Konfiguracja dostępu do danych w Classroom

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów G Suite

Jako administrator G Suite możesz określić, czy użytkownicy w Twojej domenie mogą przyznawać dostęp do swoich danych w Classroom innym aplikacjom przy użyciu protokołu OAuth. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Omówienie interfejsu Classroom API lub zapoznaj się z wszystkimi danymi technicznymi tego interfejsu na stronie developers.google.com/classroom.

Aby skonfigurować zasady dostępu do danych:

  1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.
  2. Wykonaj jedną z tych czynności:
    • Jeśli korzystasz z G Suite dla Szkół i Uczelni lub G Suite dla Organizacji Non-Profit, kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Classroom.
    • Jeśli korzystasz z G Suite Basic, G Suite Business lub G Suite Enterprise, kliknij Aplikacje a potem Dodatkowe usługi Google a potem Classroom.
  3. Kliknij Dostęp do danych i obok interfejsu Classroom API zaznacz lub odznacz pole, aby zezwolić użytkownikom na przydzielanie dostępu do swoich danych w Classroom.

Uwaga: możesz skonfigurować dostęp według domeny i jednostki organizacyjnej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?