfer wijzigen

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik op de vraagand thenVraag bekijken.
 4. Klik op het cijfer dat je wilt wijzigenand thenvoer het nieuwe cijfer in.
  Het cijfer wordt opgeslagen als concept.
 5. (Optioneel) Als je het nieuwe cijfer wilt teruggeven, vink je het vakje aan naast de naam van de leerlingand thenklik op Teruggeven en bevestig dit.

Reageren op vragen zonder cijfer

Als leerlingen een vraag beantwoorden waar ze geen cijfer voor krijgen, kun je ze feedback geven. Je kunt reacties posten voor individuele leerlingen of de hele lesgroep. Op basis van het vraagtype en de instellingen die je hebt gemaakt voor de vraag kunnen leerlingen op verschillende manieren reageren.

Korte openvragen

Bij korte openvragen kun je lesgroepreacties of privéreacties toevoegen. Je kunt ook individuele reacties toevoegen die alle leerlingen kunnen zien en beantwoorden. 

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik op de vraagand thenVraag bekijken.
 4. Klik links op de pagina Antwoorden van leerlingen op de naam van een leerling.
 5. Kies een optie:
  • Als je wilt reageren op het antwoord van een leerling zodat de hele lesgroep dit kan zien en erop kan reageren, klik je op Beantwoorden "".
   Klik op Reageren
   Opmerking: Je kunt alleen reageren op leerlingen die een antwoord hebben ingevuld. Als je Beantwoorden niet ziet onder het antwoord van een leerling, bewerk je de vraag en selecteer je Leerlingen kunnen op elkaars antwoorden reageren.
  • Als je een privéreactie voor de leerling wilt toevoegen, klik je onderaan op Privéreactie toevoegen.
   Persoonlijke reactie toevoegen
  • Als je een lesgroepreactie wilt toevoegen, klik je bovenaan op Vraagand thenLesgroepreactie toevoegen.
   Lesgroepreactie toevoegen
 6. Voer je reactie inand thenklik op Posten ""

Meerkeuzevragen 

Aan meerkeuzevragen kun je lesgroepreacties of privéreacties toevoegen. 

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroepand thenSchoolwerk
 3. Klik op de vraagand thenVraag bekijken.
 4. Klik links op de pagina Antwoorden van leerlingen op de naam van een leerling.
 5. Kies een optie:
  • Als je een privéreactie wilt toevoegen, klik je op Privéreactie toevoegen.
   Persoonlijke reactie toevoegen
  • Als je een lesgroepreactie wilt toevoegen, klik je bovenaan op Vraagand thenLesgroepreactie toevoegen.
   Lesgroepreactie toevoegen
 6. Voer je reactie inand thenklik op Posten "".
Cijfers downloaden

Je kunt cijfers uit Classroom downloaden naar Google Spreadsheets of naar een bestand met door komma's gescheiden waarden (csv). In het gedownloade bestand staan alleen cijfers die je hebt teruggegeven.

Cijfers downloaden naar Spreadsheets

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik op de vraagand thenVraag bekijken.
 4. Klik rechtsboven op Instellingen ""and thenAlle cijfers naar Google Spreadsheets kopiëren.

  De spreadsheet wordt gemaakt in de Drive-map van de lesgroep. 

Cijfers downloaden naar een csv-bestand

 1. Ga naar classroom.google.com en klik op Inloggen.

  Log in met je Google-account. Bijvoorbeeld jij@jeschool.edu of jij@gmail.com. Meer informatie

 2. Klik op de lesgroep and then Schoolwerk.
 3. Klik op de vraagand thenVraag bekijken.
 4. Klik rechtsboven op Instellingen ""and thenkies een optie:
  • Als je alleen de cijfers voor deze vraag wilt downloaden, selecteer je Deze cijfers als csv-bestand downloaden.
  • Als je alle cijfers voor de lesgroep wilt downloaden, selecteer je Alle cijfers als csv-bestand downloaden

  Het bestand wordt automatisch opgeslagen in de map Downloads van je computer.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false