ใช้ปุ่มแชร์ Classroom ในเว็บไซต์

บทความนี้มีไว้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

หมายเหตุ: เรากำลังจะเลิกใช้งานส่วนขยาย Share to Classroom ใน Chrome หากคุณติดตั้งส่วนขยายดังกล่าวไว้ ระบบจะถอนการติดตั้งโดยอัตโนมัติในเดือนสิงหาคม 2020

คุณจะใส่หน้าเว็บในงาน คำถาม หรือประกาศใหม่ในชั้นเรียนได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าที่ต้องการแชร์

เจ้าของเว็บไซต์จะเพิ่มส่วนขยาย Share to Classroom ในเว็บไซต์ และคุณจะเห็นปุ่ม Share to Classroom "" พร้อมกับไอคอนโซเชียลมีเดียอื่นๆ หากคุณเห็น Share to Classroom "" ในหน้าเว็บ ก็จะสร้างงาน คำถาม หรือประกาศใหม่ได้โดยไม่ต้องไปที่ Classroom ก่อน

แชร์เว็บไซต์ไปที่ Classroom

 1. คลิก Share to Classroom "" จากเว็บไซต์ที่ต้องการแชร์
  หากไม่เห็นปุ่มนี้ โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมด้านล่าง
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite for Education

  หากบัญชีไม่แสดงขึ้น ให้คลิกเพิ่มบัญชี แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี G Suite for Education

 3. คลิกเลือกชั้นเรียน แล้วเลือกชั้นเรียนที่จะแชร์ให้ หากยังไม่มีชั้นเรียนใดเลย คุณจะต้องสร้างชั้นเรียนขึ้นมาก่อน 
 4. คลิกเลือกการทำงาน แล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • สร้างงาน
  • ตั้งคำถาม
  • โพสต์ประกาศ
 5. คลิกเริ่ม
 6. เขียนโพสต์ของคุณแล้วคลิกโพสต์
 7. (ไม่บังคับ) ถ้าต้องการดูประกาศหรืองาน Classroom ให้คลิกดู

ฉันไม่เห็นไอคอน Share to Classroom

ถ้าไม่เห็น Share to Classroom "" คุณจะยังแชร์หน้าเว็บนั้นได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

หมายเหตุ: เจ้าของเว็บไซต์ต้องเพิ่ม Share to Classroom "" ไม่ใช่ Classroom หรือ Google หากไม่เห็นไอคอนนี้ แสดงว่าเจ้าของเว็บไซต์ยังไม่ได้เพิ่มส่วนขยายไว้ในเว็บไซต์ของตนเอง

วิธีเพิ่ม Share to Classroom "" ในเว็บไซต์

 • พูดคุยกับเจ้าของเว็บไซต์
 • หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โปรดดู developers.google.com/classroom
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร