แก้ปัญหาข้อผิดพลาดของโดเมน

หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบ กรณีที่เป็นครู โปรดดูที่นี่

ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นใน Classroom เมื่อผู้ใช้ (นักเรียนหรือครู) อยู่ในโดเมนอื่น

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อ สิ่งที่ต้องทำ
ผู้ใช้ 1 คนไม่ได้รับเชิญ คุณเชิญนักเรียนนอกโดเมนเข้าสู่ชั้นเรียนไม่ได้ ครูเชิญนักเรียนในโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือเข้าร่วมชั้นเรียนไม่ได้ ตรวจสอบการตั้งค่า Classroom และไดรฟ์ ดูเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ
อ๊ะ! รหัสนี้ใช้สำหรับชั้นเรียนนอกโดเมน โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนรหัสที่ถูกต้อง นักเรียนในโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือจะใช้รหัสเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนในโดเมนของโรงเรียนไม่ได้ ตรวจสอบการตั้งค่า Classroom และไดรฟ์ ดูเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ
ไฟล์นี้แชร์กับผู้เรียนไม่ได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าโดเมน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของโดเมน ครูหรือนักเรียนในโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือโพสต์ไปที่สตรีมชั้นเรียนไม่ได้ ตรวจสอบการตั้งค่าไดรฟ์ ดูเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ
เปิดไฟล์นี้ (ไฟล์เหล่านี้) ไม่ได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าโดเมน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของโดเมน นักเรียนในโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือเปิดไฟล์งานไม่ได้ ตรวจสอบการตั้งค่าไดรฟ์ ดูเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ
ส่งไฟล์นี้ (ไฟล์เหล่านี้) ไม่ได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าโดเมน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของโดเมน นักเรียนในโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือยกเลิกการส่งไฟล์งานที่ส่งมาก่อนหน้านี้ไม่ได้ ตรวจสอบการตั้งค่าไดรฟ์ ดูเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ
การส่งนี้ (การส่งเหล่านี้) ส่งกลับคืนไม่ได้เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าโดเมน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของโดเมน ครูส่งไฟล์คืนให้กับนักเรียนในโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ได้ ตรวจสอบการตั้งค่าไดรฟ์ ดูเพิ่มโดเมนลงในรายการที่อนุญาตพิเศษ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร