เพิ่มหน้าเว็บลงในงาน

หมายเหตุ: เรากำลังจะเลิกใช้งานส่วนขยาย Share to Classroom ใน Chrome หากคุณติดตั้งส่วนขยายดังกล่าวไว้ ระบบจะถอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติในเดือนสิงหาคม 2020

หากเห็นปุ่ม Share to Classroom "" อยู่ในหน้าเว็บ คุณจะใช้ปุ่มนี้เพื่อเพิ่มหน้าเว็บลงในงานที่มีอยู่แล้วใน Classroom ได้ ส่วนใหญ่ไอคอน Share to Classroom จะอยู่คู่กับไอคอนโซเชียลมีเดียต่างๆ

หากหน้าเว็บไม่มี Share to Classroom "" คุณจะยังคงส่งหน้าเว็บได้โดยใช้ URL ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งงาน

 1. ในหน้าเว็บ ให้คลิก Share to Classroom ""
  แชร์ไปที่ Classroom
 2. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom

  ถ้าบัญชีไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกเพิ่มบัญชี แล้วเพิ่มบัญชีของคุณ

 3. คลิกเลือกชั้นเรียน แล้วเลือกชั้นเรียนที่จะแชร์ให้

  คุณต้องเลือกชั้นเรียนที่มีงานรอส่ง

  ถ้ายังไม่ได้เข้าร่วมชั้นเรียน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด โปรดคลิกไปที่ Classroom

 4. คลิกเลือกงาน แล้วเลือกงาน
 5. คลิกเริ่มต้น
 6. คลิกแนบ
 7. คลิกดูงาน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false