ตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลใน Classroom

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

ในฐานะผู้ดูแลระบบ G Suite คุณเลือกได้ว่าจะให้ผู้ใช้ในโดเมนให้สิทธิ์แอปพลิเคชันอื่นเข้าถึงข้อมูลใน Classroom ของตนเองผ่าน OAuth ได้หรือไม่ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาพรวมของ Classroom API เพื่อดูรายละเอียดด้านเทคนิคทั้งหมดของ Classroom API ที่ developers.google.com/classroom

หากต้องการตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลใน Classroom ให้ทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google
  2. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • หากคุณใช้ G Suite for Education หรือ G Suite for Nonprofits ให้คลิกแอป แล้ว G Suite แล้ว Classroom
    • หากคุณใช้ G Suite Basic, Business หรือ Enterprise ให้คลิกแอป แล้ว บริการเพิ่มเติมของ Google แล้ว Classroom
  3. คลิกการเข้าถึงข้อมูล และเลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องถัดจาก Classroom API เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ให้สิทธ์เข้าถึงข้อมูลใน Classroom ของตน

หมายเหตุ: คุณจะกำหนดค่าการเข้าถึงแยกตามโดเมนหรือหน่วยขององค์กรได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร