Rozwiązywanie problemów z błędami w domenie

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów. Strona dla nauczycieli znajduje się tutaj.

W Classroom mogą występować błędy, gdy użytkownicy (uczniowie lub nauczyciele) znajdują się w różnych domenach.

Komunikaty o błędach

Komunikat o błędzie Przyczyna błędu Rozwiązanie
1 użytkownik nie został zaproszony. Do zajęć nie możesz dodawać uczniów spoza domeny. Nauczyciel nie może zapraszać na zajęcia uczniów z niezaufanej domeny. Sprawdź ustawienia Classroom i Dysku. Zobacz Umieszczanie domeny na białej liście.
To jest kod do zajęć spoza Twojej domeny. Upewnij się, że ten kod jest prawidłowy. Uczeń z niezaufanej domeny nie może dołączyć do zajęć w domenie szkoły za pomocą kodu. Sprawdź ustawienia Classroom i Dysku. Zobacz Umieszczanie domeny na białej liście.
Tego pliku (tych plików) nie można udostępnić klasie z powodu problemu w ustawieniach domeny. Skontaktuj się z administratorem domeny. Nauczyciel ani uczeń z niezaufanej domeny nie mogą publikować wpisów w strumieniu zajęć. Sprawdź ustawienia Dysku. Zobacz Umieszczanie domeny na białej liście.
Tego pliku (tych plików) nie można oddać z powodu problemu w ustawieniach domeny. Skontaktuj się z administratorem domeny. Uczeń z niezaufanej domeny nie może oddać plików do projektu. Sprawdź ustawienia Dysku. Zobacz Umieszczanie domeny na białej liście.
Przesłania tego pliku (tych plików) nie można cofnąć z powodu problemu w ustawieniach domeny. Skontaktuj się z administratorem domeny. Uczeń z niezaufanej domeny nie może cofnąć przesłania plików do projektu. Sprawdź ustawienia Dysku. Zobacz Umieszczanie domeny na białej liście.
Tego zadania (tych zadań) nie można zwrócić z powodu problemu w ustawieniach domeny. Skontaktuj się z administratorem domeny. Nauczyciel nie może zwrócić plików uczniowi z niezaufanej domeny. Sprawdź ustawienia Dysku. Zobacz Umieszczanie domeny na białej liście.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?