นำครูออกจากชั้นเรียน

ในฐานะครูหลักหรือครูร่วมสอน คุณจะนำครูออกจากชั้นเรียนได้ แต่จะนำครูหลักออกหรือยกเลิกการลงทะเบียนไม่ได้

ถ้าคุณเป็นครูหลักของชั้นเรียนและกำลังเปลี่ยนชั้นเรียนที่สอนหรือจะลาออกจากโรงเรียน คุณสามารถโอนชั้นเรียนที่คุณเป็นเจ้าของให้กับครูร่วมสอนในชั้นเรียนได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูการโอนความเป็นเจ้าของชั้นเรียน

  1. แตะ Classroom Classroom

  2. แตะชั้นเรียน แล้ว ผู้คน

  3. ถัดจากชื่อครู ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว นำออก
  4. แตะนำออกเพื่อยืนยัน
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร