แก้ปัญหาข้อผิดพลาดของโดเมน

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ G Suite

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดใน Classroom เมื่อครูและนักเรียนอยู่ในโดเมนที่ต่างกัน

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

การเข้าร่วมชั้นเรียน

ครูส่งคําเชิญถึงนักเรียนบางคนไม่ได้
ครูจะไม่สามารถเชิญนักเรียนจากโดเมนที่ไม่เชื่อถือให้เข้าร่วมชั้นเรียนได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อใช้รายการที่อนุญาตสําหรับโดเมนที่เชื่อถือได้
นักเรียนบางคนใช้รหัสของชั้นเรียนเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้
หากนักเรียนมาจากโดเมนซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการที่อนุญาต นักเรียนจะใช้รหัสเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของคุณไม่ได้ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อใช้รายการที่อนุญาตสําหรับโดเมนที่เชื่อถือได้

การแชร์ไฟล์

ครูแชร์ไฟล์กับชั้นเรียนไม่ได้
หากโดเมนอยู่ในรายการที่อนุญาต คุณยังคงต้องให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการแชร์ภายนอกโดเมน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อให้สิทธิ์การแชร์ไฟล์แก่โดเมนที่อยู่ในรายการที่อนุญาต
นักเรียนส่งไฟล์ของงานไม่ได้
หากนักเรียนส่งงานไม่ได้ ให้ทําดังนี้
นักเรียนยกเลิกการส่งไฟล์ของงานไม่ได้
หากนักเรียนยกเลิกการส่งงานไม่ได้ คุณอาจต้องให้สิทธิ์นักเรียนในการแชร์ภายนอกโดเมน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อให้สิทธิ์การแชร์ไฟล์แก่โดเมนที่อยู่ในรายการที่อนุญาต
ครูส่งไฟล์คืนให้นักเรียนไม่ได้
หากครูในโดเมนส่งงานคืนให้นักเรียนไม่ได้ คุณอาจต้องให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการแชร์ภายนอกโดเมน โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อให้สิทธิ์การแชร์ไฟล์แก่โดเมนที่อยู่ในรายการที่อนุญาต
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร